Wave of Prayer 29 oktober 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

In Palestina is de olijvenpluk begonnen. Voor vele Palestijnse gemeenschappen/families is dit hun bron van inkomsten, maar vaak kunnen zij hun olijfboomgaarden niet bereiken vanwege de muur of vanwege de nabijheid van illegale nederzettingen of vanwege militaire interventie.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij richten onze gebeden tot U en wij denken hierbij aan al die mensen die solidair zijn met deze Palestijnse boeren, en dan met name de Rabbis for Human Rights, die het erop wagen om hen te helpen met de olijvenpluk. Wij loven U God die door de mond van de profeet Micha, tot ons sprak: ‘Ooit zal er een dag komen dat zij onder hun eigen wijnstok zullen zitten en onder hun eigen vijgenboom en niemand zal meer bang zijn’. (Micha 4,4)

Heer, wij bidden U, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U komen.

Sinds de alsmaar toenemende spanningen in deze maand oktober, heeft Israël een meer striktere politiek vastgesteld als het gaat om je als Palestijn op de Westelijke Jordaanoever te verplaatsen en dan met name rondom Oost-Jeruzalem, dat ook Palestijns gebied is. Sommige kinderen kunnen hun school niet bereiken, velen komen laat op hun werk en de zieken kunnen de ziekenhuizen niet bereiken. Dit alles vanwege de checkpoints die beheerd worden door het leger.

Eeuwige. God van liefde en erbarmen, wij bidden tot U: uw zoon Jezus genas ooit een vrouw die krom liep. Daarom vragen wij U, bevrijd ons uit onze verlammende situatie, opdat wij rechtop durven te staan en zo uw naam kunnen loven en toezingen. (Lucas, 13,12)

Heer, wij bidden U, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U komen.

Op dinsdag 3 november zal de Sabeel Witness Visit van start gaan.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij vragen U dat dit bezoek goed zal verlopen en dat de woorden van de sprekers gehoord zullen worden en dat hun ervaringen op prijs gesteld worden. Dank U God voor de veilige aankomst van een aantal mensen die wat vroeger zijn gearriveerd. Geef alle deelnemers de energie, de openheid en de geestelijke nieuwsgierigheid om de toestand in Palestina te verstaan en daaraan te werken opdat vrede ooit mogelijk zal worden.

Heer, wij bidden U, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U komen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij zijn dankbaar voor alle programma’s die op plaatselijk niveau plaatsvinden. Voor de jongeren in Nazareth, nu zij wekelijks uit vriendschap bij elkaar komen. Dat al deze programma onderdelen mogen leiden tot een beter verstaan van elkaar, wederzijds respect en een rechtvaardige vrede.

Heer, wij bidden U, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U komen.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen die behoren tot de eilanden in de Indische oceaan: Comoros, Madagaskar, de Maladieven, Mauritius en de Seychelles.

Heer, wij bidden U, hoor ons gebed en laat ons roepen tot U komen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.