Wave of Prayer 4 juli 2019

Sabeel Jeruzalem deelt ook deze week de gebeden die worden uitgesproken tijdens de viering op hun kantoor met de wereld. Kairos-Sabeel Jeruzalem deelt dit inkijkje in het leven van de Palestijnse christelijke gemeenschap met wie er maar van weten wil.

Op vrijdag 28 juni 2019 is op de 64e vrijdag van de Grote Mars tot Terugkeer en voor het beëindigen van de bezetting, excessief geweld gebruikt tegen vreedzame protesteerders. Er zijn door het Israëlische leger 128 mensen gewond geraakt, waaronder 38 kinderen 3 vrouwen, 7 gehandicapten en een journalist. Vier van de gewonden hebben ernstige verwondingen opgelopen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de mensen uit Gaza nu zij hun stem als protest laten horen. Dat uw wil moge geschieden opdat alle mensen van dit land ooit van de vruchten van een eerlijke vrede mogen genieten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now Project: Deze week is bestemd om weer eens na te gaan hoe het gaat met dit uitzonderlijk project. Het moet dienen als een soort van evaluatie verricht door supporters die hier actief mee bezig zijn. Commentaar en alles wat samenhangt met geweldloze activiteiten tijdens demonstraties, waarin solidariteit met Palestijnen wordt betracht, worden in deze evaluatie meegenomen. Graag per email reageren gedurende de eerste week van juli. (feedback@kuminow.com)
Eeuwige, wij danken U voor het Kumi Now initiatief dat informatie geeft en zoekt naar manieren om op geweldloze wijze Palestijnen te ondersteunen die onder Israëlische bezetting leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In Bahrein vond op dinsdag 25 en woensdag 26 juni een workshop plaats met economie als kern doelstelling. Er kwamen afvaardigingen uit Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Egypte. Er waren geen delegaties uit Palestina en Israël aanwezig. De Palestijns autoriteit boycotte dit gebeuren, omdat de Trump Administratie Jeruzalem als Israëls hoofdstad heeft bestempeld en als zodanig erkent. Jared Kushner vroeg om een enorme investering voor Palestijns gebied, maar ook voor Jordanië, Libanon en Egypte, zonder te specificeren waar zulk een investering vandaan zou komen.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen die horen en zien hoe in Bahrain hun toekomst wordt bepaald zonder rekening te houden met hun internationale rechten en belangen. Wij bidden dat zij en hun supporters niet aflaten, maar standvastig en trouw blijven in het blijven volhouden en geloven in een rechtvaardige vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Oman heeft aangekondigd dat er een ambassade komt in Ramallah, gelegen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Deze officiële aankondiging kwam toevalligerwijs! op de tweede dag van de workshop in Bahrein, met als bevestiging dat de Sultans door zouden gaan de Palestijnse bevolking te ondersteunen.
Eeuwige, wij bidden voor en danken U tevens voor de aanwezigheid van de ambassade uit Oman in Ramallah. Dat hun regering goed geïnformeerd wordt over de strijd en alles waar Palestijnen mee te kampen hebben nu zij leven onder Israëlische bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Amerikaanse ambassadeur voor Israël, David Friedman en de afgevaardigde van president Donald Trump in het Midden-Oosten, Jason Greenblatt, hebben een nieuwe tunnel geopend die onder een Palestijns dorp in Oost-Jeruzalem doorloopt. Het was als openings ceremonie bedoeld bij een door kolonisten georganiseerd archeologisch project in Elad. Hierbij werd ‘het Pad van de Pelgrims’ in de buurt van Silwan van Oost-Jeruzalem geopend.
Eeuwige, wij bidden dat het ondermijnen van Palestijnse aanwezigheid in Jeruzalem mag beëindigen. Dat de Verenigde Staten en de Israëlische hoogwaardigheid bekleders en de kolonisten eindelijk accepteren dat de verdeling van Jeruzalem niet onderhands veranderd kan worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Salwa Qubti heeft eindelijk haar 40 jaar durende strijd met het israëlisch leger gewonnen. Zij heeft alsmaar gestreden om haar recht te verkrijgen het graf van haar vader te bezoeken die 70 jaar geleden tijdens de Nakba is overleden. Zijn graf is gelegen op de christelijke begraafplaats in het dorp Ma’lul in het gebied rond Nazareth en daarop over de ruïnes heen is een Israëlisch luchtmachtbasis gebouwd. Salwa heeft nooit haar vader ontmoet omdat zij in juli 1848 werd geboren, vier maanden na de dood en de begrafenis van haar vader. De familie werd door Israëliers verbannen uit hun dorp en werd verplicht in Nazareth te gaan wonen.
Eeuwige, liefdevolle God, wij danken U dat Salwa eindelijk het graf van haar vader mag bezoeken en zijn nabijheid mag ervaren. Wij bidden dat zij door familie begeleid zal worden als zij daar naar toe wil reizen, nu zij in een rolstoel zit.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Wereld Vluchtelingen dag was op donderdag 20 juni. De UNRWA, toonde een record aantal Palestijnse vluchtelingen dat nu ongeveer 6 miljoen mensen telt. Dit is ongeveer de helft van het aantal Palestijnse vluchtelingen over de gehele wereld. (ongeveer 13 miljoen) Palestijnse vluchtelingen wonen in Jordanië, Syrië, de Libanon, de bezette westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, terwijl twee derde van de bevolking van Gaza vluchtelingen zijn waarvan velen werkeloos en levend onder extreme armoede,
Eeuwige, uw zoon Jezus kon tijdens zijn gaan en staan in het heilige Land geen enkel beroep doen op wie dan ook. Wij vragen dat uw zoon met erbarmen kijkt naar diegenen die gevlucht zijn vanwege gevaar, vanwege ergens te verkeren zonder plek om te wonen en vanwege honger. Wij vragen en bidden voor diegenen die zich inzetten tijdens hun werk voor al deze desperate mensen. Zegen hun werk opdat er wat toekomst gloort in al die mensenlevens die ten einde raad zijn.
Heer, onze god, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Soedan, Zuid Soedan en Oeganda.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.