Wave of Prayer 3 december 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Als ik door de lege straten van de stad Jeruzalem loop dan ervaar ik momenten van groot verdriet en dan huilt mijn hart. De mensen zijn bang en de oude stad is stil zonder de aanwezigheid van kinderen.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, dat er vrede mag zijn in deze stad. Geef aan de stad haar vreugde, haar leven en haar glorie terug. Dat de Muur die in Jeruzalem letterlijk en figuurlijk is opgetrokken, de ogen van haat en vijandschap doet smelten en dat er daarvoor in de plaats een sfeer wordt geschapen van verzoening tussen allen die daar wonen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Iedere dag eist de bezetting zijn tol voor allen die daar wonen, maar degenen die het meest getroffen worden zijn de moeders en de vrouwen die de verantwoordelijkheid voelen voor het voeden en het zorgen voor hun families en kinderen. Maar tegelijkertijd voelen zij ook de last om een generatie op te voeden wiens harten niet verduisterd worden door haat, woede en wanhoop.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, wij danken U voor de Palestijnse vrouwen en met name de moeders. Wij worden steeds geïnspireerd door hun voorbeeld en wij vragen U dat U ze voortdurend sterkt met uw liefde, uw hoop en uw aanwezigheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze weken vindt in Parijs de Klimaattop plaats. Wij worden door de encycliek van paus Franciscus ‘Laudato si’ uitgedaagd om zorgvuldig en beschermend met Gods schepping om te gaan. In Palestina en Israël realiseren wij ons dat door de bezetting veel schade aan het land en de omgeving is toegebracht en dat dat niet alleen gebeurt door mensen. De Muur heeft landbouwgrond aan beide kanten verwoest, duizenden olijfbomen zijn omvergehaald en verwoest, de Westelijke Jordaanoever dient als vuilnishoop voor het afval van Israël.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, Uw schepping kreunt onder het gewicht van de bezetting en wacht op de bevrijding en het herstel van alles wat beschadigd is in de mens, het land, de woningen en de natuur. Help ons, zo vragen wij U om beslissingen te nemen om datgene te beschermen dat U ons geschonken heeft.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, de Advent is begonnen, de eerste kaars is afgelopen zondag aangestoken, een kaars die ons herinnert aan de hoop die wij in ons hart bewaren als het gaat om gerechtigheid en vrede, hier en over de gehele wereld. Wij bidden in het bijzonder tot U als het gaat om het Adventsprogramma van Sabeel waar een aantal vrouwen op 8 december de stad Taybeh, even buiten Ramallah, zullen bezoeken. Zij zullen daar in de katholieke kerk samen mediteren en nadenken over alles wat er gaande is, gevolgd door een bezoek aan een tehuis voor bejaarden. Dat uw hoop en liefde gevoeld mag worden door allen die meedoen aan deze excursie.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Liberia, en Sierra Leone.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.