Wave of Prayer 4 juni 2020

Kumi Now  richt de aandacht deze week op het Palestine Museum of Natural History (PMNH) en het Palestine Institute of Biodiversity and Sustainability (PIBS). De opdracht van beide instituten is kennis te onderzoeken, te conserveren en te verspreiden over de culturele erfenis en het milieu van Palestina. Hun gezamenlijke doel is deze kennis te gebruiken om op verantwoordelijke wijze met het milieu om te gaan.

Heer, alles wat U schiep is goed (1 Tim 4:4).  Wij zijn dankbaar voor de mensen die voor PMNH en PIBS werken door zorgvuldig het milieu en de natuur  in hun omgeving te bestuderen en er met respect  voor te zorgen. Wij bidden dat zij vol bewondering en eerbied  handelen bij alles wat zij ontdekken. Heer, hoor onze gebeden.

De Israëlische Politie heeft bij de Oude Stad in Oost Jerusalem een ongewapende Palestijnse man dood geschoten. De neergeschoten man was 32 jaar oud en heette el-Hallak. Hij werkte en bezocht een school in de Oude Stad  speciaal voor mensen met een  bijzondere hulpvraag  Hij werd zaterdag ochtend  op weg naar de school met verscheidene kogels beschoten  en werd bloedend op de grond achtergelaten tot hij stierf. Het schieten gebeurde een dag na dat Israëlische soldaten een Palestijn neerschoten  in de buurt  van Ramallah op de bezette West Bank.  De Israëliers zeiden dat de man had getracht hen aan te rijden met zijn voertuig.

Goede God, wij denken aan de familie van el-Hallak bij het verlies van hun zoon.  Wij bidden dat de Isrëlische soldaten  en hun commandanten verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden.  Help ons Heer om met moed en doorzettingsvermogen de waarheid  te laten horen aan de machtigen  opdat wij de Palestijnen niet door onze woorden in de steek worden gelaten. Heer, hoor ons gebed.

Hoewel hij nog maar 29 jaar was werd Ayman Safiah beschouwd als een van de meest getalenteerde Arabisch-Israëlische dansers. Ongelukkigerwijs werd hij zondag 17 mei meegesleurd door sterke stromingen toen hij aan het zwemmen was in de buurt van Neve Yam in het noorden van het land. Hij was in staat zijn vrouwelijke kameraad naar de kust te duwen maar was niet in staat zich zelf te redden. Zijn lichaam werd woensdag door de Israëlische politie gevonden.

Goede God, wij bidden voor de familie van Ayman bij hun verdriet. Wij danken U dat zoveel jongeren deelnamen aan de reddingsactie. Wij zijn bedroefd dat een internationaal bekende danser op zo’n jonge leeftijd verdronk.  Heer,  hoor naar onze gebeden.

Het onlangs gekozen bestuur van Sabeel werd tijdens de algemene vergadering van deze organisatie goedgekeurd.

Goede God, wij bidden voor de leiding  van het Sabeel Centrum  nu zij hun nieuwe verantwoordelijkheid aanvaarden.  Wij danken U dat onze vorige bestuursleden  hun tijd en energie voor Sabeel hebben ingezet. Wij hopen dat de hulp van Sabeel voor alle mensen doorgaat, dat zij de machtigen op profetische manier aanspreken en dat zij de verdrukten helpen bij hun roep om recht.  Heer, wij bidden U , verhoor ons.

Médecins Sans Frontieres (MSF, Artsen zonder Grenzen) rapporteert dat de  Covid-19, de lock down en de financiele gevolgen van de lock down  veel Palestijnse gezinnen, die in de bezette gebieden wonen,  ernstig hebben getroffen. De Palestijnen die in de buurt van de Israëlische nederzettingen wonen worden vaak getroffen door hevig geweld. Als je dit voegt bij de toenemende angst voor de pandemie dan kan dit leiden tot uitbarstingen en mishandeling binnen de gezinnen.

Eeuwige,” U bent onze toevlucht en onze kracht, een aanwezige hulp in moeilijkheden”;(Psalm 46:1). Wij bidden om een eind aan de cyclus van geweld dat de Palestijnen moeten ondergaan en een eind aan de Israëlische bezetting. Heer, hoor naar onze gebeden.

De lock down op de West Bank zou tot  juni duren maar omdat er de laatste tijd minder problemen  plaats vonden werden de beperkingen op dinsdag 2 juni ingetrokken. Gebedsplaatsen, winkels en fabrieken mochten open maar de autoriteiten vragen het volk voorzichtig te zijn. Vanaf 22 mei zijn er 4 doden ten gevolge van de pandemie gerapporteerd op de West Bank, 547 geregistreerde gevallen waarvan 139 in Oost Jerusalem.  Deze week gaat het kantoor van Sabeel weer open.

God, wij zijn dankbaar de infectiegraad in Palestina en Israël lijkt te verminderen. Wij bidden dat de pandemie spoedig zal ophouden in dit land en in alle landen ter wereld.  Eeuwige, hoor onze gebeden.

De Israëlische strijdmacht heeft na het bestormen van zijn huis in bezet Jerusalem  Sheikh Ekrima Sabri gearresteerd. De Sheikh is  geestelijke in de Al-Aqsa Moskee, voormalige groot mufti van Jerusalem en mede oprichter en voorzitteer van  de Hoge Islamitische Raad. Hij werd geboren in Qalqila en is 79 jaar. De Al-Aqsa Moskee wordt geconfronteerd met plannen om de moskee te “Verjoodsen” ,  de tempelorganisaties werden opgeroepen de moskee te bestormen en de heilige plaats te bezetten en  gebedstijden en plaatsen te verdelen tussen Moslims en Joden.

Goede God, wij bidden om de spoedige vrijlating van Sheikh Ekrima Sabri.Wij danken u voor alle  gewetensvolle mensen die het risico nemen  de macht  aan te spreken en die zich inzetten voor  hun posities in de rechtspraak. Wij bidden voor de veiligheid in Jerusalem en al haar inwoners die steeds  het volledige gevolg van de onrechtvaardige bezettingspolitiek voelen.  Heer, hoor ons gebed.

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken voor de landen Lesotho, Namibia, Zuid Afrika en Swaziland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.