Wave of Prayer 30 juli 2020

De 41 ste week van Kumi Now is toegewijd aan Women in Black. Zij en ook andere organisaties spreken zich openlijk uit op welke wijze de bezetting impact heeft in de maatschappij in Israël/Palestina.
Er worden iedere vrijdag wakes gehouden in het centrum van Jeruzalem en ook elders om protest aan te tekenen tegen de bezetting. Er zijn verschillen groepen die ook getuigenis geven van de bezetting. (zie Jerusalem Link en Machom Watch).
Eeuwige, ‘U richtte zich tot de wenende vrouwen en sprak met hen op weg naar uw ondergang op weg naar Golgotha’. (Lucas 23,27) Wij bidden voor de vrouwen die huilen en protesteren tegen de ongerechtigheden die plaatsvinden bij de Israëlische bezetting van Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een tweede golf van het Corona virus heeft over de afgelopen twee weken toegeslagen op de bezette Westelijke Jordaanoever en Israël.  Op 27 juli waren er 8320 besmettingen 78 met dodelijke afloop.  In Gaza was het aantal stabieler: 75 positief bevonden en 1 persoon overleden.  In Israël was het aantal verontrustend: 61956 positief bevonden en 470 mensen overleden.  Naast deze koude statistieken waren veel mensen onder de indruk geraakt door het verhaal van een 31 jarige zoon uit Beit Awwa, die naar een raam op de derde etage was van het Hebron Staats Ziekenhuis was geklommen om dicht bij zijn moeder te zijn die ernstig ziek was vanwege het virus en uiteindelijk op 16 juli is gestorven.
Eeuwige, wij zijn getroffen door het verhaal dat wij gehoord hebben van een volwassen zoon die heel graag tijdens de ziekte bij zijn moeder wilde zijn. Om die reden is hij van buiten af naar boven geklommen om een glimp van haar via het raam op te vangen. Zovelen echter mochten niet aanwezig zijn tijdens het ziekbed van hun geliefden of aanwezig zijn op de begrafenis. Dit alles vanwege de besmettelijkheid van het virus.
Wij bidden U om troost voor diegenen die niet in staat waren om afscheid te nemen van hun dierbaren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische troepen hebben op dinsdag 21 juli aan de ingang van de stad Jenin, op de grens van de Westelijke Jordaanoever, een Palestijnse drive in COVID –19 om mensen te testen, met de grond gelijk gemaakt. Deze was gelegen in de C area en valt onder Israëlische controle. In deze gebieden wordt zelden een bouw vergunning gegeven aan Palestijnen.
Eeuwige, zelfs in deze tijd van de crisis die er is vanwege de pandemie gaan de Israëlische autoriteiten maar door de meest kwetsbare gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever aan alle kanten dwars te zitten. Wij roepen het uit als we deze genadeloze daden van geweld aanhoren. Eeuwige, hoor de schreeuw van hen die behoeftig zijn en doe ‘recht aan zwakken en armen’. ( psalm 140, 13)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 22 juli arresteerde de Israëlische politie in Oost Jeruzalem leiding gevende cultureel bevlogen Palestijnen. Dat deden ze tijdens een serie razzia’s bij de mensen thuis en in hun werkplaatsen. Rania Elias, directeur van het Yabous Cultureel Centrum en haar echtgenoot Souhail Khoury, directeur van het Edward Said Nationaal Conservatorium werden uit hun huis gehaald, maar daarna weer vrij gelaten. Opnieuw werd, apart, Daoud al Ghoul, de directeur van het Kunst Netwerk-Shafaq thuis gearresteerd. De politie nam documenten uit hun verschillende bureaus mee.
Eeuwige, wij bidden voor hen die hun leven toewijden aan het bewaren en ondersteunen van de culturele erfenis van de Palestijnen woonachtig in Jeruzalem of in de bezette gebieden.  Wij vragen dat zij niet ontmoedigd worden door de aanvallen van buitenaf die het hart van deze erfenis raken.
Wij bidden dat de stad Jeruzalem een gedeelde stad zal blijven, verrijkt door een verscheidenheid aan mensen die er wonen met verschillende cultures.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 21 juli filmden Palestijnen die in Tuqu’ wonen Israëlische soldaten die een oude stenen doopvont uit de byzantijnse tijd op een truck aan het laden waren en hem mee te nemen. Dit alles gebeurde in de vroege ochtend. Deze doopvont is een van de drie doopvonten die gevonden zijn op Palestijns grondgebied.  Dit is een van de laatst genomen acties van de alsmaar gaande campagne van de historische toe-eigening door de Israëlische bezettende autoriteiten.
Eeuwige, weer opnieuw horen we rapporteren over het geweld dat in gaat tegen Internationaal Recht waarbij verplaatsing en inname van Palestijns cultureel erfgoed plaatsvindt. Wij bidden dat er een einde komt aan de bezetting en alles wordt ondernomen om Palestijns bezit door de autoriteiten toegeeeigend tegen te gaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag morgen 27 juli j.l. spoten illegale kolonisten graffiti op de muren van de moskee in al-Bireh, in Ramallah. Daarna staken ze hem in brand.
Eeuwige, wij bidden om kalm wederzijds respect voor mensen van verschillende geloven in Palestina en Israël. Wij vragen dat de Israëlische autoriteiten het respect kunnen opbrengen dat ieder in eigen gebouw kan bidden zonder angstig te zijn voor schade en ontheiliging van deze heilige plaatsen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: de republiek van Kongo, Gabon, Sao Tomé en Principe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.