Wave of prayer 30 september 2021

Deze week hield  KUMI NOW zich bezig met de ellendige toestand waaronder de BedouÏine- gemeenschappen in Palestina en Israël moeten leven. Al tientallen jaren lijden zij onder het getreiter van de Israëlische autoriteiten waarbij regelmatig huizen in puin worden gelegd en verplichte  overplaatsingen plaats vinden.  Op zaterdag 2 oktober , de geboortedag van Mahatma Gandi, wordt de dag van “Non-Violence” (geweldloosheid) gevierd. De week die daar op volgt zal Kumi Now de aandacht richten op organisaties die zich richten op “een cultuur van vrede, tolerantie, begrip en geweldloosheid”.                                                                            Gebed:                                                                                                                                                            

Eeuwige, wij bidden voor de vele mensen en groepen die aan alle kanten van het conflict in Palestina en Israël staan  en die werken aan het tot stand komen van een rechtvaardige oplossing door middel van geweldloosheid.                                                                                                                                   

Eeuwige,  . . . . . . . in Uw genade, hoor onze gebeden.

 

Op vrijdag 24 september vond de begrafenis van Mohammed Khabisan plaats in Beita ten zuiden van Nablus op de West Bank. Mohammed werd gedood door een schot in zijn hoofd tijdens gevechten tussen Israëlische troepen en Palestijnse protestgroepen. Hun protest richtte zich tegen de illegale woningen waar de kolonisten die zomer uit  waren vertrokken als onderdeel van een overeenkomst met de Israëlische regering. Hierbij kregen de kolonisten de hoop te kunnen terugkeren naar de kolonie die gesloten bleef met militaire bewaking.                                                                          

Gebed:                                                                                                                                                                    

Wij bidden voor de familie van Mohammed en voor zijn vrienden die treuren om zijn dood. Wij bidden ook om een eind aan de snelle uitbreiding van illegale Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse Gebieden.                                                                                                                                  

Eeuwige,  .  . in Uw genade, hoor ons gebed.

 

Vorige week stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met een bedrag van 1 miljard dollars aan hulp  om Israëls “Iron Dome System” (ijzeren koepel)  compleet te maken.  Slechts 9 Democraten stemden tegen deze steun. De Verenigde Staten doneren op het ogenblik 3,8 miljard dollars per jaar aan militaire steun voor Israël.                                                                                                                        

Gebed:                                                                                                                                                          

Eeuwige,  wij bidden om recht, vrede en veiligheid voor allen  die in het Heilige Land wonen, niet alleen voor de Israëlischemensen. Wij bidden om een eind aan de Israëlische bezetting en de enorme uitbreiding van het wapentuig, de veiligheids-systemen en de militaire gevangenissen.           

Eeuwige, in Uw genade . . . . . hoor ons gebed.

 

De afgelopen week heeft Amin Shweki de insuline injecties tegen zijn diabetes geweigerd. Hij protesteerde hiermee tegen zijn Administratieve Gevangenschap. Hij is de eigenaar van een bekende winkel met glaswerk in de Oude Stad Jeruzalem. Hij werd opgepakt tijdens een golf van arrestaties in lunchtijd waarbij geprotesteerd werd over Sheikh Jarrah en het bombardement op Gaza.                                                                                                                                                       Gebed:                                                                                                                                                                                                                                 

Eeuwige, wij bidden voor Amin als zijn gezondheid achteruit gaat vanwege zijn protest tegen zijn gevangenschap zonder beschuldigd te zijn. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten stoppen met deze inhumane vorm van gevangenschap waarbij Palestijnen niet formeel worden beschuldigd en hun het recht op een proces wordt onthouden waardoor zij  een onbepaalde tijd gevangen zitten.                   

Eeuwige, in Uw genade . . . . . hoor ons gebed.  

 

Toen Muhammad Hassan stond te werken op het dak van het pas gebouwde  huis van zijn broer in Qushrah ten zuidoosten van Nablus, drong op zaterdag 3 juli een grote groep gewapende kolonisten, begeleid door vier Israëlische soldaten, het dorp binnen. De groep begon Muhammad met stenen te bekogelen. Hij probeerde zich tegen  die groep  te verdedigen door stenen naar ze te gooien maar hij werd neergeschoten door een van de soldaten. De soldaten voorkwamen dat de dorpelingen Muhammad  konden helpen.  Na enig uitstel werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij later die dag stierf vanwege de wonden.                            Gebed:                                                                                                                                                                              

Eeuwige, wij bidden voor Muhammads familie als zij treuren om zijn dood die geschiedde zonder dat het uitgelokt was.  Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten alle soldaten die zich niet houden aan  alle internationale humanitaire wetten  betreffende  “begin met vuren”  verantwoordelijk houden.                                          

Eeuwige,  in Uw genade . . . . . . . hoor ons gebed.

 

Het werd Palestijnse leerlingen expres onmogelijk gemaakt op tijd op school te komen op 22 september. Israëlische strijdkrachten verhinderden hen de weg van Nablus naar Ramallah te nemen. Ze moesten over ruw terrein klimmen om bij hun school in het dorp al-Lubban Ash Sharqiya ten zuiden van Nablus te komen. Te zelfder tijd werd in het nabij gelegen dorp Ammuriya  een 17- jarige student twee uur vast gehouden voor hij werd vrij gelaten.                                                            Gebed:                                                                                                                                                                          

Eeuwige, het onderwijs van veel Palestijnse leerlingen wordt gehinderd door de Israëlische autoriteiten. Wij bidden dat de Israëlische regering dezelfde toegang tot onderwijs en bronnen garandeert voor Palestijnse en Israëlische kinderen.                                                                               

Eeuwige, in Uw genade . . . . . . hoor ons gebed. 

 

Op donderdag 23 september werd in het Hof van Beroep in Den Haagbezwaar aangetekend tegen het verlenen van immuniteit tegen de  twee voormalige Israëlische militaire commandanten Benny Ganz en Amin Eskel.  Ismail Zaiada opent een zaak tegen deze commandanten vanwege een gericht bombardederen op zijn huis in Gaza. Zes leden van zijn familie werden gedood en een jonge jongen en een vriend die op bezoek waren.                                                                             Gebed:                                                                                                                                                                         

Eeuwige, U bent rechtvaardig en wij stellen ons vertrouwen op U. Wij bidden dat in de hele wereld landen zich aan het internationale recht houden en de mensen die wandaden tegen de mensheid  begaan verantwoording moeten afleggen.                                                                                                

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed. 

 

Op woensdag 22 september vergrendelden  Israëlische troepen de archeologische  vindplaats in Sebastia, nabij de noordelijke stad Nablus.  De vindplaats, waarvan gedacht wordt dat het de begraafplaats van Johannes de Doper is, werd  een plaats van conflict waarbij Israël  probeert het gebied onder controle te krijgen.              Gebed:                                                                                                                                                                             

Eeuwige, de  plaatsen van archeologisch en religieus belang staan onder een voortdurende bedreiging door strijdkrachten en kolonisten. Wij bidden voor een eind aan alle overtredingen die zowel door de kolonisten als door de Israëlische strijdkrachten tegen ons volk, onze  eigendommen, bezittingen en  erfgoed  worden begaan.                                                                                                         

Eeuwige, in Uw genade . . . . . .  hoor ons gebed. 

                                                                                                                                                                    

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereld Raad van Kerken voor de landen Bolivia, Brazilië, Chili en Peru.                                                                                     Eeuwige, in Uw genade . . . . . . hoor ons gebed

 

 

 

Dit delen: