Wave of Prayer 31 augustus 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Deze maand heeft Israël het burgerrecht van honderden Arabische Israëlische Bedoeïen ingetrokken. Ze zijn nu stateloos. Meer dan 500 bewoners hebben hun recht op burgerschap in één pennenstreek zonder enig uitleg verloren.

Eeuwige, wij bidden om gelijkwaardigheid en recht voor alle inwoners van Israël. Lieve God, dat uw Geest de Israëlische regering mag leiden en dat alle inwoners met respect en met gelijke rechten behandeld worden. Dat er hierdoor een einde mag komen aan de discriminatie van al de niet Joodse burgers die er wonen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse moslims en miljoenen andere moslims uit de hele wereld zijn begonnen aan de jaarlijkse moslim bedevaart naar Mekka. Tot besluit hiervan bereiden zijn de Eid al-Adha voor, de meest belangrijke vakantie die op de moslim kalender staat. Dit heeft allemaal het komend weekend plaats.

Eeuwige, wij bidden U voor onze moslimbroeders en zusters. Dat zij het feest Eid al-Adha volgende week in vrede mogen vieren. Dat zo bruggen worden gebouwd als het gaat om interreligieuze saamhorigheid, zoals uw zoon Jezus uit Nazareth dat heeft voorgedaan. Wij bidden ook om de veiligheid van al diegenen die deze bedevaart van gebed en devotie maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week hebben Israëlische autoriteiten het dorp Silwan in bezet Oost-Jeruzalem overmeesterd en een Palestijns huis voor de tweede keer met de grond gelijk gemaakt. Hetzelfde huis werd op 15 augustus 2017 verwoest door het Israëlische leger. Het werd weer herbouwd door mensen uit Jeruzalem. De familie bouwde een voorlopig onderkomen van simpele platen. Maar het leger kwam om het op 22 augustus weer te vernielen. Familie en vrienden zijn nu al weer bezig het voor de derde keer te herbouwen.

Eeuwige, wij bidden voor alle mensen uit Jeruzalem die zich verzetten tegen het kwaad van de Israëlische bezetting. Dat alle Palestijnen doorgaan met het planten van hoop door te herbouwen datgene dat de bezetting probeert te verwoesten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een gloed nieuwe Palestijnse school is in Jubbet Al-Dhib door Israël met de grond gelijk gemaakt nu juist het nieuwe schooljaar is begonnen. De zes nieuwe geïnstalleerde cabines waren gebouwd voor de kinderen van Jubbet Al- Dhib zodat zij niet een uur naar school moesten lopen. Op dit moment zijn zo’n 55 scholen niet zeker van hun voortbestaan. Er wordt gedreigd met het omverhalen van deze gebouwen. En er worden ook orders gegeven om te stoppen met bouwen van de scholen.

Eeuwige, onze vijand heeft ieder begrip van menselijkheid verloren. Wij bidden U dat de kinderen het recht behouden om onderwijs te ontvangen en te mogen leren. Dat Palestijnse onderwijzers de moed en de wijsheid hebben als zij zich onder zeer moeilijke omstandigheden zich toegewijd zich toeleggen om de volgende Palestijnse generatie onderwijs te geven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Komende zaterdag organiseert Sabeel een buiten excursie naar Bethlehem. Bestemd voor 50 Palestijnse jongeren uit de omgeving van Nablus, Burqin en Tubas. Deze jonge mensen zijn toegewijde leden van drie bijbel studiegroepen die iedere week elkaar ontmoeten. De bedoeling van deze uitstap is het bezoek aan de geboortekerk, maar ook om vrienden te maken tussen de verschillende groepen.

Eeuwige, wij bidden voor alle Bijbel groepen, voor al hun leden en de mensen die dit alles mogelijk maken. Wij bidden U ook voor een veilige tocht voor deze jonge mensen en dat het een succes mag worden. Dat door al het werk door Sabeel verricht uw Naam geheiligd mag worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen te de Wereldraad van kerken bidden wij voor de landen Kaap Verdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, en Senegal.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.