Wave of Prayer 4 januari 2018

‘Heer. onze God, wij bidden U verhoor ons.’ Ook in 2018 is er wekelijks een viering op het kantoor van Sabeel en ook in 2018 zal er genoeg zijn om voor te bidden. Onderstaande vertaling van de Wave of Prayer geeft een goed beeld van de noden en verlangens van de Palestijnse christenen. Denk aan hen, en bidt – als u dat past – met hen mee.

Negen mensen werden gedood toen er twee aanvallen werden gepleegd op koptische christenen in het Helwan district, ten zuiden van Cairo in Egypte. IS heeft deze aanval op de kerk opgeëist.

Eeuwige, wij roepen tot U om de kerk in Egypte krachtig te maken nu het onschuldige levens verliest door toedoen van extremistische groeperingen. Wij denken aan de families van de slachtoffers en bidden voor diegenen die gewond zijn geraakt. Dat zij spoedig mogen herstellen van wat hen is aangedaan. Dat deze duivelse aanvallen mensen in Egypte dichter bij elkaar brengt. Dat dit tot samenbindend denken en handelen leidt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In 2017 zijn 6500 Palestijnen gearresteerd van wie 1600 jeugdigen en 170 vrouwen. 2100 van de Palestijnen die gearresteerd zijn, zijn inwoners van Jeruzalem.

Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnen die gevangen zitten en wij denken met name aan de kinderen. Dat dit nieuwe jaar een jaar mag zijn dat allen vrijgelaten worden en dat de onhoudbare Israëlische bezetting tot een einde mag komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen donderdag openden Israëlische mariniers het vuur op Palestijnse vissersboten. Dit gebeurde buiten de kustlijn ter hoogte van Beit Lahoiya in de noordelijke strip van Gaza. De Israëlische marine nam 2 vissers gevangen Sameh al-Quqa en Shawqi Bakr en namen ook hun boten in beslag.

Eeuwige, de Israëlische bezetting zorgt voor kunstmatige gemaakte stormen zodat onze vissers en hun boten geen veilige reis terug naar huis gegarandeerd kan worden. Wij bidden voor profetische stemmen in deze wereld om de waarheid te blijven vertellen opdat de militaire bezetting tot een einde komt. Wij bidden U ook voor de vrijlating van de vissers, die de kost verdienen voor hun families. Dat zij herenigd mogen worden met hun geliefden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zondag hebben ongeveer 1500 leden van de Likud partij van de de minister president Benjamin Netanyahu unaniem gestemd om de bezette Westelijke Jordaanoever in de toekomst tot Israëlisch gebied te laten zijn. Deze niet bindende resolutie riep ook op om ongelimiteerd nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever.

Eeuwige, de extremisten zijn vast van plan het land van de Palestijnen te stelen en het land dat van hen is, te ontnemen. Wij bidden voor gewetensvolle mensen in Israël om extra druk uit te oefenen op de Israëlische politici om een einde te maken aan hebzucht en kolonialisme en om zich gewaar te worden van het Internationale Recht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er is een nieuw rapport verschenen van de mensenrechten organisatie B’Tselem, waarin wordt gezegd dat Israël zijn huisvuil, inclusief zeer giftig huisvuil naar de Westelijke Jordaanoever wordt vervoerd en daar gedumpt. Door dit te doen misbruikt Israël zijn macht door als bezettingsmacht het heft in handen te nemen. Het laat aan de burgers van Palestina zien dat zij niet betrokken zijn bij de beslissingen die hierover worden genomen en dat dit alles invloed heeft op de leefomgeving en de gezondheid van mensen.

Eeuwige, wij Palestijnen worden maar overstelpt met onjuiste en verkeerde acties die door Israël gepleegd worden. Wij vragen om uw geest om ons de kracht te geven die nodig is om op geweldloze wijze weerstand te bieden aan de krankzinnigheid van de Israëlische bezetting. Dat er toch een einde aan mag komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er is een studie verricht door de Kar al-Kalima universiteit in Bethlehem, waarin wordt beweerd dat de belangrijkste reden van de exodus van Palestijnse christenen, de Israëlische bezetting is.

Eeuwige, heilige verlosser van heel de wereld, wij bidden U voor de kerk in Palestina. Wees met uw kerk en bescherm haar van alle onheil en desintegratie. Dat vrouwen, mannen en kinderen die hier in dit land het lichaam van Christus vormen doorgaan met het licht van uw liefde, waarheid en genade te laten schijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen donderdag hebben drie tieners een open brief gepubliceerd gericht aan de minister president Netanyahu waarin zij schreven dat zij niet in militaire dienst zullen gaan, vanwege de Israëlische bezetting.

Eeuwige, wij danken U voor alle vrienden in Israël die weigeren deel te nemen aan de zondigheid van de Israëlische bezetting. Wij bidden dat de stemmen van deze jonge Israëlische teenagers door mogen klinken in de harten van andere Israëliërs. Dat liefde mag zegevieren boven angst en gerechtigheid als nummer één geldt voor alle mensen van dit land.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Tijdens een lang nachtelijk debat, hebben zij die wetten laten passeren het moeilijker gemaakt om een pas tot stand gekomen wet –bijvoorbeeld om Jeruzalem in tweeën te delen- niet kan gebeuren zonder goedkeuring van de Knesset. Deze laatste Israëlische wet brengt presidents Trumps uitspraak in gevaar en dat hierdoor mogelijkerwijs de grenzen van Jeruzalem toch onderhandelbaar zijn.

Eeuwige, de machtigen gaan maar door om misbruik te maken van hun macht om zo de bezette bevolking van Palestina hun onvervreemdbare rechten die onder het Internationale recht vallen, te ontnemen. Liefdevolle God, alleen de kracht van uw liefde staat haaks op de weg van de kracht van arrogantie.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden voor de volgende landen: Egypte, Israël, Jordanië, Libanon en het bezette land van Palestina.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.