Wave of Prayer 29 november 2018

Elke week vertalen wij de gebeden die worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel. Ze bieden ons een kans om ons op de hoogte te stellen van het lijden van de Palestijnse (christelijke) gemeenschap en met hen mee te leven.

Gedurende de 35 ste vrijdag van protesten om de mogelijkheid tot terugkeer naar de thuisbasis kenbaar te maken, zijn veertien Palestijnen gewond geraakt door Israëlische scherpschutters. Dit gebeurde langs de oostgrens van de Gaza strip.
Eeuwige, wij bidden voor allen die gewond zijn geraakt in Gaza. Wij vragen U dat de internationale autoriteiten aandacht besteden aan het angstig roepen van de bewoners en er alles aan doen om recht en gerechtigheid voor de inwoners van Gaza te herstellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 21 november hebben Israëlische bulldozers 20 winkels in het Shufat vluchtelingen kamp in Oost-Jeruzalem vernietigd. De reden hiervan was dat de winkels gebouwd waren zonder vergunningen van de Israëliers. Deze worden echter nooit of zelden gegeven.
Eeuwige, wij vragen aan uw zoon Jezus, onze herder en beschermer, hoe wij moeten antwoorden en reageren op de manier waarop Israëlische autoriteiten Palestijnen verwijderen uit bezet Oost-Jeruzalem. Wij bidden voor allen waarvan de woongemeenschappen bewust worden verscheurd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische kolonisten hebben een kinderspeeltuin en een cafetaria die gebouwd werden weer helemaal vernield. Dit gebeurde in het dorp Burqa langs de weg van Nablus naar Jenin.
Eeuwige, U staat voor gerechtigheid en U bent een burcht voor hen die rechtschapenheid zoeken. Wij bidden dat deze aanvallen op Palestijns bezit ophouden en dat diegenen die geweld aanhangen gestraft worden. Wij vragen dat de Palestijnen het uithouden en vastberaden blijven, zelfs onder contante provocatie.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Zowel alle leden van het congres van de Verenigde staten als de Senaat  en de leden van het Witte Huis ontvingen op 14 november een oecumenisch statement  van wereldwijde Kerkelijke Gemeentes.
Het statement bevatte 16 ondertekenaars van verschillende kerkgemeenschappen. Daarin staat dat de ondertekenaars betreuren de manier waarop de USA sinds 2017 onder leiding van President Trump Israël ondersteunt en zich nauwelijks of niet bekommert om de Palestijnen. In detail wordt beschreven dat het bij de USA gaat om het straffen van Palestijnen en zo ‘hun menselijke waardigheid, zelfrespect en hoop’ van hen afneemt.
Eeuwige, wij bidden dat diegenen die het in de Verenigde Staten voor het zeggen hebben, uitgedaagd worden door het statement van de verschillende kerkgemeenschappen. Dat zij inzien wat zij de Palestijnen aandoen door hun politiek.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Airbnb besloot 196 namen in Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te schrappen. Deze nederzettingen zijn illegaal. Drie dagen later, daagde een kolonist Maanit Rabinovich van de illegale nederzetting Kidar Airbnb uit om een rechtszaak tegen hen te beginnen.
Eeuwige, wij bidden voor de internationale makers van wetten die zich richten op de proliferatie van illegale nederzettingen in bezet gebied en alle ellende die hier uit voortvloeit in Palestijnse dorpen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Leila Malki uit Palestina kreeg een prestigieuze prijs uitgereikt van de Internationale Federatie van de Paardensport. Dit gebeurde in Bahrein. Zij ontving deze prijs door vooroordelen te overbruggen en het vol te houden in het meedoen aan allerlei paardensport evenementen over de gehele wereld.
Eeuwige, wij danken U voor de gaven van jonge atleten en voor hun moed deze goed te gebruiken. Wij loven U en realiseren ons dat iedere gave van U afkomstig is. Wij bidden dat het anderen aanmoedigt om hun talenten op te sporen en ze te gebruiken ter meerdere eer en glorie van U, maar ook om anderen te helpen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zaterdag 24 november hielden de Vrienden van Sabeel in Parijs een conferentie met het thema: ‘’Israël in de bijbel en de huidige staat Israël vandaag –christenen van overal vandaan hebben vragen….’’ Het theologische Instituut was een van mede organisatoren van de conferentie en Father Jamal Khader uit Ramallah was de gastspreker vanuit Palestina. Er waren meer dan 100 mensen op de conferentie.
Eeuwige, wij zijn dankbaar voor het succes van dit evenement en hopen dat er meer licht zal schijnen op het leven van Palestijnen en de uitdagingen waarvoor zij staan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De KUMI NOW, een geweldloos initiatief georganiseerd door Sabeel Jeruzalem gaat deze week verder. Het gaat nu om het tegenhouden van GEWELD TEGEN VROUWEN. Er wordt gevraagd een tekening of een foto te maken met bloemen er op en deze te sturen naar het UN Vrouwen bureau in New York en hen er op te wijzen dat Israël verantwoordelijk is voor de angstaanjagende tactieken bij de nachtelijke klopjachten en arrestaties ( tenminste 1360) per jaar. Deze aanvallen op Palestijnse families worden uitgevoerd door het Israëlische leger.
Eeuwige, U moedigt ons door uw woord aan om liefde en sympathie te tonen voor onze broeders en zusters. Wij bidden voor de moeders in Palestina die als ze naar bed gaan doodsbang zijn voor de klopjachten en ziek worden bij de gedachte dat hun kinderen misschien gearresteerd worden.  Wij danken U voor de ondersteuning van groepen zoals WCLAC (de organisatie die hier mee bezig houdt) en die op zoek gaat om slachtoffers van geweld te helpen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Brunei, Maleisië en Singapore.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.