Wave of Prayer 3 januari 2019

Ook in 2019 publiceren wij elke week een Nederlandse vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zijn uitgesproken. Via deze gebeden leven we mee met de Palestijnse christelijke gemeenschap.

De Grote Mars tot Terugkeer ging gewoon door op vrijdag 30 december. Volgens de cijfers van de Verenigde Naties zijn meer dan 25.000 Palestijnen gewond geraakt tijdens de protesten aan de grens tussen Gaza en Israël en meer dan 190 Palestijnen zijn gedood tijdens deze protesten die op de 30 ste maart begonnen zijn.
De meerderheid van diegenen die gedood zijn, zijn jonge mannen zo ongeveer 29 jaar oud of jonger.
Het laatste slachtoffer, Karam Tayyad werd gedood ten oosten van Gaza bij de stad Khan Younis. Daarbij werden ook acht mensen gewond.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Karam nu zij rouwen om het verlies van hun zoon. Wij bidden U dat er een doorbraak komt in de vredesbesprekingen en dat er een einde komt aan de vreselijke bezetting van Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische soldaten hebben twee Palestijnse studenten opgepakt in het dorp Beituniya op de bezette Westelijke Jordaanoever in het district Ramallah. De burgemeester van het dorp Ribhi Dawleh heeft gezegd dat Israëlische soldaten zich willens en wetens op studenten richten in het dorp waar veel aanvallen en aanhoudingen zijn.
Eeuwige, wij bidden voor de jonge studenten in het bezette Westelijke Jordaan gebied die te lijden hebben onder controles en vertragingen als zij naar hun scholen en colleges gaan. Wij bidden U dat zij vastbesloten blijven om hun studies af te maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De oorlog in Syrië.
Eeuwige, wij bidden voor de mensen in Syrië en allen die wonen op de Golan Hoogte. Mensen, die al zoveel jaren de destructieve gevolgen van oorlog voeren en de onrust die dat teweeg brengt, hebben meegemaakt. Wij bidden om vrede in dit land en dat de terugkeer mogelijk wordt gemaakt voor hen die gevlucht zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Er is dit jaar heel veel regen gevallen in Palestina en Israël. Dat is goed en verfrissend voor het land als de boeren hun gewassen gaan planten. Wij denken ook aan de armen die lijden onder de kou en de natte omstandigheden die daarmee gepaard gaan.
Eeuwige, leer ons ten alle tijden dankbaar te zijn en ook om elkaar te bemoedigen. Dat we steeds op zoek gaan om het goede te doen naar de ander toe, omdat we weten dat deze manier van leven uw liefste wens is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het wereldvoedsel programma van de Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat er ernstige korting zal komen op het bedrag voor voedsel bestemd voor de inwoners van Palestina. Dit zal in januari gevolgen hebben voor de 193.000 armste mensen die in Gaza en in de Westelijke Jordaanoever wonen. Deze instantie zal nu de meest arme mensen en de gemeenschappen die voedsel tekorten hebben als eersten van voedsel voorzien.
Eeuwige, wij bidden voor hen die hun uiterste best doen de mensen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever van voedsel te voorzien. Voor alle die in nood zijn bidden wij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
President Mahmoud Abbas heeft de ontbinding van de Palestinian Legislative Council aangekondigd opdat er in zes maanden verkiezingen voor de Wetgevende Raad gehouden kunnen worden.
Eeuwige, wij bidden dat er door en voor de Palestijnse bevolking vrije en eerlijke verkiezingen voor de Wetgevende Raad zullen worden gehouden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust de Kumi Now beweging op het werk van de Evangelisch Lutherse kerk in Jordanië en het Heilige Land. De Kumi Now beweging geeft gehoor aan de roep van Palestijnse christenen voor gerechtigheid. De kerk vraagt hen in hun lokale kerken iets te doen, hardop te spreken of te bidden voor Palestina en Israël.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Egypte, Israël, Libanon en Palestina.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.