Wave of Prayer 3 november 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vele dorpen op de Westelijke Jordaanoever lijden de laatste maanden aan gebrek aan water. In de departementen van Salfit, Jenin en Hebron zitten sommige dorpen al 40 dagen op een rij zonder stromend water. Israël houdt zich iedere zomer aan een politiek van het voortdurend afsluiten van het water. Dit jaar echter heeft dit  ‘fenomeen’ een hoogtepunt bereikt.

 

Eeuwige, wij vragen U open de hemel en laat uw genade in dit droge land op onze velden en bergen regenen. Onze buren hebben ons water gestolen en ons dorstig achtergelaten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Over heel de wereld is de maand oktober gewijd om mensen attent te maken op borstkanker. Ramallah was geheel in de kleur roze veranderd nu vele initiatieven waren ondernomen om geld in te zamelen voor een zeer gewenste mobiele kliniek. De kliniek zal dienen om kanker in een vroeg stadium te diagnosticeren, met name in de afgelegen plekken op de Westelijke Jordaanoever. Borstkanker staat op dit moment op nummer een van de voornaamste doodsoorzaak van Palestijnse vrouwen. Ook Gaza heeft slechts vier machines, waarvan een buiten werking is, om onderzoek naar borstkanker vast te stellen. En dit alles voor een bevolking van 2.000.000 mensen.

Eeuwige, uw Zoon was toen Hij aan het kruis hing bezorgd om zijn moeder (Johannes 19, 27). Wij bidden U voor onze moeders, zusters, dochters en echtgenotes die zelf borst kanker hebben en daartegen de strijd aangaan. Wij vragen U sterk hen opdat zij naar lichaam en ziel geheeld worden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op 20 oktober werd er een video gelanceerd waarop te zien was dat Israëlische soldaten op de bezette Westelijke Jordaanoever bezig waren stenen te gooien naar Palestijnse kinderen uit het dorp al-Tuwani. De Israëlische soldaten  zijn in die streek juist aanwezig om kinderen te beschermen tegen aanvallen van Israëlische kolonisten. Maar in plaats daarvan zijn ze bezig stenen te gooien naar de kinderen.

Eeuwige, de weg naar school is voor onze kinderen gevaarlijk en bezaaid met vallen en valkuilen. De soldaten echter kennen geen genade en zijn, lijkt het, totaal verloren. Wij vragen U Heer, geef ons de moed om de ogen van de onderdrukker te openen, opdat er verandering komt in de situatie.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Christenen keren terug naar hun totaal verwoeste stad Qaraqosh in Irak, de grootste christelijke woonplaats, die nu bevrijd is van IS. Zij willen zowel de stad herbouwen als hun leven weer op orde brengen. Deze stad bestaat  voornamelijk uit een Assyrische christelijke bevolking. Deze ligt 20 mijl ten zuidoosten van Mosul en tijdens hun kerkdiensten spreken zij Aramees. Aramees is de taal die Jezus in zijn tijd sprak. Er waren ongeveer 50. 000 christenen in de stad voordat het twee jaar geleden veroverd werd door IS.

Eeuwige, wij willen het volk van Irak gedenken die de laatste twee jaar allerlei soorten van geweld hebben meegemaakt. Genadige God, wij zien diepe barsten in deze gemeenschap en intense pijn veroorzaakt door het feit dat buren tegen buren tegen elkaar in verzet kwamen. Wij bidden U dat uw liefde en vrede de overhand hebben en dat uw aanwezigheid de bevolking van Irak wil verenigen in wederzijds begrip voor elkaar en dat het bloedvergieten ophoudt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de eilanden van de Indische Oceaan; Comoros, Madagaskar, de Maladieven, Mauritius en de Seychellen.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.