Wave of Prayer 31 oktober 2019

Palestijnse christenen leven onder zeer moeilijke omstandigheden. Als minderheid zijn ze een kwetsbare groep in de door de Israëlische bezetting gespannen samenleving in Palestina en Israël. Ze proberen het vol te houden door wekelijks een Wave of Prayer rond te sturen. Zo transformeren ze hun noden tot gebeden.

Op vrijdag 25 oktober werd tijdens de 80 e Grote Mars tot Terugkeer op 95 Palestijnse burgers geschoten, waaronder 43 kinderen, een vrouw, 2 medische hulp verleners en een journalist. Zij zijn hierdoor gewond geraakt. Er moet gelijk gezegd worden dat de protesten geweldloos waren. Volgens het Palestijns Centrum voor Mensenrechten (PCHR) is sinds het begin van de protesten op 30 maart 2018 het aantal dodelijke slachtoffers gestegen tot 214, waaronder 46 kinderen, 2 vrouwen , 9 mensen met gebreken, 4 medische hulp verleners en 2 journalisten. Daar komt nog bij: 14.453 gewonden, waaronder 3592 kinderen, 392 vrouwen, 250 medische hulp verleners en 216 journalisten. Daar moet nog aan toegevoegd worden dat de gewonden vaak op meerdere plekken gewond zijn geraakt tijdens verschillende keren dat zij protesteerden.
Eeuwige, wij blijven tot U bidden voor de veiligheid van hen die protesteren en dat zij dit doen zonder geweld te gebruiken om zo hun eisen duidelijk te maken.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van de Jahalin Solidariteits Organisatie. De groep beschermt de rechten van de Bedoeïenen en andere Palestijnen die onder bezetting leven. Deze organisatie gaat door het Bedoeïene dorp of Al Khan al-Ahmar te ondersteunen, waar de inwoners onder constante dreiging leven of door de Israëlische militaire autoriteiten gedwongen worden tot uitzetting, hetgeen weer het doel is van de illegale kolonisten organisaties.
Eeuwige, wij danken U voor diegenen die onder de armen zorg dragen voor de mensenrechten maar ook voor hen die vervolgd worden. Wij zijn dankbaar voor het werk van de Jahalin organisatie die luistert naar de schreeuw van de armen en deze schreeuw beantwoordt met hulp en ondersteuning.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 23 oktober lieten de Israëlische autoriteiten het bevel uitgaan dat 140 huizen en een moskee, die behoorde  tot de inwoners van Rahat in de Negev woestijn, met de grond gelijk moesten worden gemaakt.  De huizen waren eigendom van 2 Bedoeïenen families en hun inwoners, die daar al meer dan 70 jaren woonden.
Eeuwige, wij bidden tot U dat de vervolging van de Bedoeïen door de Israëlische autoriteiten ophoudt. Wij vragen U dat een nieuwe Israëlische regering de mensenrechten zal respecteren van alle mensen die in Palestina/ Israël wonen, incluis de Bedoeïenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het huis van Abu Amid werd in oktober voor de tweede keer in twee jaar tijd door Israëlische soldaten met de grond gelijk gemaakt. Abu Hamid werd veroordeeld tot levenslange gevangenschap vanwege het ernstig verwonden van een Israëlische soldaat toen het leger het Al –Am’ari vluchtelingen kamp vlakbij Ramallah binnendrong. Ronan Lubarsky, een Israëlische soldaat bezweek aan zijn verwondingen twee dagen na de inval.
Eeuwige, wij zijn bedroefd op de wijze waarop mensen die in een Palestijns vluchtelingenkamp wonen door het Israëlische bezettings leger worden behandeld. Terwijl geweld niet kan worden vergoelijkt, is er ook sprake van een militaire systeem waarbij tijdens een rechtszaak  uitzonderlijk veel geweld gebruikt wordt. Wij bidden dat de internationale rechters zich uitspreken tegen deze vorm van collectief straffen ingezet door de Israëlische militaire rechtbanken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week heeft een rechtbank in Ramallah verordend dat websites, blogs en face book pagina’s van 59 Palestijnen moesten worden geblokkeerd. Daarin werd de Palestijnse autoriteit en de Palestijnse president Mahmoud Abbas beledigd als teken van verzet tegen de werkwijze van regeren. Zij die de gerechtelijke vervolging leidden maakten duidelijk dat zulk geschreven materiaal zou kunnen aanzetten en leiden tot bandeloosheid.
Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnen die door gaan om vrijheid van expressie onder hun mensen veilig te stellen en dat zij stand houden als er censuur wordt voorgeschreven over rechtmatige kritiek die zij in hun schrijven weergeven.
Op vrijdag 25 oktober werden inwoners van het Palestijnse dorp Yatma wakker toen zij zagen dat zij aangevallen werden door vandalen die van een nabije Israëlische nederzetting Yitzhar kwamen. Deze aanval was de tweede in drie dagen tijd. Van 30 auto’s waren de ramen gebroken en de banden doorgeprikt en kapot gemaakt en met verf Hebreeuwse slogans op de voertuigen gespoten.
Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de haat campagnes uitgeroepen door de illegale Israëlische kolonisten. Wij vragen U dat de Israëlische autoriteiten deze vorm van vandalisme zullen pareren en opkomen voor de vrede in de regio die zo ernstig gestoord wordt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Episcopale Kerk in de Vereinigde Staten adopteerde en implementeerde op 22 oktober een investeringsblokkade. Dat betekent dat zij niet investeren in bedrijven die profiteren, baat hebben bij de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Eeuwige, wij danken U voor de geboden mogelijkheden om investeringen die de kerk doet, te herzien en dat meer kerken er nu ook op deze manier gebruik van maken. Wij bidden U dat de kerk over de gehele wereld voortdurend blijft bidden en daarnaast moreel verantwoorde beslissingen neemt met de hierboven aangegeven mogelijkheden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.