Wave of Prayer 4 februari 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De online KUMI bijeenkomst vindt op 2 februari om 6 pm(Jerusalem time) plaats. De focus is gericht op de discriminatie die Palestijnse inwoners van Israël ondervinden.  Het gaat hier om meer dan 20% van de bevolking van Israël, zij worden echter behandeld als tweede rangs burgers.  Israël beschouwt zichzelf in de eerste plaats als een Joodse staat en geeft de Palestijnen die er wonen minder economische, onderwijskundige en sociale mogelijkheden . De Israëlische regering hanteert nog steeds de Family Unification Law (wet op gezinshereniging) die het  aantal Palestijnen met opzet laag houdt  door hen geen burgerschap toe te staan.

Eeuwige, wij bidden om een einde aan de discriminatie politiek die de Israëlische regering toepast voor Palestijnse burgers. Eeuwige , wij denken in onze gebeden aan de woorden in Psalm 146:5,: “Gezegend is hij die hoopt op de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft en de zee en al wat daar in is”. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Het United Nations’ Office for  the Coördination of Humanitarian Affairs (OCHA) rapporteerde dat er veel geweld door Israëlische kolonisten tegen Palestijnen werd gepleegd in de periode van 5 tot en met 18 januari 2021. Tijdens twee verschillende incidenten raakten 6 boeren gewond toen ze op het land werkten in de buurt van Nablus en Ramallah.  Kolonisten vernielden tientallen fruitbomen en vielen Palestijnse voertuigen aan door er  vanaf de kant van de weg stenen tegen te gooien.

Eeuwige, wij bidden om een einde aan het grenzeloze gewelddaden  die Israëlische kolonisten uitvoeren tegen Palestijnen  en dan ook nog zonder  dat de Israëlische autoriteiten dit geweld aan banden leggent.  “ Gezegend is hij die op de Heer hoopt en. . . .  blijft hopen” Psalm 146:6 Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Een zesjarig Palestijns jongentje , Majd genaamd,  en zijn driejarige broertje Jad raakten op 21 januari gewond toen ze met hun ouders in de auto in de buurt van Ramallah reden. Een groep gemaskerde Israëliers stopte de auto aan de kant van de weg en vielen de familie aan door stenen tegen de raampjes te gooien en de portieren te openen. De vader, Alas Swafta, handelde snel door met grote vaart weg te rijden. De jongens hadden snijwonden en bulten en raakten getraumaniseerd door de aanval, de ouders vreesden voor hun leven.

Eeuwige,  wij bidden om bescherming van de Palestijnen en hun kinderen  tegen racistische aanvallen door kolonisten. “Gezegend is hij die op de heer hoopt. . .  en die recht doet aan de onderdrukten. (Ps 146:7). Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op woensdag , 2 januari,  haalden de Israëlische troepen honderden bomen omver  in het gebied  rond Einum ten oosten van Tubas op de bezette West Bank. De Israëlische Burgerregering beweerde dat deze bomen, die enkele jaren geleden waren geplant, waren omgehaald omdat ze nu op land stonden dat  was bestemd voor een  ”militaire zone”.

Eeuwige, wij smeken om een eind aan de vernietiging van duizenden bomen op Palestijns land en om een eind aan de bedreiging van het levensonderhoud van Palestijnse boeren. “Gezegend wie hoopt op de Heer, die de hongerenden te eten geeft (Psalm 146:7) Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Israëlische soldaten escorteerden bulldozers op weg naar de moskee in de Bedouin-stad Yatta nabij Hebron, dit gebeurde op woensdag 27 januari. De moskee werd in minder dan 2 weken na dat  het bevel tot afbraak op de plaatselijke school was aangeplakt. Op dezelfde ochtend  braken soldaten ergens in  zonder sloopbevel. Dit was  voor de  ontruiming van twee  schuilplaatsen die gebruikt werden door boeren en hun vee in het dorp Khan al-Almar ten oosten van Jerusalem.

Eeuwige: wij bidden om een einde aan de ontmantelingen en de vernielingen die toegebracht worden aan de eigendommen van het Palestijnse volk door de Israëlische regering.  “De Heer bevrijdt de gevangenen, opent de ogen van de blinden, de Heer richt gevallenen op (Psalm, 146:8).   Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op zondag 24 januari was Fouád Joudah samen met een groep Palestijnse mannen op weg naar zijn werk in Israël. Toen ze bijna door het hek in de scheidingsmuur waren vuurden Israëlische soldaten traangas patronen op hen af. Fuád  ademde het giftige gas in, kreeg een hartaanval en stierf. Hij was een jonge man zonder gezondheidsproblemen. Hij laat een jong gezin achter met vier kinderen waarvan de oudste 10 jaar is.

Eeuwige,  wij bidden voor de familie van Fouád als zij treuren om zijn dood. “De Heer zorgt voor de achterblijvers:  Hij steunt de weduwe en de kinderen zonder vader”(Psalm 146:9).

Wij bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor Algerije, Libië, Marokko, West Sahara en Tunesië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.