Wave of Prayer 3 september 2020

Het Kumi Now Online Initiatief nodigde onlangs sprekers van Adalah uit om over hun werk te praten. Op dinsdag 1 september verdedigen zij de rechten van Palestijnse Bedoeïenen. De Israëlische autoriteiten proberen al twintig jaar de Bedoeïenen van het land van hun voorvaderen te verdrijven. (www.kuminow.com/online)

Eeuwige, wij danken U voor het humanitaire werk dat Adalah verricht. Wij danken U ook voor al die mensen in Israël/Palestina, die gerechtigheid voorstaan en de verdrukten de weg wijzen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In de Gaza strook is de lockdown nogmaals uitgebreid met 72 uur nadat 19 mensen besmet waren door Covid-19 en het getal nu omhoog was gegaan tot 25 gevallen. Het ministerie van gezondheidszorg in de bezette Westelijke Jordaanoever maakte bekend dat zij bereid waren iedere vorm van hulp en middelen ter beschikking te stellen om de uitbraak van he virus terug te dringen.
Lieve God, wij bidden voor de mensen in Gaza en wij vragen dat deze lockdown en andere genomen voorzorgsmaatregelen de uitbraak van de pandemie in dit overvolle land zullen verminderen. Gaza: het stukje land, waar de inwoners lijden onder grote armoede vanwege de Israëlische blokkade. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De tenten en eenvoudige schuilplaatsen van de dorpelingen van Al-Araqib zijn voor 177 ste keer omver gehaald door het Israëlische bezettings leger. Dit gebeurde op donderdag 17 augustus. Sinds maart 2000 is dit al aan de gang. De dorpelingen worden gedwongen hun land te verlaten en te verhuizen naar townships aangewezen door de regering.  De Israëlische autoriteiten hebben ook zowel Sheikh Sayyah al- Tur, zijn twee zonen als Salam al-Turi aangeklaagd, vanwege het bouwen zonder vergunning en het innemen van land dat de staat toebehoort.
Eeuwige, wij bidden voor de mensen die in al-Araqib wonen van wie de simpele onderkomens opzettelijk worden gescheurd en vernield. Wij vragen U dat toch een einde komt aan de genadeloze mishandeling van Palestijnen door de Israëlische autoriteiten die zelfs overgaan tot totale vernieling van hun simpele optrekjes ondanks de pandemie die er heerst. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 26 augustus stierf pater Firas Hijazin, een de Franciscaanse Friars aan Corona. Deze priester hield zich bezig met de Franciscaanse Terra Santa scholen die in de 16de eeuw in het Heilig land zijn gesticht. Deze scholen hebben er veel toe bijgedragen om de standaard in het onderwijs op te waarderen. Tegelijkertijd promoten zij een boodschap van vreedzame co-existentie tussen joden, moslims en christenen, die in het Heilige Land wonen.
Eeuwige, wij bidden voor de familie en de vrienden van pater Firas die rouwen om zijn dood. Wij danken U voor zijn leven dat in het teken stond van dienstbaarheid, met name gewijd aan de scholen. Wij vragen om troost voor de Franciscaanse communiteit die hij diende en het onderwijs dat hij gaf aan studenten. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, wij denken nu ook aan een jonge vrouw, Dana Salah, lid van een katholieke jongeren groep in Jeruzalem.
Zij was betrokken bij een verkeersongeluk en stierf aan haar verwondingen. Wij denken ook aan het medisch team die probeerde Dana te redden. Wij bidden voor haar familie en haar vrienden nu zij rouwen om haar verlies. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Kom, laten wij naar een film kijken’ is een driejarig project gelanceerd door verschillende Palestijnse organisaties met het idee om jonge mensen van verschillende woongebieden en achtergronden kennis te laten nemen hoe het in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem gesteld is. Met behulp van de EU, de drie Palestijnse groepen is er een project ontwikkeld om tien films te laten maken door jonge Palestijnse vrouwen. Deze films zullen in bestaande woongroepen gescreend worden en de discussies die er over plaatsvinden zullen op TV met kritische kanttekeningen te zien zijn.
Eeuwige, wij zijn uiterst dankbaar dat dit soort projecten plaatsvinden en dat daardoor veel jongeren gewaarworden van de uitdagingen die naar boven komen als zij deze films zien. Dat dit project hoop en inspiratie mag brengen juist op het moment dat zovelen proberen het hoofd boven water te houden in tijden van wanhoop. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Benin, de Ivoor kust en Togo.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.