Wave of Prayer 31 december 2021

“United as One” (samen één) is de titel van een nieuw lied dat door 23 jonge Palestijnse vluchtelingen werd geschreven om uitdrukking te geven aan hun geloof in de toekomst. Met zes musici werd samengewerkt om dit lied te componeren. Het project werd gesteund door het United Nations’ Relief and Works Agency. (UNWRA).

Eeuwige, wij danken U voor de jonge Palestijnse vluchtelingen die zich muzikaal laten horen en wij bidden dat zij, ondanks de vele uitdagingen, die zij ondervinden, nooit de hoop zullen verliezen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Honderden protesterende Palestijnen verzamelden zich op 25 december in het dorpje Beit Dajan, ten oosten van Nablus, om deel te nemen in een vredige demonstratie tegen de Israëlische landroof. Het Israëlische leger verspreidde de groep met gebruik van traangas en granaten.

Eeuwige, wij bidden dat er een eind komt aan het geweld dat door de Israëlische kolonisten en autoriteiten tegen de Palestijnen wordt gebruikt. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

Tijdens de Israëlische luchtaanvallen van 26 december op midden en zuidelijk Gaza werden twee jonge inwoners van Gaza gewond ,er werd veel schade aan gebouwen veroorzaakt. Het Israëlische militaire gezag beweerde dat de aanvallen een antwoord waren op twee raketten die uit Gaza werden afgevuurd. De raketten kwamen in een open gebied in zuid Israël neer zonder iemand te verwonden. Israëlische gevechtsvliegtuigen schoten vijf raketten af op de al-Tuffah wijk van Gaza stad. Tot de beschadigde gebouwen in al-Tuffah rekent men : een kinderziekenhuis, een centrum voor gehandicapten en een sportclub.

Eeuwige, wij bidden om een einde aan het gewelds-spiraal tussen Israël en Gaza. Wij bidden dat het geweld tussen Palestina en Israël eindigt en dat alle mensen naar recht en goedheid willen streven. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op zaterdag, 26 december liet de Palestijnse minister van Volksgezondheid, Kamal al-Shakra, weten dat het corona vaccin waarschijnlijk binnen een paar weken in Palestina beschikbaar is. Hij waarschuwde ook dat de infectiegraad hoog bleef en dat, op de West Bank en in Gaza, het virus 29 doden en 1268 infecties in de afgelopen 24 uur had geëist.

Eeuwige, wij zijn dankbaar dat het vaccin beschikbaar is voor de bezette Palestijnse Gebieden. Wij bidden dat het virus de pandemie effectief bestrijdt op ons gebied en in andere landen in de hele wereld.

Het US Customs and Border Protection Agency ( V.S.Douane en Grensbeschermings Bureau) kondigde aan dat per 20 december alle goederen die in de door Israël gecontroleerde gebieden geproduceerd worden nu voorzien moeten zijn van het label “Made in Israël”. Deze politieke verandering door de Trump admistratie betreft producten, die in de door Israël bezette kolonies zijn geproduceerd, nu illegaal zijn. De Palestijnse mensenrechten organisatie, Al Haq, heeft het Europese Parlement ingelicht en om hulp gevraagd bij het ondersteunen van het verbod tegen handel van producten uit illegale Israëlische koloniën.

Eeuwige, wij bidden dat internationale rechters de Israëlische regering wijzen op hun streven de afkomst van hun producten te verbergen. Wij bidden dat regeringen uit de hele wereld druk op Israël gaan uitoefenen om de snelle economische groei van die illegale koloniën te stoppen. Eeuwige, in Uw genade , hoor ons gebed.

Honderden Israëlische kolonisten kwamen bij elkaar op 27 december in de Sheikh Jarrah buurt van bezet Jerusalem op Road 1. De Israëlische politie stond er bij toen kolonisten de Palestijnen, hun huizen en hun voertuigen in dat gebied aanvielen.

Eeuwige , wij bidden dat deze onophoudelijke aanvallen door Israëlische kolonisten op Palestijnen stoppen. Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten er niet langer bij staan te kijken en deze aanvallen toestaan maar dat ze tussen beide komen om de wet en de orde te handhaven in alle gebieden. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Het Holy Family ziekenhuis in Bethlehem is zwaar getroffen door de pandemie. Het ziekenhuis verzorgt gespecialiseerde moederschapszorg en neonatale zorg voor kwetsbare families in heel Palestina. Het personeel in het ziekenhuis heeft een 12-uur dienst aangenomen om de werk-last te spreiden. Beschermende kleding en mondkapjes zijn ter beschikking gesteld door bedrijven in zuid Palestina. Zuurstof is gedoneerd door Zwitserland en de V.S.

Eeuwige, wij danken voor de toewijding van de staf van het Holy Family ziekenhuis in Bethlehem. Ondersteun hen alstublieft om vol te houden in de zorg voor moeders en baby’s in Palestina. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op 3 januari wordt de geestelijke Naim Ateek benoemd tot Erevoorzitter van de St. Andrew Kathedraal in Honolulu. Hij zal de liturgie van de kathedraal in Texas volgen. Ateek is kanunnik van de Episcopaalse diocees van Jerusalem en mede-oprichter van het Sabeel Eucumenisch Centrum voor Bevrijdings Theologie.

Goede Heer Jezus, wij danken U voor de grote getuigenis van Naim Ateek. Wij vieren samen met hem de erkenning van zijn werk voor recht en vrede tussen Palestina en Israël. Eeuwige ,in Uw genade, hoor ons gebed.

Het Kumi Now Initiatief richt zich op het werk van de Evangelisch Lutherse kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL). De kerk is een plaats van gebed voor de Palestijnen. Ook werkt de kerk aan onderwijs en hulp voor mensen die lijden onder de economische problemen en mensen die lijden onder het gebrek aan vrijheid en zekerheid in hun land. Velen gaan emigreren en laten ongeveer honderd duizend mensen achter in het Heilige land.

Eeuwige, wij bidden om versterking van de Christelijke leiders en de vredestichters in Palestina, laat Uw licht op hen schijnen en schenk vreugde in hun harten. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor Egypte, Israël, Jordanië, Libanon en Palestina.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.