Wave of Prayer 4 december 2014

Lees hieronder de gebeden die vandaag tijdens de viering van Schrift en Tafel  op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Heer, we zijn dankbaar dat honderden joodse Israëliërs protest aantekenden tegen de Natie- Staat Wet, die, indien aangenomen, Israël tot staat van het Joodse volk zou verklaren en de democratie een Joods karakter zou geven en de discriminatie van Palestijnse burgers zou institutionaliseren. God van recht, we bidden dat in plaats daarvan een wet zal komen die echte gelijkheid aan alle burgers zal verlenen.

Heer, ontferm U.

Heer, we danken voor de overvloedige regen in dit gebied van de wereld dat te kampen heeft met watertekort; maar we maken ons zorgen om de duizenden ontheemden in Gaza; velen van hen leven in de ruïnes van hun huizen of tijdelijke onderkomens. De recente overstromingen in Gaza worden verergerd door schade aan de infrastructuur ten gevolge van het militaire offensief van Israël tijdens afgelopen zomer. God, huisvest en bescherm het volk van Gaza.

Heer ontferm U.

De bevolking van de vluchtelingenkampen Shaba en Shatila in Libanon is verdubbeld ten gevolge van het voortdurende conflict in Syrië. Dit is een tweede Nakba voor sommige van de 5000 Palestijnse vluchtelingen van Syrië in deze kampen; zij zijn in 1948 uit hun huizen gezet of hun huizen ontvlucht in het oude Palestina. Deze vluchtelingen hebben lang genoeg geleden. God, we bidden dat ze een vaste verblijfplaats vinden door een rechtvaardige resolutie gebaseerd op internationaal recht.

Heer ontferm U.

Heer, we bidden voor de Kairos Conferentie ““Life with Dignity,” in Bethlehem; dat deze conferentie de plaatselijke en internationale deelnemers tot nadenken stemt en motiveert. We bidden ook voor het kader en de vrijwilligers van Sabeel bij hun voorbereiding voor het jaarlijkse oecumenische Sabeel kerstdiner later in deze maand, dat de geestelijken van verschillende kerken een kans biedt tot een oecumenische viering met de gemeente.

Heer ontferm U.

We bidden tezamen met de Wereldraad van Kerken voor Liberia en Sierra Leone.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.