Wave of Prayer 29 maart 2018

Deze gebeden werden vandaag op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem uitgesproken.

De Dag van het Land op 30 maart a.s. markeert de jaarlijkse dag van herinnering voor Palestijnen. In 1976 was er in Galilea een algemene staking als antwoord aan de Israëlische regering die van plan duizenden acres van Palestijns land te onteigenen. Dit alles vanwege “veiligheid” en “nederzettingen” beleid. Toenemende botsingen met het Israëlische leger en politie hadden als gevolg; zes doden, bijna 100 gewonden en velen die gearresteerd werden. 42 jaar later wordt deze dag nog steeds herdacht op de Westelijke Jordaanoever en in Israël, en dit alles tegen de achtergrond van nog meer land innames die met geweld gepaard gaan en het bouwen van illegale nederzettingen.
Eeuwige, God van ons allen wij leggen de verkeerde dingen die in het verleden begaan zijn en nog steeds tot op de dag van vandaag begaan worden, voor U neer. Het is ontzettend moeilijk om de hoop dat ooit in de toekomst het een en ander zal veranderen te behouden. Help ons, zo vragen wij U in uw Woord te blijven vertrouwen, nu wij uitzien naar de vreugde van Paasmorgen. Wij vragen U dat U de moed hernieuwt van diegenen die in machtige posities verkeren en hen helpt zich uit te spreken tegen ongerechtigheid en te werken aan ‘echte’ vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week  werd een Israëlische kolonist gefilmd die zijn hond, een pitbull, losliet vlakbij een kudde schapen die behoorde aan een Palestijnse herder in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever.  Foto’s van Ta’ayush , een links georiënteerde Israëlische beweging liet op de foto’s zien dat van verschillende van de schapen hun staarten door de hond waren afgebeten.
Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting die maar doorgaat haat en kwaad te verspreiden in ons zo getroebleerd land. Wij denken aan de Palestijnse herders die alsmaar ten prooi vallen aan het agressieve gedrag  van de Israëlische kolonisten.
Lieve God, geef ons volk, onze dieren, onze gewassen en onze bomen de vrede waar zij zo naar verlangen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Christenen die Gregoriaanse kalender volgen vieren aanstaande zondag Pasen. Zij denken daarbij  aan de dood van Christus aan het kruis en zijn opstanding. Er zullen veel vreugdevolle momenten en opwinding in Jeruzalem en in de omgeving van Jeruzalem zijn. Er zullen processies zijn in de Oude Stad en op de Olijfberg. Dit alles om ons te doen herinneren tijdens deze heilige dagen aan de wegen en paden die Jezus ooit gelopen heeft.
Eeuwige, liefdevolle God,  wij zijn vervuld van hoop als wij horen over de verrijzenis van uw Zoon op het feest van Pasen. De festiviteiten van deze dag doen ons herinneren aan het feit dat de overwinning al behaald is. En dat uiteindelijke goedheid zal zegevieren over het kwaad. Toch is het voor Palestijnen steeds moeilijk het licht van de Verrijzenis te blijven zien, als zij dagelijks omgeven zijn door het duister van het graf.
Geef hen nieuwe hoop in hun harten en sterk hen om vol te houden; dit alles ter ere van uw glorie.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Benjamin Ladraa, loopt van Zweden dwars door Europa naar Palestina om aan te laten zien hoe de stand van zaken is als het gaat om de Israëlische bezetting in Palestina.
Eeuwige, wij danken U voor alle mensen in de wereld die zich inspannen en laten zien hoe je aan rede kunt bijdragen. Wij bidden U om de veiligheid van Benjamin die op pelgrimstocht is. Dat zijn bijdrage de mensen helpt om te de schreeuw van Palestijnen voor recht en vrede te verstaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Ahed Tamini, de 17 jarige activiste die in de gevangenis zit vanwege het slaan en schoppen van een Israëlische soldaat heeft een gevangenis straf van acht maanden gekregen.
Ahed Tamini en haar moeder worden in juli vrijgelaten.
Eeuwige, onze kinderen worden zonder erbarmen en op onrechtmatige wijze behandeld. Wij bidden voor Ahed en voor alle Palestijnse kinderen die onderworpen zijn aan vervolging in de militaire rechtbanken en na de harde uitspraak in militaire gevangenissen worden gezet.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zaterdag overleed Reem Banna, een zeer bekende artist, aan kanker. Reem werd in 1966 in Nazareth geboren. Zij was bekend om haar songs voor vrijheid en om haar moderne interpretaties van de traditionele Palestijnse muziek en poëzie.
Reem werkte dag en nacht  om de culturele identiteit te versterken en de herinneringen aan de Palestijnse cultuur vast te houden.
Eeuwige, wij denken aan de familie van Reem en speciaal aan haar drie kinderen. Wij danken U om datgene wat zij betekend heeft om de veerkracht van de Palestijnen te versterken en haar vastberadenheid om hun vrijheid tot nieuw leven te brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Mensenrechten Organisatie van Verenigde Naties heeft vorige week vier resoluties voor Palestina aangenomen.
1.Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied inclusief Oost-Jeruzalem, zijn illegaal.
2.Het Palestijnse volk heeft recht op zelf beschikking.
3.Israël wordt veroordeeld vanwege het misbruiken van mensenrechten tegen Palestijnen in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost-Jeruzalem.
4.Verantwoordelijkheid moet worden genomen en recht gesproken voor al het geweld in bezet Palestijns gebied en Oost-Jeruzalem.
Eeuwige, liefdevolle God, wij danken U voor alle gewetensvolle mensen die doorgaan alle ongerechtigheden in Palestina aan de kaak te stellen. Wij bidden hartstochtelijk om de dag dat de internationale gemeenschap de vele resoluties uitgesproken voor  Palestina zal uitvoeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen vrijdag hebben zeven duizend Palestijnen samen met lopers over de gehele wereld in Bethlehem meegedaan aan de zesde Palestijnse marathon, bedoeld als teken van ‘vrijheid van beweging’ .
Het doel van de marathon is de ogen van de wereld te openen en de situatie van de Palestijnen en hun beperkte vrijheid van beweging te laten zien.
Eeuwige, wij danken U voor de creativiteit van het Palestijnse volk en hun vrienden wereldwijd die het onrecht in Palestina aan de kaak stellen. Wij danken U voor deze succesvolle marathon en bidden voor alle mensen die hebben meegedaan aan de organisatie en voor allen die hebben meegelopen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij de voor de landen Tjechië, Polen en Slowakije.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.