Wave of Prayer 4 juni 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Deze week is het 48 jaar geleden dat de oorlog van 1967 plaatsvond, maar ook de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gaza strook, Oost–Jeruzalem(Palestina) en de Golanhoogte (Syrië). De oorlog veroorzaakte niet alleen enorme verplaatsingen van mensen, met als gevolg een geweldige vluchtelingen stroom, maar wij moeten ons ook realiseren dat het, -nu bijna een halve eeuw geleden-, een van de langste militaire bezettingen is in onze moderne tijd.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U om tekens van veranderingen in deze situatie. Dat de Internationale Gemeenschap zich niet langer tevreden stelt met de status quo, die zich uit in een onrechtmatige en chronische bezetting van Palestijnse land.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorig weekend hebben Palestijnen hevige kritiek geuit op de voorzitter van de Palestijnse voetbal federatie vanwege het Palestijnse verzoek om Israel te schorsen van zijn deelname aan de 65ste FIFA vergadering. En waarom? Om eenieder te laten weten dat Israel er discriminatoire praktijken op nahoudt en het recht om als Palestijnse voetballer zich te verplaatsen van plek naar plek, tegenhoudt.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U dat er een einde komt aan de straffeloosheid waarmee Israël deze onrechtmatigheden voortdurend tot uitvoering brengt.

Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons.

Op zondag heeft het Israëlische wetgevend ministerieel comité een wet goedgekeurd dat er strenge straffen zullen worden gegeven aan stenengooiers.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U dat er een einde komt aan Israëls onrechtmatige praktijken in Oost-Jeruzalem, de alsmaar toenemende discriminatie, de huizenafbraak en de verdere judaïsering van de Palestijnse woonbuurten, terwijl zij zelf alsmaar mensen straffen die zich tegen deze immorele praktijken verzetten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er worden allerlei bijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld de ontmoeting deze week van pastores met H. B. Patriarch Michel Sabbah om met hen de resultaten te bespreken van de verschillende jongeren focus groepen over de uitdagingen waarmee zij voortdurend geconfronteerd worden.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij danken U voor al het werk dat Sabeel verricht en wij vragen uw zegen over de programma’s en de bijeenkomsten die voortdurend plaatsvinden. Zend over alle deelnemers uw heilige Geest.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Lesotho, Namibië, Zuid–Afrika en Swaziland.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.