Wave of Prayer 29 september 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Barak Obama heeft in zijn speech aan de Verenigde Naties gezegd dat Israël niet voortdurend mag doorgaan Palestijns land in bezit te nemen en daar te blijven wonen. John Kerry beschuldigde Israël in een besloten vergadering dat het zijn beloften niet naleeft en hij waarschuwde dat de status quo onhoudbaar is.

Eeuwige, Pontius Pilatus wist van de onschuld van uw zoon Jezus en veroordeelde hem tot een onrechtvaardige dood.
Lieve God, wij lijden onder militaire bezetting die door de machtigen tot stand komt, die weten wat recht is en niet de wil hebben er naar te handelen.
Wij blijven bidden voor de gewetensvolle mensen die zich inspannen druk uit te oefenen op de bestuurders van deze wereld om te buigen voor uw wil voor gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een Arabische film die over Bedoeïenen vrouwen gaat, zal misschien een flinke prijs verdienen op weg naar de Oscars.
De naam van de film is Sand Storm. Het is de eerste film waarin alleen Arabisch wordt gesproken en wellicht een film genomineerd voor Oscar in de categorie buitenlandse films.
De film gaat over een Bedoeïene gemeenschap- een grote, arme gemarginaliseerde Arabische gemeenschap binnen de Israëlische bevolking.

Eeuwige, U verheft altijd de nederigen van hart en wij willen U daarin volgen. Wij bidden U voor al die stemmen die aandacht schenken aan uw kinderen die aan de rand van de samenleving leven.
Dat de film de ogen mag openen van diegenen die besluiten nemen in Israël om zijn inwoners met respect en gelijkheid te behandelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het kantoor van Sabeel in Nazareth is bezig een toneelstuk uit te voeren dat focust op het Palestijnse erfgoed en haar identiteit. Dit toneelstuk is bedoeld om de Palestijnse verhalen krachtig te doen klinken en om ons als Palestijns volk meer te wortelen in het land. Het toneelstuk komt op het moment dat de Israëlische regering bezig is om onze eigen identiteit opnieuw te ijken, er een nieuwe betekenis aan te
geven!

Eeuwige, zegen het werk van Sabeel op lokaal en internationaal niveau.
Wij vragen U met de jonge mensen te zijn die op de planken staan en bezig zijn het verhaal van de Israëlische staat uit te dagen. Dat zij blijven wie ze zijn, authentiek en eerlijk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel gaat door met het opzetten van lokale Bijbelgroepen in de gemeenschap, om samen te komen en na te denken over de parabels verteld over Jezus van Nazareth. Deze week deelde een van de groep haar/zijn gedachten met het lezen van deze parabels met de woorden: ‘door het lezen van deze parabels met Palestijnse ogen, wordt Jezus belangrijk in mijn Palestijnse leven.’

Eeuwige, uw woorden geven licht en leven. Wij zijn dankbaar voor de leken leiders die ons helpen om deze groepen te organiseren en het materiaal hiervoor aanreiken. Neem onze gebeden aan als wierook aan U opgedragen en neem onze opgeheven handen aan als een avondgebed. (psalm 141)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen, Belarus, Moldavië, Rusland, Oekraïne.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.