Wave of Prayer 30 mei 2019

Alsnog verschijnt de Nederlandse vertaling van de Wave of Prayer van afgelopen donderdag op de website.

Gedurende de Grote Mars tot Terugkeer, de protesten die zich wekelijks afspelen in Gaza, zijn 16 Palestijnen gewond geraakt tijdens botsingen met het Israëlische leger. Daaronder was ook een gehandicapte vrijwilliger en een foto journalist. Tot nu toe hebben Israëlische soldaten 307 mensen gedood waaronder kinderen, medische staf en journalisten. En er zijn meer dan 29000 mensen gewond geraakt sinds het begin van de protesten op 30 maart 2018 in de Gaza strook.
Eeuwige, wij bidden voor hen die gewond zijn geraakt gedurende de protestacties in de Gazastrook.
Wij vragen om het recht tot terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen en dat er een einde komt aan de bezetting in Gaza. Wij bidden ook voor internationale ondersteuning voor het aanvullen van voedselvoorraden en medische hulpgoederen die zeer klein zijn geworden. Ook de Verenigde Naties waarschuwen dat het leven in Gaza volgend jaar onmogelijk zal zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week worden we aangemoedigd om tijdens de tweede Kumi Zorg Week ons hier toe te committeren. Daarbij moeten we denken aan de zorg voor geestelijke gezondheid voor hen die bezig zijn met actie voeren. Deze zorg houdt ook in een pauze te nemen als het gaat om uitdagingen waarvoor je weer aan de gang moet. Het is goed soms even een rustpauze te nemen en te relaxen, waarbij je meedoet aan een meer rustiger activiteit opdat zo de spanning afneemt.
Eeuwige, help ons, ons te blijven herinneren dat wij niet altijd gemaakt zijn om te werken, maar dat we pas meer tijd en energie en enthousiasme kunnen opbrengen als wij van tijd tot tijd onszelf rust gunnen. Wij bidden dat zij die verwikkeld zijn in actie voeren niet altijd te hard van stapel lopen, maar zorg hebben voor hun gezondheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag de 22 mei protesteerden in Ramallah honderden Palestijnen tegen het aannemen van een Duitse wet die tot doel heeft de de BDS beweging af te kraken, te criminaliseren! Deze wet noemt de BDS beweging anti semitisch. Degenen die protesteren hebben een brief geschreven aan de Duitse regering waarin zij wijzen dat zo’n wet in strijd is met het mensen rechten charter over vrijheid van expressie. Het zou in tegenspraak zijn met de buitenlandse politiek van de EU. Daarin wordt gezegd dat de BDS beweging valt binnen het kader van vrijheid van expressie.
Eeuwige wij bidden om uw leiding en vragen U dat wij ‘uw weg mogen leren te gaan en te wandelen in geloof en waarheid (Psalm 86, 11). Help ons hardop te spreken als wij getuige zijn van de stilte van een vredig protest en bij het zien van diegenen die gecriminaliseerd worden als zij opkomen voor ongerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Noor Jericho zonnepanelen park is het eerste zonnepanelen park en zal in juni geopend worden. De energie die hierdoor wordt opgewekt zal worden verspreid door een Palestijns elektriciteitsbedrijf voor de steden Jeruzalem, Ramallah, Bethlehem en Jericho. Het project zelf is onderdeel van een meer uitgebreid plan om in alternatieve energie in Palestina te investeren en hierdoor minder afhankelijk te zijn van Israël.
Eeuwige, wij danken U voor de warmte en het licht van de zon en de manier waarop wetenschappers de kracht hiervan hebben weten om te zetten tot een nieuwe vorm van energie voorziening. Wij danken U voor dit nieuwe park in Jericho en bidden dat verdere plannen om zonnepanelen parken over geheel Palestina te plaatsen, gerealiseerd zal worden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen dinsdag organiseerde Sabeel een Oecumenische Bijbel Studiedag voor vrouwen in Jeruzalem. Sabeel houdt een aantal contextuele Bijbelstudies in verschillende delen van het land om het geloof van christenen te verdiepen en daarbij voeling te houden bij wat zich ter plaatse afspeelt.
Eeuwige, wij zijn zo dankbaar dat er in deze groepen aandacht en behoefte is om uw Woord te bestuderen en daarover met elkaar te spreken. Wij bidden om uw Geest om de deelnemers daarbij te leiden en bij te staan. Dat hierdoor uw naam geheiligd wordt. Wij bidden en vragen U om zegen voor hen die mee doen aan deze vorm van bijbel lezen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vele internationale groepen  bezoeken Palestina en Israël om kennis te maken met de Palestijnse bevolking en om solidariteit te tonen met hen die onder bezetting leven.
Eeuwige, wij zijn zo dankbaar voor de warmte en gastvrijheid van het Palestijnse volk.
Zelfs nu zij lijden onder de bezetting, openen zij hun huizen voor buitenlanders die langs komen en die tijdens de ontmoeting kennis maken hoe hun leven zich daar ter plekke afspeelt. Wij bidden dat diegenen die zulke reizen ondernemen bij thuiskomst vertellen wat zij hebben gezien en meegemaakt en de moeilijkheden die de Palestijnen onder bezetting ondervinden.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
De Verenigde Staten organiseert eind juni een twee daagse Economische workshop in de hoofdstad van Bahreini van Manama. Het Palestijnse leiderschap heeft nu officieel bekendgemaakt hier niet aan mee te doen. Zij zegt dat er een einde moet komen aan de Israëlische bezetting
en aan de restricties die gehouden worden op het vervoeren van goederen en het zich verplaatsen van mensen. Daarnaast moeten het Internationaal Recht en de resoluties van Verenigde Naties uitgevoerd worden voordat economische ondersteuning in overweging kan worden genomen.
Eeuwige, wij bidden voor de bevolking van Palestina en de strenge condities waaronder zij te lijden hebben onder bezetting. Wij bidden dat de internationale krachten zich uitspreken tegen ongerechtigheid, een politieke verandering eisen en volledige uitvoering van Internationaal Recht in Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Angola en Mozambique.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.