Wave of Prayer 3 mei 2018

Elke donderdag is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Hieronder vindt u een vertaling van de gebeden die toen zijn uitgesproken. Ze geven een goed beeld van de zorgelijke situatie van de Palestijnen. Voor wie solidair wil zijn met hen zijn onderstaande gebeden een bron van informatie. En wie het past, kan deze gebeden meebidden als vorm van geweldloos verzet.

Afgelopen maandag stierf Tahrir Mahmoud Wahba, een 18 jarige dove man aan zijn verwondingen die hij had opgelopen tijdens De Grote Mars Voor Terugkeer. Deze mars als protest tegen de bezette Gaza strook. Tot nu toe duurt dit protest al vijf weken en inmiddels zijn er 45 Palestijnen gedood en 5500 gewond geraakt.
Eeuwige, wij bidden voor al die families die een geliefde hebben verloren. Wij denken nu speciaal aan de familie van Tahir. Wij bidden ook om genezing voor allen die gewond zijn geraakt door het militaire geweld van de Staat Israël. Wij blijven ook bidden voor de veiligheid van diegenen die meedoen aan dit geweldloos protest. Zij demonstreren voor de internationale erkenning voor de vluchtelingen om terug te keren naar het land dat zij gedwongen werden te verlaten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen week stierven 12 Palestijnse en Israëlische teenagers door een enorme vloedgolf waardoor verschillende steden in Palestina en Israël werden getroffen.
Eeuwige,  wij bidden voor de families van beide gemeenschappen nu zij rouwen om hun kinderen. Lieve God, alleen uw geest kan de harten van de ouders die hun kinderen moeten begraven, troost bieden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische regering heeft een controversieel plan geschrapt om 36.000 Afrikaanse migranten te deporteren, na een petitie van het Hoge Gerechtshof. Deze petitie was bijeen gebracht door mensenrechten groeperingen. Deze waren daartoe uitgedaagd door de onuitvoerbaarheid van dit plan.
Eeuwige, wij danken U dat de vluchtelingen niet terug gestuurd worden naar hun land waar vaak zoveel onrust heerst. Wij danken U voor de politici en mensenrechten organisaties die hun regering hebben uitgedaagd deze stap niet te nemen. Alles ten behoeve van de vluchtelingen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In veel landen in de wereld is 1 mei bestemd als dag van de arbeid. In Palestina is deze datum een officiële vrije dag om de arbeiders te ondersteunen. Veel Palestijnse arbeiders zijn onderbetaald en de werkeloosheid is in 2018 sterk gestegen.
Eeuwige, wij denken aan de Palestijnse arbeiders die kei hard moeten werken voor hun dagelijks brood. Wij vragen dat de militaire checkpoints en de gevaren zones opgeruimd mogen worden zodat Palestijnen vrij kunnen reizen naar en van hun werk terug naar huis.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische autoriteiten kwamen met officiële papieren om 42 dunums land te onteigenen ( zo’n 10 acres groot : is gelijk aan ongeveer 5 hectaren) in het dorp al –Khader, ten zuiden van Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever.
Eeuwige, wij komen weer tot U nu het  Israëlische militaire leger maar doorgaat land van de Palestijnen in bezit te nemen en dat land te onteigenen.
Wij vragen U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting waardoor hun bezit wordt afgenomen en hun mensenrechten wordt bedreigd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In mei 2014 nam Nuwarra, 17 jaar oud deel aan een protestactie bij de Betunia checkpoint op de bezette Westelijke Jordaanoever. Een officier van de Israëlische grens politie Ben Deri werd gefilmd toen hij hem doodschoot. Het bleek dat de jongen op dat moment geen enkele bedreiging vormde.
Ben Deri heeft negen maanden celstraf gekregen na een deal met het Israëlische gerechtshof, afdeling Jeruzalem.
Eeuwige, wij bidden om uw gerechtigheid, nu het Israëlische gerechtshof doorgaat bescherming te bieden aan het militaire leger en om de rechten van de Palestijnen te marginaliseren. Wij vragen dat de Internationale gemeenschap de moed heeft om hardop te spreken en hen helpt een einde te maken aan de Israëlische bezetting en dat Israël aansprakelijk is voor al zijn misdaden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 29 april 2018 viert de Samaritaanse gemeenschap, de kleinste religieuze groep in de wereld, hun Paas feest. Een groep van 750 mensen, die leven op de top van de berg Gerizim, nog geen 10 minuten met de auto van de Palestijnse stad Nablus.
Eeuwige, wij bidden voor de Samaritaanse gemeenschap, nu zij hun heilige dag hebben gevierd. Wij danken U voor dat mozaïek van de Palestijnse gemeenschappen en al zijn leden. Wij wensen deze Samaritaanse gemeenschap een gelukkig en vredige vakantie toe.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolië, Tajikistan, Turkmenistan en Uzbekistan.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.