Wave of Prayer 31 januari 2019

Dit is een vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zijn uitgesproken.

De Grote Mars tot Terugkeer vond afgelopen vrijdag voor de 44 achtereenvolgende keer plaats. Voor een jonge Palestijn, Ihab Atallah Husseun Abed waren de verwondingen die hij op liep, fataal en 22 anderen waaronder 14 kinderen werden gewond door wapengeweld gepleegd door Israëlische militairen.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Ihab nu zij rouwen om het grote verlies. Wij vragen U dat er een einde komt aan de blokkade van Gaza en aan de verschrikkelijke tol die betaald is door zoveel doden en gewonden. Allemaal mensen die protesteerden in het grensgebied tussen Gaza en Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische soldaten hebben een groot aantal Palestijnse arbeiders aangevallen terwijl zij door het checkpoint 300 – dat ligt tussen Bethlehem en Jeruzalem – wilden gaan. Het gevolg hiervan was dat sommigen flauwvielen, anderen bijna stikten en velen aan alle kanten kneuzingen opliepen.
Eeuwige, wij bidden tot U dat de vijandige acties gepleegd door de Israëlische soldaten mogen ophouden en dat de arbeiders een vrije doorgang mogen krijgen naar de plek waar zij werken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten van het Bazzilai Medisch Centrum in Ashkelon eisen dat alle Palestijnse inwoners van de bezette gebieden bij de ingang van het grondgebied uit de publieke bussen moeten stappen. Zij ondergaan dan gelijk een security check. Israëlische burgers, inwoners en buitenlanders hoeven deze procedures niet te ondergaan en mogen gewoon in de bus blijven tot aan het ziekenhuis. Doktoren aangesloten bij mensenrechten organisaties hebben de autoriteiten aangeklaagd omdat zij apartheid in praktijk brengen.
Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth brengen wij in herinnering toen hij alle tien melaatsen genas waaronder een Samaritaan die terug kwam om zijn dank uit te spreken. Help ons, zo vragen wij U om zorg te besteden aan alle mensen van onze gemeenschappen. Wij bidden om sterkte, om uithoudingsvermogen en geduld en tegelijkertijd om een vleugje vreugde, om dit alles te dragen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 23 januari vond in haar geboortestad Baqa al Gharbiyye ten noorden van Tel Aviv  de begrafenis plaats van Aiia Maasrwe een jonge Palestijnse inwoner van Israël. Zij had een studieprogramma van de La Trobe Universiteit van Melbourne bezocht en werd op de terugreis op weg naar haar appartement aangevallen en vermoord.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Aiia nu zij rouwen om het verlies van hun dochter en zo verschrikkelijk bedroefd zijn om zo’n brute dood.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel houdt deze week voor jonge vrouwen een bijbel studiedag op het Tantur Oecumenisch Instituut.
Eeuwige wij bidden dat zusterschap en solidariteit die groeit tussen deze jonge vrouwen van Sabeel een getuigenis mogen zijn van sterkte en schoonheid en van de vriendschap die ontstaat tussen hen die Christus willen volgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een groep jonge Palestijnen hebben het volgende voorstel geïnitieerd. Het planten van bomen!op de plekken in de straten waar zo vele kuilen en gaten zijn. Het blijkt namelijk dat vele problemen zich voordoen in de infrastructuur van het wegenstelsel.  Het initiatief van de jongeren heeft er toe geleid dat de gemeentes de straten gaan repareren.
Eeuwige, wij bidden zij die verantwoordelijkheid dragen in de lokale gemeentes hun taken verrichten op een verantwoorde manier
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Dit is week 15 van het KUMI NOW initiatief en de focus is gericht op de boycot van Hewlett-Packard en het werk van de Vrienden van Sabeel Noord Amerika (FOSNA). FOSNA helpt mee om de boycot in goede banen te leiden en een onthullings campagne te starten om met Hewlett Packard te beginnen en ook aan het daaraan verbonden bedrijf HP Inc. Allebei profiteren zij van hun betrokkenheid bij de bezetting.
Eeuwige, wij bidden dat die bedrijven in de zakenwereld die betrokken zijn met deze praktijken hiermee eindigen en beseffen dat zij geld verdienen, winst maken en tegelijkertijd samenwerken met regeringen die ethische implicaties van deze manier van zaken doen, niet inzien. Wij bidden voor die mensen die bereid zijn hun mond open te doen én vooral de gevolgen van deze manier van zaken doen -het lijden van de Palestijnen die onder bezetting leven-, aan de kaak stellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zaterdag 26 januari hebben Israëlische kolonisten Hamdi/Saadeh Naasan gedood, vader van vier kinderen. Hij was bezig op zijn land. Daarnaast zijn 30 mensen gewond geraakt toen het dorp Mughayyir ten oosten van Ramallah werd beschoten.
Eeuwige, wij bidden voor de familie Naasan nu zij rouwen om het verlies van echtgenoot en vader. Wij bidden voor het herstel van allen die gewond zijn geraakt. En wij vragen U om gerechtigheid; dat er toch een einde komt aan de onderdrukking. Geef ons, zo vragen wij U, de gave om vrede in het vizier te krijgen, dat we hoop houden en dat er een einde komt aan het geweld in ons land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Algerije, Libië, West Sahara, en Tunesië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.