Wave of Prayer 29 juni 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Er zijn onlangs een reeks aanvallen geweest op de Westelijke Jordaanoever, met name in de regio van Nablus. Tegelijkertijd is er een wet in voorbereiding om sommige nederzettingen op de Westbank en Oost-Jeruzalem aan elkaar te laten aansluiten. Dat zou betekenen dat in het vervolg Israëlische burger wetgeving zal worden toegepast op Israëliërs en militaire wetgeving zal worden toegepast op Palestijnen die samen in dezelfde wijk wonen.

Eeuwige, wij betreuren het geweld dat van de nederzettingen komt en de manier waarop de Israëlische regering zich verontschuldigt en deze diefstal van land door de vingers ziet. Wij bidden U dat de woorden van het Internationale Recht meer zijn dan alleen retoriek en dat mensen over de gehele wereld handelen in naam van recht en verantwoordelijkheid.
Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten een halt toe roepen aan het geweld en dat de ogen van de kolonisten geopend worden die maar doorgaan met dit geweld en gaan inzien wat voor kwaad zij veroorzaken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In de laatste maanden zijn er veel vrouwen gedood door hun familie in zowel Palestina en Israël als over de gehele wereld. Vele van deze vrouwen hebben vaak een aanklacht ingediend vanwege huiselijk geweld of een aanvrage ingediend om hulpverlening op sociaal gebied op welke manier dan ook.

Eeuwige, wij treuren om de gewelddadige dood van vrouwen over de gehele wereld. Wij bidden U voor legale en sociale veranderingen die de golf van geweld en discriminatie tegen vrouwen zullen stoppen. Wij vragen ook dat de dringende noodzaak van een goede wet en dat zij die sociale voorzieningen kunnen verlenen attent zijn als het gaat om kwetsbare mensen die om hulp vragen. Wij bidden dat zij die geweld gebruiken tegen vrouwen ter verantwoording worden geroepen voor hetgeen zij doen. Dat geen enkele man het leven van vrouwen de naast hen staan als tweederangs beschouwen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Binnen Palestina en Israël wordt de pers hun persvrijheid ontnomen en worden nieuwsbronnen geblokkeerd. Vele van deze groepen of organisaties die worden beperkt in hun persvrijheid zijn kritisch geweest ten aanzien van hun regeringen of geassocieerd met hun politieke concurrenten. NGO’s die rapporteren dat de mensenrechten worden geschonden riskeren ook een schrijfverbod.

Eeuwige, de persvrijheid wordt bedreigd door zowel Palestijnse als Israëlische autoriteiten. Wij bidden U dat alle journalisten in staat worden gesteld hun verhalen te vertellen zonder angst. Wij danken U voor het werk van mensen die proberen het publiek te voorzien van eerlijke en juiste berichtgeving en die de waarheid spreken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israël heeft het deze maand het waterverbruik in de Westelijke Jordaanoever op sommige plaatsen, Ramallah en Kufr Aqab incluis, geminimaliseerd of zelfs in deze laatste twee genoemde plaatsen voor 2 weken geheel stopgezet. Vele mensen hebben haast geen water meer dat zij opgespaard hadden. Tegelijkertijd hebben mensen in de naburige nederzettingen voldoende water om zwembaden te vullen.

Eeuwige, veel mensen hebben dorst en voelen zich verzwakt. Wij treuren om het water tekort veroorzaakt door onrechtmatige distributie en het verkeerde gebruik van de beperkte watervoorraden. Toegang tot schoon water is het basisrecht en meest wezenlijke onderdeel van de mensenrechten. Wij bidden U dat de Palestijnen van wie het water wordt gestolen en onthouden toch gauw de beschikking krijgen over water, een wezenlijk onderdeel van hun bestaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kenia en Tanzania.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.