Wave of Prayer 30 april 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die zo meteen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Drie jonge Palestijnen zijn deze week door het Israëlische leger neergeschoten: -een 17 jarige jongen uit Oost-Jeruzalem die een beetje als aanvoerder op de soldaten afliep en met een mes zwaaide, een 18 jarige jongen uit Jenin die over de Muur wilde klimmen, en een 20 jarige man die een soldaat neerstak en hem hierdoor verwondde. Dit alles bij de Ibrahimi Moskee in Hebron. De oorzaak was dat de soldaten de Palestijnen verhinderde om de moskee in te gaan om te bidden.

Barmhartige God, wij bidden U dat er een einde komt aan de maar voortdurende bezetting – de wortel van het conflict- zodat alle mensen in dit land kunnen leven met hun rechten en in waardigheid. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Om te protesteren tegen de verwoesting van huizen in Israël heeft het Arabische Hogere Monitoring Comité besloten om op dinsdag aanstaande op te roepen tot een algemene staking in de het Arabische gedeelte in Israël. Dat betekent dat ook scholen, zakenlieden en gemeenteapparaten hier aan meedoen.

Barmhartige God, wij bidden U dat er een einde komt aan het Israëlische beleid dat een huizen crisis veroorzaakt in de Arabische gemeenschappen én de manier waarop zij op onrechtmatige wijze huizen van Arabische inwoners neerhalen. Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Vorige week was er een groep joodse mensen in Canada die probeerde de Conferentie over christen-zionisme georganiseerd door Vrienden van Sabeel in Vancouver te verstoren.

Barmhartige God, wij danken U ondanks dit alles, voor deze succesvolle conferentie, waarbij vele goede en rijke verhalen werden verteld. Ook waren er belangrijke voordrachten die de negatieve kant belichtten van het christen-zionisme die ‘eerlijke’ vrede in de weg staat. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Barmhartige God, wij danken U voor de mensen die werken in het kantoor in Nazareth. En wij vragen uw zegen over de programma’s die daar deze week zullen plaatsvinden. En daarnaast organiseren zij nog ontmoetingen tussen kinderen en het bezoek van twee Franse groepen. Schenk hen uw heilige Geest. Heer, onze God, wij bidden U verhoor.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.