Wave of Prayer 4 april 2019

Sabeel Jeruzalem stuurt elke week de gebeden die worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op hun kantoor als Wave of Prayer. De Nederlandse vertaling staat weer op onze website.

Na raketten die op Israël zijn afgevuurd en bombardementen van het Israëlische leger op Gaza, waren er beduidend minder mensen voor de Mars tot Terugkeer afgelopen vrijdag. Echter op zaterdag 30 maart liepen duizenden mensen en bijna allemaal mensen die vredig protesteerden langs de grens om de Dag van het Land in herinnering te brengen en het recht op te eisen terug te keren naar hun moederland. 207 mensen raakten gewond door Israëlisch vuur en traangas. Vier jonge mensen werden gedood.
Eeuwige, wij bidden voor allen die op vredige wijze protesteren om voor hun rechten op te komen. Wij rouwen om diegenen die hun leven hebben verloren en voor allen die gewond zijn geraakt. Geef aan het Israëlische leger en zij die verantwoordelijk zijn voor deze vreselijke gebeurtenissen de wijsheid zich te houden aan het internationale recht en de kracht de onderdrukkende maatregelen die aan de mensen van Gaza worden opgelegd, te beëindigen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now initiatief focust deze week op het werk van het centrum MA’AN Development. Dit centrum documenteert alles wat geweldplegingen betreft en ook gebeurt, en wat in de conventie van de UN er expliciet over in staat en dan in dit geval op kinderen gericht. Dan gaat het om arrestatie van kinderen, exploitatie, marteling, het ontkennen dat zij recht om te spelen en het recht hebben op onderwijs.
Eeuwige, wij bidden voor het werk van het MA’AN Development centrum, waar de mensen werken aan het beschermen van kinderen, die zo kwetsbaar zijn en zich niet kunnen verdedigen in een bezet land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zaterdag 30 maart hebben Palestijnen in Palestina/Israël en in de diaspora de 43ste verjaardag van de Dag van het Land zeer uitgesproken in herinnering gebracht. Op deze dag en dan spreken we over het jaar 1976, demonstreerden Palestijnen tegen de Israëlische regering die 5, 189 acres grond van het land van Palestijnen in dat jaar hebben geconfisqueerd.
Eeuwige, zoveel Palestijnen zijn hun thuis en hun land kwijtgeraakt. Zij worden gedwongen te overleven op gebieden die qua oppervlakte steeds kleiner worden, terwijl om hen heen de kolonisten steeds plekken in bezit nemen om royaal te kunnen leven. Wij vragen U dat de internationale instanties in opspraak komen tegen deze illegale confiscatie van land en een inbreuk is op het internationaal recht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De wereld gezondheids organisatie WHO, heeft de dood van een vrijwillige gehandicapte, Sajeh Mizher, -gepleegd door het Israëlische leger-, sterk veroordeeld. Hij was op woensdag 27 maart aan het werk in het Dheisheh vluchtelingenkamp in Bethlehem.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Sajed nu zij rouwen om het verlies van hun zoon, broer of familielid. Wij vragen dat de gezondheidswerkers die hun leven in de waagschaal stellen worden beschermd. Zij proberen diegenen die hulp nodig hebben te ondersteunen en te helpen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel Jeruzalem hield voor 120 kinderen een paasei zoektocht. Deze kinderen waren opgespoord door liefdadigheid organisaties. Zij leven vaak aan de rand van de samenleving en hebben het moeilijk.
Eeuwige, wij danken U dat er een gelegenheid zich voordoet om blijdschap en een lach samen met de kinderen te delen. Deze kinderen die al zoveel verdriet in hun jonge levens hebben ervaren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische soldaten, geheel bewapend, zijn de Hai Ziad Jaber School in de stad Hebron binnengedrongen en hebben een 10 jarige jongen mee genomen. Zij zeiden dat hij met stenen had gegooid. Leerlingen van twee basisscholen in Tuqu ten Zuid Oosten van Bethlehem waren bang en werden al eerder weggestuurd nadat Israëlische kolonisten vergezeld van Israëlische soldaten de school probeerden binnen te dringen.
Eeuwige, U zegt ons: ‘’Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’’ (Spreuken 22:6) Wij bidden tot U dat kinderen in Palestina gewoon naar school kunnen gaan en het onderwijs dat zij volgen kunnen afmaken zonder al deze voortdurende aanvallen en onderbrekingen door het Israëlische leger.
Heer, onze god, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten hebben vanaf maandag 25 maart alle bezoeken van families uit Gaza aan Palestijnse gevangenen die in Israëlische gevangenissen zitten, tot nader orde verboden.
Volgens de Vierde Conventie van Geneve in 1949 -officieel uitgeroepen-, mogen Palestijnen hun families in de gevangenis bezoeken, tenzij het gaat om veiligheids redenen of een bijzonder geval, maar nooit als het gaat om disciplinaire strafmaatregelen.
Eeuwige, wij bidden voor de duizenden Palestijnse gevangenen en hun familie leden. Het duurt zo lang voordat dat zij een vergunning krijgen om op bezoek te gaan. Zij moeten hiervoor lange reizen maken en worden daarbij steeds opgehouden door het passeren van de checkpoints en andere willekeurige onderbrekingen. Ook bij de gevangenissen duurt het allemaal verschrikkelijk lang voordat zij naar binnen mogen. Nu hebben families uit Gaza geen enkele hoop meer om hun geliefden te zien. Wij vragen U dat deze maatregel spoedig beëindigd zal worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 8 april houdt Sabeel de jaarlijkse Alternatieve Kruisweg voor Palestijnse christenen. Dat doet zij samen met leden van haar gemeenschap als een van de voorbereidingen op Pasen.
Deze wandeling brengt het lijden van Christus op het kruis in contact met het lijden van de Palestijnen nú. De staties waar zij lang komen hebben steeds van doen met het dagelijkse onrecht waarmee de Palestijnen te kampen hebben in Israël en Palestina.
Eeuwige, wij vragen U te zijn bij al deze mensen die aan de kruisweg meedoen. Zend uw heilige Geest om hen te begeleiden en bij te staan met name in het lijden van Jezus van Nazareth, op de wijze waarop hij zijn weg, de weg van het kruis ging. Laten hen ook weten dat de vreugde van Paaszondag, altijd volgt na de pijn van Goede Vrijdag. Wij vragen dan ook dat de ongerechtigheden die nú plaatsvinden zullen ophouden en dat U uiteindelijk zal zegenvieren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, samen de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Albanië, Bosnië, en Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Slovenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.