Wave of Prayer 3 augustus 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ondanks het feit dat Israël maar doorgaat beperkende maatregelen op te leggen als het gaat om de toegang tot de Al-Aqsa moskee, zijn er ook overwinningen geweest vanwege de protesten. Ook zijn de metalen detectoren en sommige camera’s verwijderd. Vrijdag werd er gebeden in de moskee waaraan wel 10.000 mensen meededen. Sabeel en Kairos Palestina organiseerden een bijeenkomst van christelijke leiders en moslim voorgangers, waarbij zij beiden protesteerden bij de moskee, om te benadrukken dat de toegenomen controle door de Israëliërs nabij de Haram al Sharif, iets is wat alle Palestijnen aangaat, welke religie zij ook aanhangen.

Eeuwige, wij danken U voor de successen die geboekt zijn vanwege de geweldloze protesten in Jeruzalem en voor de eensgezindheid van moslims en christenen tegen de bezetting in het algemeen, maar in Oost-Jeruzalem in het bijzonder. Wij bidden dat de geweldloze protesten doorgaan en dat Israël een eind zal maken aan zijn controle over Oost-Jeruzalem en alle bezette Palestijnse gebieden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Maart 2016 doodde een Israëlische soldaat Elor Azaria, Abdul Fatah al-Sharif in Hebron. Deze werd in eerste instantie gewond en was al omsingeld nadat hij probeerde een andere soldaat te doden. Toen schoot Azaria hem door het hoofd. Deze week werd zijn veroordeling van 18 maanden gevangenisstraf door het Israëlische gerechtshof niet kwijtgescholden zelfs niet na verschillende oproepen en vragen hieromtrent door belangrijke Israëlische mensen.

Eeuwige, wij zijn bedroefd om de dood van Abdul al- Sharif. Wij zijn ook bedroefd dat Palestijnen die geweld gebruiken extra worden gestraft, terwijl Israëlische aanvallers minimale straffen krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De 20 jarige Mahdi al –Saadi werd achterna gezeten en van dichtbij in Jaffa, zijn thuisbasis door de Israëlische politie doodgeschoten. Hij was ongewapend. Dit is weer een voorbeeld van de slechte behandeling van Palestijnse burgers door de Israëlische politie. In antwoord hierop zijn er weer protesten en schermutselingen geweest tegen de politie in Jaffa.

Eeuwige, wij rouwen om de dood van Mahdi al–Saadi en alle andere jonge mensen die worden gedood door de politie als gevolg van racisme en vooroordelen. We zijn bedroefd dat Palestijnen en Israëliërs die beschuldigd worden van misdaden zo anders worden behandeld. Wij bidden U dat de politieofficieren er eerder zijn om mensen te beschermen dan ze te mishandelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In Amman in Jordanië doodde een Israëlische beveiliger twee Jordaniërs. Een van hen stond gewoon te kijken. De beveiliger werd als een held in Israël onthaald, zelfs door de minister president Netanyahu, die hem omarmde en prees om zijn gedrag. Daarbij zei hij dat het om zelfverdediging ging vanwege een poging tot doodsteken. Er wordt nog steeds door de Israëliërs onderzoek gedaan, maar dat heeft helemaal niets te betekenen.

Eeuwige, wij rouwen om het feit dat steeds weer opnieuw geweld gebruikt wordt. En waar het gaat om zelfverdediging van Israëliërs, mogen zij schieten en mensen doden met voor hen weinig gevolgen of vragen daarover. Wij rouwen om de dood van deze twee mensen, ditmaal in Aman. Wees hen nabij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de Republiek Congo, Gabon, Sao Tomé en Principe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.