Wave of Prayer 31 december 2021

In de afgelopen maanden hebben Israëlische kolonisten aanvallen gepleegd op Palestijnse burgers en hun eigendommen. Volgens de Verenigde Naties zijn deze aanvallen aanzienlijk toegenomen. De aanvallen op Palestijnse boeren en herders worden vaak uitgevoerd door de kolonisten in samenwerking met Israëlische militairen.  Zij vernietigden op vrijdag 18 december waterpijpen en bomen in het dorp al-Lubban ash-Sharqiya, ten zuiden van Nablus. De volgende dag werden in Masafir Yatta in het zuidelijk gebied van de bezette Westbank, boeren en herders aangevallen en enkelen raakten ook gewond door toedoen van deze Israëlische kolonisten.
Genadige en liefdevolle God, wij bidden dat er een einde komt aan het voortdurende geweld door kolonisten gepleegd met steeds als doelwit: de Palestijnen. Wij vragen U dat de wurgende greep van de Israëlische bezetting gericht op de Palestijnen en die steeds klemmender wordt, zal worden losgelaten. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Op maandag 21 december werd een van Israëls belangrijkste hoofdverkeerswegen geblokkeerd door Arabische-Israëlische inwoners die aan het protesteren waren. Zij vroegen aandacht voor het stoppen van de ‘law en order’ verordening in Arabische dorpen en steden, vanwege het fiasco van de Israëlische autoriteiten om bronnen aan te wijzen om de golf van criminaliteit tegen te houden. Er vielen hierbij in 2020, 98 dodelijke slachtoffers.
Eeuwige, wij bidden dat de stemmen van hen die protesteren gehoord zullen worden. Wij bidden ook dat het geweld niet ongecontroleerd toegestaan wordt in Arabisch-Israëlische gemeenschappen en dat de Israëlische regering de problemen zal aanpakken. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zondag 20 december maakte een zegsman van het comité van Palestijnse gevangenen en ex gevangenen bekend dat tot nu toe 140 Palestijnen COVID-19 hebben opgelopen in Israëlische gevangenissen.
Eeuwige, wij bidden dat de Internationale Mensenrechten organisatie tussen beide komt om het leven van de Palestijnse gevangenen te redden. Wij vragen met klem dat er druk wordt uitgeoefend op de Israëlische regering om het commitment dat is afgesproken om de gezondheid, het welzijn en de veiligheid voor gevangenen te waarborgen. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Een vrouwelijke illegale kolonist deed een poging drie Palestijnse kinderen aan te rijden toen zij probeerden de weg in Jabal Jales, dichtbij de stad Hebron, over te steken. Een Palestijn kwam tussenbeide om de kinderen te redden voordat zij door de auto werden aangereden.
Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth berispte uw leerlingen en zei tegen hen dat de kinderen bij hem mochten komen en dat niet te verhinderen (Mat, 19,13). Wij brengen tot U de kinderen uit Hebron en ook elders in de West Bank, die lijden onder geweld, de verschrikkingen en de dagelijkse aanhoudingen zoals dat nu gaat onder de Israëlische bezetting. Wij verlangen dat er een einde komt aan deze nachtmerrie en naar een betere toekomst voor hen om te wonen in een land van recht en vrede. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De Israëlische gezondheidszorg startte een vaccinatie campagne op 20 december. Er zijn 57 centra waar dit gebeurt, maar onder de Arabische bevolking zijn er slechts drie gepland. Er is een hoog aantal besmettingen onder de Arabische gebieden en dat betreft zo’n 20% van de bevolking.
Eeuwige, wij bidden dat er met grote spoed het vaccineren van alle inwoners plaatsvindt, wat hun etniciteit, huidskleur of godsdienst ook is. Wij vragen U dat diegenen in Israël die verantwoordelijk zijn voor het plannen van dit belangrijke gebeuren in de gezondheidszorg, blijven werken aan het uitroeien van discriminatie. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Gelovigen over de gehele wereld deden mee aan de vieringen die aangeboden werden door het Kumi Now team. Deze zullen in 2021 worden voortgezet en zullen plaatsvinden op iedere donderdag om 18.00 uur (Jeruzalem tijd)
Eeuwige, wij danken U voor de mogelijkheid om samen te komen met de Palestijnse christenen tijdens deze afgelopen Adventsperiode. Zelfs in deze donkere tijden herinneren wij ons de hoop die in Bethlehem geboren is, 2000 jaar geleden. Uw zoon Jezus, onze redder, is nog steeds goed nieuws en een van grote vreugde om samen met alle mensen van de hele wereld te delen. Wij prijzen en aanbidden U tijdens deze kerstperiode. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor alle stateloze mensen in deze wereld. Een engel verscheen in een droom aan Jozef en zei: ‘’Sta op neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u het zeg, want Herodes zoekt het kind om het te doden.’’( Mat, 2, 13).

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.