Wave of Prayer 30 april 2020

De Wave of Prayer van donderdag 30 april.

Deze week richt het werk van KUMI NOW zich in het bijzonder  op het werk van het Palestinian Center for Development and Freedoms MADA  (www.madacenter.org) In 2006 werd dit initiatief gestart als een nonprofit organisatie met het hoofdkwartier in Ramallah.  MADA werkt om journalisten in de Palestijnse gebieden  te ondersteunen en te beschermen. Op het ogenblik ondervinden journalisten bij hun werk  veel beperkingen en lijden ze onder veelvuldige aanvallen  van de Israëlische autoriteiten.

Eeuwige wij danken U voor het werk van het MADA-centrum dat probeert journalisten te helpen bij  hun getuigenissen. Wij danken U ook voor de moed van de  journalisten  als zij de duistere aspecten van de bezetting van Palestina belichten, zelfs ten koste van hun eigen vrijheid.

De drastische ineen krimping van hulp uit de V.S.  tijdens de Trump administratie heeft er voor gezorgd dat de ziekenhuizen in Oost Jerusalem zeer slecht uitgerust en slecht voorbereid zijn om het COVID-19 virus aan te pakken. De Israëlische regering reageert langzaam op de hulpvragen. De regering van Israël heeft lang gewacht met reageren op vragen om hulp. Tot op enkele weken geleden heeft zij het aantal COVID-19gevallen in Oost Jerusalem en in  het merendeel van de Arabische steden binnen Israël niet geregistreerd.  Als Israël begint met  het verminderen van de beperkingen is de behandeling en de identificatie van de gevallen belangrijk.

Eeuwige, wij roepen tot U als wij denken aan de mensen die in overvolle en verarmde plaatsen zoals Oost Jerusalem wonen. Wij bidden dat dit virus niet als een onblusbare brand door die plaatsen vliegt.  Wij bidden ook dat  de Israëlische regering hun  hulpbronnen op een rechtvaardige manier verdeelt om zo de verspreiding van het virus door het hele land tegen te gaan.
Heer, in Uw ontferming, hoor ons gebed.

Na het begin van de  van de COVID-19 lockdown is er een piek in het aantal aanvallen op Palestijnen  door Joodse kolonisten,  ondersteund door het Israëlische leger. Ondanks de landelijke lockdownn vonden 23 aanvallen plaats in B’Tselem in de maand  april.

Eeuwige , wij bidden om een einde aan deze  gewelddadige aanvallen van kolonisten die door de Israëlische regering stilzwijgend  met militaire hulp worden ondersteund.
Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op maandag 29 april werd Holocaust Remembrance Zoom, die was georganiseerd door de Israëlische  ambassade in Duitsland,  door virtuele vandalen verstoord. Zij zonden anti-semitische  video’s en beelden uit toen ze waren ingelogged. De herdenking waarbij de Holocaust- overlever Zvi Herschel aanwezig was werd onderbroken en kort daarna,   uitstluitend op uitnodiging,  weer uitgezonden. Dit incident werd Zoombombing genoemd.  Veiligheidsmaatregelen worden nu versterkt  om dergelijke bijeenkomsten te beschermen.

Eeuwige, wij zijn diep bedroefd door zulke uitingen van laster en haat. Wij bidden voor een einde aan deze uitbarstingen on line en persoonlijk. Wij zouden ons moeten houden aan “Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog ” Ps 34:14 .
Heer in Uw genade, hoor ons gebed.

Benjamin Netanyahu  heeft zijn positie van minister president van Israël behouden en is hiermee de langst zittende  minister president.  Hij bereikte een overeenkomst met zijn belangrijkste opponent Benny Gantz. Oorspronkelijk was het plan om een noodregering voor 6 maanden te vormen om het COVID-19 virus-probleem aan te pakken. Er werd echter een overeenkomst  gesloten voor een regering die de volle tijd duurde waarbij Netanyahu de eerste anderhalf jaar zou regeren en Benny Gantz  de tweede helft van de regeerperiode. Over de annexatie van grote stukken Palestijns land op de West Bank zal in het kabinet en de Knesset  op 1 juli worden gestemd.

Eeuwige, wij bidden dat het internationale recht en de buitenlandse regeringen overal ter wereld zich zullen uitspreken tegen illegale landroof die door Israël wordt uitgevoerd en door de US  wordt gesteund. Wij bidden dat Palestijns land niet gestolen wordt terwijl de wereld wordt afgeleid door de uitbraak van het virus.
Eeuwige, in Uw genade, verhoor ons gebed.

Het waterniveau in het meer van Galilea  heeft  na een ongebruikelijk natte winter een  record van een zestien jaar bereikt. Het niveau van het zoet water meer is net onder de 5 inches (ongeveer 12 cm)  van de capaciteit. De hoogste stand  wordt begin mei verwacht. Dan zal de Degania Dam, die de water toevoer van de Jordaan regelt, worden geopend.

Eeuwige , we zien dit voorjaar de foto’s van het volle meer van Gallilea waarin de bomen  uit het water lijken te groeien. En toch is dit uitzicht vreemd leeg: we denken dan aan de lockdown ten gevolge van het virus en aan de mensen die  aan hun huis gekluisterd zijn en  lijden onder  gebrek aan voedsel en water.
Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen onze gebeden bij die van  de Wereld Raad van kerken voor Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan en Uzbekistan.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.