Wave of Prayer 30 januari 2020

Ook deze week weer een Wave of Prayer. Met onder andere aandacht voor het verrassende bezoek van prins Charles aan Ramallah en Betlehem.

Het Kumi Now initiatief focust op het werk van de vrienden van Sabeel Noord-Amerika. (FOSNA) Deze organisatie ondersteunt het werk van Sabeel Jeruzalem en is bezig met recht en vrede in Palestina door middel van op geweldloze wijze pleitbezorger te zijn en aandacht te vragen voor educatie.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van FOSNA en hun commitment om in de openbaarheid te brengen hetgeen en op de wijze waarop Israëlische autoriteiten maar door gaan het Internationaal Recht te schenden en mede daardoor de Palestijnse mensenrechten aan alle kanten te schenden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Palestijnse ministerie van Gezondheidszorg waarschuwt dat drie ziekenhuizen gesloten zullen moeten worden omdat er niet genoeg brandstof is om belangrijke generatoren van elektriciteit te voorzien. De generatoren worden gebruikt om het gebrek aan elektriciteits voorziening, geleverd door Israëlische bedrijven, te overbruggen .
Eeuwige, de Palestijnen die in bezet gebied leven en dan met name in Gaza zijn dag in dag uit bezig te overleven vanwege afnemende aanvoer van water en elektriciteit en dat in een land waar voldoende is voor iedereen. Wij bidden dat er een einde komt aan deze onjuiste ontkenning van de Israëlische autoriteiten van vitale bronnen, die er zijn, terwijl er meer dan genoeg is voor de gehele bevolking.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 21 januari heeft het Israëlisch leger drie mannen gedood: Mohammed Mandeel, Salem an-Na’ami en Mahmoud Sa’. Alle drie achttien jaren oud. Dit gebeurde vlakbij de omheining/het hoge hek in midden Gaza. Het leger zegt dat zij door het hek heen wilden breken en dreigden met explosieven te gooien. Ze werden gemaand hun kleren uit te trekken voordat ze werden doodgeschoten.
Eeuwige, wij bidden voor de families van Mohammed, Salem en Mahmoud. Wij bidden dat er een einde komt aan de belegering en bezetting van Gaza en dat er ‘een staakt het vuren’ plaats vindt en een einde komt aan al het geweld en bloedvergieten bij de grens.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Ekrima Sabri, een imam en ooit een bekende Palestijnse Moefti, mocht de Al-Aqsa Moskee in Oost Jeruzalem niet in, op grond van een prikkelende preek die hij had gehouden. Sinds 1973 preekt hij op vrijdag in deze moskee. Hij is een geziene inwoner van Jeruzalem en heeft steeds geprotesteerd tegen de dagelijkse invallen van Israëlische kolonisten in de Al-Aqsa compound. Vorige week drongen 343 kolonisten onder bescherming van het leger, tegen alle protocollen in, de compound binnen.
Eeuwige, wij bidden dat in Jeruzalem mensen van verschillende godsdiensten hun geloof op een kalme en eensgezinde wijze mogen belijden. Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten de overeenkomst die gesloten is tot wederzijds respect en de protocollen die daarbij horen, worden gerespecteerd. Het gaat hierbij met name om de heilige plaatsen in de stad Jeruzalem.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
34 katholieke bisschoppen uit Europa, Noord-Amerika en Zuid-Afrika hebben bij hun regeringen erop aangedrongen het Internationaal Recht in Israël te respecteren en de staat Palestina te erkennen. Ze bezochten tijdens een vijfdaagse rondtoer de bezette gebieden en zagen met eigen ogen de slechter wordende situatie in Gaza, Oost–Jeruzalem en Ramallah.
Eeuwige, wij danken U voor de grote bezorgdheid van de katholieke bisschoppen. Wij bidden dat hun regeringen zullen luisteren naar wat zij te zeggen hebben en er bij Israël op aandringen een halt toe te roepen aan de uitbreiding van illegale joodse nederzettingen in de Westelijke Jordaan oever en de bezetting te ontmantelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 22 januari heeft het Israëlische leger het bevel uitgevaardigd dat zij 1.250 acres Palestijnse grond, ten zuiden van Nablus, in het noordelijk deel van de West Bank, zullen annexeren.
Dit zal enorme gevolgen hebben voor de dorpen Tal, Madama en Burin. In september 2019 annexeerde het leger Palestijnse land in het hetzelfde gebied opdat de illegale joodse nederzetting Yitzhar uitgebreid kon worden.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen die op de West Bank wonen nu zij zien en ervaren dat hun land van hen gestolen wordt en tegelijkertijd zo kwetsbaar zijn als het gaat om aanvallen en intimidatie van de kolonisten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische mensenrechten organisatie Bimkom hebben tegen de Israëlische burgerschap autoriteit verklaard dat slechts 3% van de Palestijnse aanvragen om te mogen bouwen in Area C in de periode van 2016-2018 zijn gehonoreerd. Vervolgens laten zij zien dat er 2000 orders tot het neerhalen van huizen in area C, als ‘gewelddaden’ bestempeld door Palestijnen, vanwege het gebrek aan bouw vergunningen, zijn uitgevaardigd.
Eeuwige, wij roepen tot U ‘Vergeet hen die leed wordt aangedaan, niet’ ‘Hoor de verdrukten.’ (Psalm 10,18) Hoe kunnen Palestijnen verder op hun levenspad met deze vorm van vernietiging en onderdrukking? Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten zullen omkeren en op zoek gaan om dienstbaar te zijn aan de gehele bevolking op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Prins Charles bezocht Bethlehem en Ramallah op vrijdag 24 januari om gast te zijn en deel te nemen aan een oecumenische dienst in de kapel van de Geboortekerk. Daar ontmoette hij Mahmoud Abbas. De prins gaf zijn meest vurigste wens te kennen, dat er in de toekomst vrede, recht en gelijkwaardigheid voor alle Palestijnen zou zijn.
Eeuwige, wij bidden dat er na het bezoek van prins Charles een nieuw tijdperk van hoop voor het Palestijnse volk zal aanbreken. Wij vragen dat vele internationale leiders zullen uitspreken dat er een einde komt aan de bezetting en dat er vredesbesprekingen zullen komen tussen de Palestijnen en de Israëliërs.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Algerije, Marokko, de Westelijke Sahara en Tunesië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.