Wave of Prayer 3 oktober 2019

Ook deze week stuurt Sabeel Jeruzalem gebeden rond. Kairos-Sabeel vertaalt ze in het Nederlands. Zo leven we mee met christenen in Palestina en Israël.

Vrijdag 20 september 2019, tijdens de 75 ste keer van de Mars van de Grote Terugkeer, is Sahar Othman, een jongen van 22 jaar, omgekomen en zijn er 109 burgers gewond geraakt. Dit was het resultaat van de aanval van het Israëlische leger die excessief geweld gebruikte tijdens de geweldloze mars langs de oostkant van de Gaza strook. Onder de gewonden, 39 kinderen, een vrouw en twee gehandicapten en een journalist.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Sahar die in diepe rouw is gedompeld. Wij blijven bidden voor de veiligheid van hen die protesteren en zich ook weten te houden aan geweldloosheid die zij voorstaan bij hun eis om terug te keren naar hun thuis.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust het initiatief van Kumi Now op de moeilijkheden die Palestijnen ondervinden die leven in Oost- Jeruzalem én in de bezette gebieden en steeds ervaren hoe moeilijk het is bouw vergunningen te krijgen. Dit gebeurt al jaren bij de christelijke Palestijnse familie Nassar die een boerderij bezitten op een heuveltop ten zuid westen van Bethlehem en daar wonen en werken sinds 1916. De Israëlische regering heeft de familie gedreigd met onteigening. inmiddels zijn het water en elektriciteit afgesloten en de toegang tot de boerderij geblokkeerd. Desondanks blijft deze familie met hierbij als levensmotto ‘wij weigeren vijanden te zijn.’ Zij kiezen hierbij bewust voor de weg van geweldloosheid.
Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische regering hun wörgende greep op bouw vergunningen voor Palestijnen en voortgaande negatieve ontwikkelingen laten varen. Wij vragen dat de mensen in het Heilige Land hun rechten en diensten op een eerlijke en onpartijdige wijze mogen ontvangen. In het bijzonder bidden wij voor het behouden van de christelijke getuigenis die van de Tent of Nations uitgaat. Wij vragen U dat de familie Nassar en allen die hen ondersteunen kracht ontvangen om geloof en hoop levend in hun harten te houden, wat er ook gebeurt aan provocaties.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 26 september heeft de Provinciale Synode van de Anglicaanse kerk van Zuid Afrika een statement uitgegeven met de roep dat er een einde komt aan de Israëlische militaire bezetting van Palestina. Daarbij ondersteunt zij ook De BDS sancties. Ze beschrijven de situatie in Palestina/Israël in sommige onderdelen nog erger dan apartheid. Zij dringen er bij de kerkleden die van plan waren het heilige Land te bezoeken op aan, om te kiezen voor een goed reisplan waarbij contact met Palestijnse christenen inbegrepen is.
Eeuwige, wij zijn dankbaar voor het belang van de uitspraken die de Anglicaanse Kerk van Zuid Afrika tijdens hun synode bijeenkomst heeft gedaan. Wij willen samen met hen bidden voor Palestina met onze bede: Eeuwige, zegen Palestina. Dat allen bevrijd mogen worden van de onderdrukking die daar plaatsvindt en breng hen gerechtigheid en vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Tijdens de laatste week van september heeft de Israëlische regering de afzegging van de FIFA Palestijnse Cup er door heen gedrukt zonder enig behoorlijk argument. Zij gaven geen reis vergunningen aan het team van Gaza om tegen het Nablus team te voetballen. Dit alles vanwege het te houden Nationale Voetbal Kampioenschap. Dit is al de tweede keer dat dit gebeurt en men vraagt zich af of Israël zich niet moet verantwoorden voor de manier waarop dit land met de Palestijnse spelers omgaat. Dit moet toch een teken zijn richting de Internationale Conventie tegen apartheid in de sport.
Eeuwige, wij bidden dat het enthousiasme en de hoop van de Palestijnse voetbalspelers blijvend is ondanks hun grote teleurstelling. Wij vragen dat de internationale druk op Israël blijft als het gaat om de behandeling van de Palestijnse sportteams.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 24 september heeft president Erdogan tijdens de vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen actie te ondernemen en de vele resoluties tegen Israël waar te maken. Hij heeft al sinds 1947 uitgeroepen dat Israël Palestijns land in bezit neemt om uiteindelijk de Palestijnse Staat te elimineren. En dat president Trump deze deal van de eeuw onderschrijft.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt van de militaire bezetting door Israël en dat alle ongerechtigheden het Palestijnse volk aangedaan, ophouden. Wij vragen om hernieuwde internationale inspanningen en de nodige hulp daarbij opdat Palestijnen en Israëliers  samen in vrede kunnen leven in het Heilige Land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 30 september vierden Joden het joods Nieuwjaar: Rosh Hashana. Dit is een periode waarbij tijdens de festiviteiten een tijd van vernieuwing plaatsvindt en er commitments worden gemaakt met familie en vrienden waarbij symbolisch voedsel zoals appels en honing wordt gegeten.
Eeuwige, nu de Joodse kalender verschuift van 5779 tot 5790 bidden wij dat het feest in het teken staat van vreugde, gerechtigheid, vrijheid, liefde en hoop voor allen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse Autoriteit president Mahmoud Abbas heeft vorige week eveneens de Verenigde Naties toegesproken. Hij waarschuwde dat iedere poging om de Jordaan vallei tot Israëls grond gebied toe te eigenen, zoals beloofd door Netanyahu in de afgelopen electorale campagne, er toe zal leiden dat alle diplomatieke overeenkomsten tussen Palestina en Israël zullen worden afgeblazen. Hij stelde vast dat de Verenigde Staten niet meer kan blijven doorgaan als het ondergedaan maken van vrede, met name in de regio na de onwettige erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en daarbij nog eens steun vragend voor de agressie van Israël tegen de Palestijnen. Hij, Abbas,door de  beloofde dat de verkiezingen in de Palestijnse gebieden langdurig zullen worden uitgesteld en dat dat gezien mag worden als het formeren van een toekomstige staat van Palestina.
Eeuwige, wij zijn dankbaar dat door toedoen van politici en werkers in het veld die zich bezig houden met humanitaire hulp geschonken door de Verenigde Naties hebben duidelijk gemaakt hoe kritiek de situatie in Gaza en de bezette gebieden is. Wij vragen U dat de internationale gemeenschap wordt aangezet om deze waarschuwingen te beantwoorden door dringend noodzakelijke economische hulp en politieke steun voor de Palestijnen om zo een catastrofe te voorkomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Colombia, Ecuador en Venezuela.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.