Wave of Prayer 31 maart 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Een Israëlische soldaat is gefilmd toen hij een Palestijn doodschoot die al op de grond lag en gewond was, en zich niet kon verzetten, nadat hij een Israëlier met een mes had aangevallen. Het is het dagelijkse beeld van het Israëlische leger dat zich uit in excessief machtsvertoon, terwijl de aanvaller al is geneutraliseerd.

Eeuwige, God van erbarmen, wij brengen deze afschuwwekkende aanval voor uw aanschijn. Wij rouwen om het onnodige verlies van het leven van deze jonge man en treuren om de voortdurende cyclus van woede, wanhoop en intolerantie die jonge mensen aan beide zijden van het spectrum er toe brengt zoveel geweld te gebruiken.  Wij vragen U, wees bij de families die erbij betrokken zijn en met de gemeenschap van Hebron die al zoveel van deze aanvallen heeft meegemaakt in de laatste paar maanden, gelijkend op deze aanval. Open de ogen, zo vragen wij U, van zowel de internationale als de Israëlische gemeenschap om in te zien wat deze onrechtmatigheden voor verschrikkelijke gevolgen. Dat zij allen leren verstaan dat er een einde moet komen aan de Israëlische bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Meer dan 70 mensen zijn zondag gedood door een zelfmoord terrorist in Lahore, Pakistan, waaronder 29 kinderen. De terrorist viel een park binnen waar christelijke families Pasen aan het vieren waren en waar moslims families aan het picknicken waren vanwege het aangebroken voorjaar. Dit is de meest dodelijke aanval in Pakistan sinds de aanval op de school in 2014.

Eeuwige, God van gerechtigheid, wij rouwen om de dood van christenen en moslims in Pakistan die dit weekend zijn omgekomen. Onze uiterst verdrietige harten gaan in het bijzonder uit naar al die zovele jonge kinderen die op zo onmenselijke wijze, terwijl zij aan het spelen waren, zijn omgekomen. Zend, zo vragen wij U, uw heilige Geest om diegenen die dit allemaal hebben meegemaakt te beschermen en te omarmen en schenk genezing aan al diegenen die gewond zijn geraakt. Geef kracht aan al die kleine minderheidsgroeperingen die lijden onder vervolging in Pakistan of waar ter wereld ook.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Donderdag 31 maart is uitgeroepen tot de Dag van het Land, een dag waarop door de Palestijnen de onteigening van hun land in 1976, binnen Israel wordt herdacht. Palestijnse burgers uit Israel demonstreerden tegen deze confiscatie van duizenden hectaren van hun grond. Zes Palestijnen werden gedood en honderden gewond tijdens deze confrontaties. Deze dag wordt nu 40 jaar later, in Israel en op de Westelijke Jordaanoever, nog steeds herdacht. Het staat voor het in beslagname van grond, waarop tot op de dag van vandaag illegale nederzettingen worden gebouwd. Dit alles om steeds opnieuw de grenzen van een toekomstige Palestijnse staat te vervagen.

Eeuwige, God van ons allen, de verkeerde dingen die in het verleden zijn geschied worden ook in de toekomst voortgezet en het is moeilijk om te geloven dat er in de nabije toekomst iets zal veranderen. Nu wij de Dag van het Land in herinnering roepen en alles wat daaromheen georganiseerd wordt, leer ons te geloven dat er een weg is die ten goede leidt. Geef ons de kracht en de moed ons uit te spreken tegen al deze ongerechtigheden en dat wij blijven werken aan een weg die tot vrede leidt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Christenen die de Gregoriaanse kalender volgen vierden vorige week zondag Pasen, waarop de kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus werd herdacht. Dat weekend werd in Jeruzalem en daar buiten gekenmerkt door vreugde en uitzinnigheid. Er waren vele processies die door de Oude Stad en langs het hof van Olijven gingen tijdens deze heilige dagen, en die ons deden herinneren aan de wegen die Jezus ooit bewandelde.

Heer, onze God, wij waren met het feest van Pasen vervuld van hoop bij de aankondiging van de verrijzenis van uw Zoon. De vieringen van die dag deden ons denken aan de overwinning die gewonnen is en dat ‘goede wil’ altijd en uiteindelijk zal zegevieren boven het kwade. Toch is het voor Palestijnen die hier wonen en leven soms heel moeilijk om het licht van de verrijzenis te zien als zij iedere dag omringd worden door het duister van het graf. Wij vragen U vestig in hun en onze harten nieuwe hoop en geef ons allen het vermogen om door te gaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen China, Hongkong en Macau.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.