Wave of Prayer 3 maart 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdag tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Over de gehele westelijke Jordaanoever wordt gestaakt door onderwijzers. Daardoor zijn scholen al twee weken gesloten en kunnen 1 miljoen Palestijnse kinderen niet naar school. De onderwijzers/leerkrachten vragen een reguliere salaris verhoging, zodat zij de stijging van de kosten in hun dagelijkse bestaan kunnen betalen.

Eeuwige, God van ons allen, wij bidden U voor volhardingskracht van deze leerkrachten die op vredige wijze proberen hun stem te laten horen. Wij vragen U dat de leiders hun oren openen en dat hun harten geopend worden om de moeite die deze mensen zich getroosten en hun beweegredenen te verstaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De journalist, Muhammad al-Qiq, die in de gevangenis zit, heeft zijn hongerstaking van 94 dagen beëindigd nadat er een compromis is bereikt met de Israëlische autoriteiten. Al-Qiq blijft in hechtenis tot de 21 ste mei om zijn zes maanden administratieve detentie af te ronden. Dit is een politieke maatregel in Israel die gevangen genomen personen doormaken zonder proces of juridische bijstand.

Eeuwige, God van erbarmen, wij zijn verheugd dat het leven van Al-Qid is gered, ook al moet zijn strijd voor recht en vrijheid nog voortduren. Wij vragen U, zegen hem en zijn familie met uw helende handen. Wees ook bij alle andere gevangenen die onrechtmatig in de gevangenis zitten zonder enige vorm van hulp of legale bijstand. Geef hen allen kracht en moed.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De jongeren uit Hebron hielden vorige week, de Open Shuhada straat festiviteit. Dit evenement hield in: geweldloze demonstraties, kunsttentoonstellingen en culturele voorstellingen om mensen ervan bewust te maken dat er de laatste 22 jaar steeds meer restricties zijn gekomen onder de Palestijnse bewoners van Hebron. Hierdoor worden de mensenrechten steeds meer geschonden en dat betekent verdriet en veel lijden onder de mensen.

Eeuwige, wij roepen tot U vanwege al deze ongerechtigheden die de inwoners van Hebron worden aangedaan, en dan noemen wij met name ook het economische en sociale geweld veroorzaakt door de sluiting van de Shuhada Straat. Wij bidden U dat het land genezing mag ondervinden en dat er vrede komt voor hen die dagelijks moeten leven met zoveel angst en kans op vervolging.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel is bezig deze week een tweedaagse training voor te bereiden, bestemd voor 40 personen die gaan leren hoe zij de bijbel mogen verstaan om dat weer door te geven aan anderen. De deelnemers komen uit verschillende kerken en denominaties binnen Palestina en Israël. Zij zullen les krijgen van exegeten om zo weer nieuwe bijbel studie programma’s op te zetten in de geloofsgemeenschappen.

Eeuwige, wij danken U voor al deze deelnemers die graag meer van U willen weten en dat ook verder willen delen met anderen. Zend uw heilige Geest om deze training te begeleiden. Dat de cursus zowel educatief als spiritueel mag zijn voor allen die er aan deelnemen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

En:

Samen met de Wereld van Kerken, bidden wij voor de landen Frankrijk en Duitsland.

Heer, onze God ,wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.