Wave of Prayer 3 december 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Het Kumi Now initiatief richt zich op het werk van het Women’s Centre for Legal Aid and Counslling (WCLAC) De groep geeft de mogelijkheid tot counseling voor vrouwen en bescherming voor hen die misbruikt zijn. Daarnaast documenteren ze ook het misbruik tegen mensenrechten als het gaat om Palestijnse vrouwen die onder Israëlische bezetting leven. Ze rapporteren ook waar Palestijnse vrouwen mee te maken hebben in een patriarchale samenleving, en zich ook nog moeten schrap zetten als het gaat om huiselijk geweld gedurende de lockdown, vanwege de COVID-19.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van de WCLAC die steeds wegen zoekt ter bescherming en ter ondersteuning van kwetsbare Palestijnse vrouwen. Wij danken U dat zij getuigenis willen afleggen als het gaat om mensenrechten schendingen waaronder Palestijnse vrouwen te lijden hebben. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Global Kairos voor gerechtigheid is een wereldwijde coalitie van betrokken christenen uit allerlei tradities, die samenkomen om Palestijnen te ondersteunen in hun lijden. Afgelopen maand hebben zij hun publicatie over boycot, hun divestment en een toolkit voor sancties uitgegeven om anderen te helpen en te inspireren.  Dit alles om geweldloze economische actie te ondernemen om Israël‘s misbruik van de Palestijnen die tegen mensenrechten indruist, aan de kaak te stellen.
Eeuwige, uw zoon, Jezus uit Nazareth, zo schrijft Johannes is ‘het licht van de wereld’ (Johannes, 8.12) Schijn met uw licht op deze periode van de Advent. Dat wij in uw zoons  voetstappen mogen lopen, opdat wij , uw kinderen getuigen mogen van de waarheid en in het licht mogen wandelen.  Dat wij op uw weg mogen gaan en vreugde brengen aan anderen, –geen lijden! Dat wij mensen begeleiden met de bronnen die u ons gegeven hebt. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De Episcopale kerk in de Verenigde Staten heeft zijn investeringen in vijf bedrijven beëindigd. De bedrijven hadden zich schuldig gemaakt aan het schenden van mensenrechten en zo te profiteren en mee te doen aan de Israëlische bezetting van Palestijns grondgebied.
Eeuwige, wij danken U dat de Episcopale kerk zich om ethische redenen heeft teruggetrokken vanwege de wijze waarop die bedrijven hebben gehandeld. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De 29e november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van Solidariteit met de Palestijnen. Als antwoord hierop, als een schreeuw van hoop van Palestijnse christenen, roept  FOSNA  de christelijke leiders over de hele wereld op om in hun congregaties op 29 november te preken over Palestina.
Eeuwige,  onze harten zijn overal verenigd met alle mensen, die zeggen het is ‘genoeg’ als het gaat over de voortdurende bezetting, het geweld en onderdrukking die al voor zo’n lange tijd doorgaat in dit land. Dat deze dag niet alleen de bewustwording van het onrecht in de wereld aan het licht brengt en wat dat voor invloed heeft in het dagelijkse leven in Palestina, maar ook aan diegenen die leiding geven en de wil en de moed hebben om iets te doen, naar wegen te zoeken die leiden tot eerlijke vrede. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Reema Dodin is genoemd als eerste Palestijn/Amerikaan om als een senior lid van de staf op de afdeling van wetgeving van het te vormen team van Joe Biden. Deze benoeming is een bemoedigend teken van hoop voor velen. De rechtervleugel activisten echter hebben kritiek hierop.
Eeuwige, wij bidden voor Reema en de andere leden van het presidentiële team in de Verenigde Staten. Dat zij een goede geest meebrengen en een mededogend hart om de uitdagingen die zij komend jaar tegenkomen, te weerstaan. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De Verenigde Naties  hebben met een grote meerderheid gestemd voor de toekenning van de voorlopige resolutie ten faveure van Palestijns zelf verstaan. Israël en de Verenigde Staten stemden tegen. De resolutie gaf de ernst en urgentie aan dat deze zonder uitstel zou worden aangenomen en er een einde zou komen aan de Israëlische bezetting die in 1967 begon. Het zal moeten gaan om een vredesakkoord tussen Israël en Palestina, gebaseerd op een twee-staten oplossing.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de bezetting en dat vrede en gerechtigheid in Israël/Palestina zal worden bereikt. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Maher al-Akhras werd eindelijk uit de gevangenis ontslagen op donderdag 26 november en mocht hij naar huis: Jenin.
Hij stond onder administratieve detentie. Geen enkele vorm van aanklacht tegen hem. Laat staan een rechtmatig proces!
Maher begon met een hongerstaking op 27 juli en weigerde het te beëindigen totdat hij een duidelijk officiële papier ontving waarin zijn niet bestaande proces was beëindigd.
Eeuwige, wij danken U voor de vrijlating van Maher  en wij bidden dat zijn gezondheid mag herstellen na zijn zeer lange hongerstaking. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten stoppen met administratieve detenties, bestemd voor Palestijnse gevangenen, een praktijk die illegaal is als het gaat om Internationaal Recht. Eeuwige, in uw genade hoor ons gebed.
Op zaterdag 21 november werden drie jonge Palestijnen door Israëlische soldaten tegengehouden bij een steeds wisselende checkpoint buiten het dorp Beit Fazzar, ten zuiden van Bethlehem. Dit is een van honderden wisselende checkpoints neergezet om de bewegingen van Palestijnen in de bezette Westbank te controleren. De soldaten sloegen de Palestijnen zo hard  dat zij naar het ziekenhuis in Beit Jala moesten om behandeld te worden voor hun flinke snijwonden en kneuzingen.
Eeuwige, wij bidden dat er einde komt aan het misbruik en de vernederingen waar Palestijnen onder te lijden hebben als zij in handen vallen van de Israëlische autoriteiten.  Wij vragen om het geheel ontmantelen van alle blokkades en checkpoints waardoor mensen worden opgesloten en het leven van de Palestijnse burgers onmogelijk wordt gemaakt. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Myanmar en Thailand.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.