Wave of Prayer 29 oktober 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Op 21 oktober demonstreerden 7 verpleegkundigen  op een stadsplein tegen het intrekken van reisvergunningen door de Israëlische regering en tegen  het besluit van het Makassed Ziekenhuis in oost Jeruzalem  de verpleegkundigen te ontslaan. Alle 7 mannelijke verpleegkundigen hadden veel ervaring  omdat ze al meer dan 20 jaar in het ziekenhuis  werkzaam waren. Het is onwaarschijnlijk dat ze betaald werk kunnen vinden in Gaza waar meer dan de helft van de bevolking werkeloos is.

Eeuwige, weer vragen wij Uw aandacht voor Gaza . De mensen daar worden beperkt door de Israëlische regering en staan bloot aan voedseltekort, medische voorzieningen en, wat erger is, zij hebben geen hoop op een betere toekomst.  Wij bidden om een eind aan deze jammerlijke blokkade. Heer, in Uw genade, verhoor ons gebed.

Lyad al-Hallaq was een 32-jarige Palestijnse man met autisme.  Op 30 mei werd hij doodgeschoten door de Israëlische grenspolitie. Lyad al- Hallaq ging  dagelijks naar een school voor bijzonder onderwijs in Oost Jeruzalem waar hij werkte. Woensdag 21 oktober besloot het Israëlische Ministerie van Justitie dat de politie agent  die hem doodschoot vervolgd kon worden wegens roekeloze moord.

Eeuwige, wij bidden voor de familie  van Lyad bij hun verdriet over de tragische dood van hun zoon. Wij bidden ook voor de Israëlische gerechtshoven dat zij “zich niet afkeren van de nood  van behoeftigen” (Jes. 10:2) maar dat zij een eerlijk en rechtvaardig onderzoek starten naar de beschieting van Lyad. Heer, in Uw genade, verhoor ons gebed.

”Vrede Nu”, een beweging  die een oogje in het zeil houdt  over de Israëlische nederzettingen, laat weten dat het aantal in 2020 verleende uitbreidings-vergunningen is verhoogd vergeleken met het aantal  vergunningen uit de voorafgaande jaren. Dit jaar zullen meer dan 12.000 eenheden voor kolonisten worden gebouwd in de bezette Palestijnse gebieden, dit in tegenstelling tot internationale wetten.

Goede Heer Jezus, wij verlangen naar vrede tussen Israël en Palestina en toch lijkt het uitzicht op vrede steeds verder weg te zijn als wij zien dat koloniën als paddenstoelen uit de grond schieten in het Palestijnse gebied. Wij bidden dat Israël nu werkelijk ophoudt  met de annexaties in de Bezette Gebieden en dat ze niet alleen komen met loze beloftes terwijl het land doorgaat met  de uitbreiding van de gebieden voor de activiteiten van kolonisten. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Het Palestijnse Ministerie van Sociale Zaken heeft zich op 21 oktober uitgesproken over de gruwelijke moord op een jonge Palestijnse moeder van twee kinderen. Zij komt uit  Nabi Elias in het noorden van de West Bank. De politie heeft haar echtgenoot vast gezet.

Eeuwige, wij bidden voor de familie van die jonge Palestijnse moeder in hun verdriet over haar dood. Wij bidden ook voor de vele vrouwen die worden geconfronteerd met geweld in deze  zware tijd van de pandemie. Heer, in Uw genade, verhoor ons gebed.

Maher al-Akhras is nu meer dan 90 dagen in hongerstaking en hij is dicht bij de dood. Hij staakt in protest tegen de uitgebreide wetten waar onder mensen kunnen worden vast gezet  in  administratieve gevangenschap. Hierdoor kunnen gevangenen onbeperkt, soms voor jaren,  worden vast gehouden zonder proces. Volgens de Israëlische mensenrechten beweging B’Tselem  zitten  vanaf augustus dit jaar zitten meer dan 350 Palestijnen vast in administratieve gevangenschap.

Eeuwige, wij bidden voor Maher bij zijn principiële strijd tegen administratieve gevangenschap. Wij bidden dat , zelfs nu zijn krachten afnemen, het Israëlische Hoge Gerechtshof genade toont en hem vrijlaat om weer op krachten te komen. Heer, in Uw genade, verhoor ons gebed.

Israëlische kolonisten van Elon Moreh  gebruikten op 19 oktober rioolwater en afvalwater om Palestijnse olijfboomgaarden in het dorpje Deir al-Hateb ten oosten van Nablus. Deze aanval vindt plaats tijdens  een kritische  periode van de olijvenoogst.

Goede God, wij vertrouwen op Uw liefde waarmee U steeds alle seizoenen oogst geeft. Wij bidden dat Israël stopt een de aanvallen door de kolonisten die de olijvenoogst doen mislukken en de Palestijnse boeren van hun inkomsten beroven.

Wij sluiten ons aan in de gebeden van de Wereldraad van Kerken bij hun gebeden voor Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.