Wave of Prayer 4 februari 2016

Lees hieronder de vertaling van de gebeden die morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Secretaris Generaal van de Verenigde Ban Ki-moon heeft gezegd dat de kern van de voortdurende golf van gewelddadige weerstand en aanvallen wordt veroorzaakt door frustratie en wanhoop vanwege de bijna 50 jaar durende Israëlische bezetting. Ondanks het feit dat geweld moet ophouden en dat bovendien een verlies van onschuldige mensen levens eist, merkte Ki-moon op dat onderdrukte mensen zich zullen blijven verzetten tegen hun onderdrukkers. Om een einde te maken aan het geweld zal Israël eerst moeten ophouden met mensen te onderdrukken, zodat er een einde kan komen aan de bezetting.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, wij keuren elke vorm van geweld af en rouwen om het verlies van zoveel mensenlevens aan beide zijden van het conflict. Open, zo vragen wij U, de ogen van hen die macht bezitten zodat zij iets van toekomst gewaar worden dat zal leiden tot het beëindigen van de bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het reizen van en naar Ramallah, het politieke en economische centrum van Palestina,werd zondag en maandag ernstig belemmerd na een aanval, waarbij 3 Israëlische soldaten gewond raakten. Checkpoints werden gesloten, met als gevolg dat tienduizenden Palestijnen de stad niet in of uit konden. Dit is een collectieve straf en tegelijkertijd weer een onnodige ontreddering en ontzetting van het dagelijkse leven.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, als mensen op onmenselijke wijze worden behandeld – gevangen in kooien en omgeven door muren van beton, is het verleidelijk om tot geweld over te gaan. Leer ons onthouden, dat op welke manier we ook worden gestraft, we altijd uw kinderen zijn, geschapen naar uw beeld en gelijkenis.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Mirna Hana is een elf jarig christelijke meisje die een vluchteling werd toen haar familie gedwongen werd uit Irak te vluchten vanwege de bedreigingen van de IS. Onlangs gaf ze een emotionele uitvoering op de TV show ‘The Voice kids’ waardoor ze door haar prachtige stem en haar ontroerende verhaal gemakkelijk naar de volgende ronde ging.

Eeuwige, God van de muziek en de schoonheid, wij dragen dit meisje aan U op en verheugen ons dat haar tragische levensverhaal nu een lichte en gelukkige toekomst tegemoet gaat. Dat dit verhaal ons hoop geeft en ons doet geloven dat er aan het einde van iedere donkere tunnel lichtstralen te ontdekken zijn.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel Nazareth houdt deze week een bijbel studieweek met als thema Lucas 2, 22-39, het verhaal van de opdracht van Jezus in de tempel door zijn moeder Maria.

Eeuwige, God van liefde, wij danken U voor jonge mensen die hongerig zijn om meer van U te weten te komen door het lezen en bestuderen van de bijbel. Wij vragen U dat hun discussies vruchtbaar zijn en wees aanwezig in hun midden, zo vragen wij U als zij groeien in kennis en geloof.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.