Wave of Prayer 4 maart 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week wordt een online bijeenkomst gehouden. Het onderwerp zal gaan over hoe Palestijnse vrouwen bezig zijn om nieuwe mogelijkheden te creëren mee te doen met geweldloos verzet als het gaat om de bezetting. Dit gebeurt op dinsdag 9 maart, om 18.00 uur Jeruzalem tijd.
Eeuwige, wij danken U voor de moed van Palestijnse vrouwen die werken aan recht en vrede in hun land. Dit alles voor een betere toekomst voor hun kinderen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De Wereld Gezondheids Organisatie rapporteerde op 27 februari dat aan drie inwoners van Gaza de toegang werd geweigerd bij de Beit Hanoun/Erez overgang.
Zij behoefden zeer noodzakelijke medische hulp. Ook in januari had een 16 jarige jongen duidelijk gemaakt dat hij behandeling nodig had vanwege zijn bloed dat niet in orde was en ook twee mannelijke kanker patiënten kregen geen permissie om naar een ziekenhuis te gaan.
Eeuwige, wij bidden dat de Israëlische autoriteiten barmhartig zijn en vergunningen afgeven aan diegenen die een ernstige behandeling moeten ondergaan in een ziekenhuis buiten de Gaza enclave. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op maandag 1 maart namen Israëlische soldaten in het dorp Birin ten zuiden van Hebron een tractor in beslag die toebehoorde aan Palestijnse boeren. De dorpsgenoten waren bezig hun land te bewerken, hun eigendom te beschermen toen de kolonisten hun land in beslag namen. Vroeger werd ook al land dat toebehoorde aan de inwoners van Biurin  door Israëliërs die dichtbij de nederzetting Bani Hefer lag in beslag genomen.
Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnse boeren die het recht wordt ontnomen hun land te bewerken en hun land opeisen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zondag 28 februari werd een zeventien jarige jongen Mohammad Abu al-Hummos uit het al-Issawiya buurtschap op de Franse heuvel behorend tot Oost-Jeruzalem aangevallen door Israëlische kolonisten. De kolonisten gooiden stenen naar hem en hij werd ernstig gewond in zijn gezicht.
Wij bidden voor Mohammad. Dat hij medische zorg krijgt die hij nodig heeft veroorzaakt door deze aanval. Wij vragen dat dit incident nauwkeurig wordt onderzocht en dat zijn aanvallers, indien schuldig, gestraft zullen worden. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Voor de vierde keer deze maand is de Roemeense Orthodoxe Kerk gelegen in West Jeruzalem overvallen door extreem Orthodoxe joden. De priester ter plaatse lukte het het vuur te blussen voordat het zich verspreidde.
Eeuwige, wij vragen U om uw genade en uw hulp tijdens deze tijden van geweld en intolerantie in de stad Jeruzalem. Wij bidden U dat er een wederzijds respect tussen de verschillende geloofs denominaties van gelovigen ontstaat. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De Arabisch Studie Gemeenschap waarschuwt de Israëlische autoriteiten die van plan zijn nog meer land te annexeren om en rond Jeruzalem. Het gebied rond het oude Palestijnse vliegveld dat vroeger het Qalandia vliegveld heette en gebouwd in 1920 tijdens het Engelse Mandaat zal hiervoor gebruikt worden om de bestaande illegale nederzettingen uit te breiden.
Eeuwige, wij vragen U dat er een einde komt aan de snelle en alsmaar gaande annexatie van het Palestijnse land gepleegd door de Israëlische autoriteiten en ook hun pogingen Palestijnen van hun land te verdrijven. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Israël heeft meer dan een derde van zijn bevolking gevaccineerd, maar de bevolking van de West Bank en Gaza zijn hier niet bij inbegrepen. De Palestijnse bevolking bestaande uit 5, 2 miljoen inwoners die in de bezette gebieden leven hebben slechts 34.000 vaccins ontvangen. Zij hebben kleine partijen ontvangen van Israël, Rusland en Verenigde Arabische Emiraten en het COVAX schema. Echter de Palestijnse Autoriteit heeft toegegeven dat sommige geschonken vaccins die bedoeld waren voor mensen die in de medische beroepen werken, niet ten goede zijn gekomen aan deze mensen, maar wel aan de Palestijnse ministers en VIPS.
Eeuwige, wij bidden U dat er meer vaccins voor handen zijn voor mensen die wonen in de bezette Palestijnse gebieden en dat deze vaccins worden uitgedeeld op eerlijke en transparante wijze. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De aanklager van het Internationale Criminele Gerechtshof heeft een begin aangekondigd van een onderzoek over mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd in de Palestijnse gebieden sinds Juni 2014. Dit Gerechtshof besloot op 5 februari dat het jurisdictie bezat om ernstige misdaden gepleegd in Palestina te onderzoeken.
Eeuwige, wij bidden dat de onderzoekingen die in Den Haag plaats zullen vinden, aan slachtoffers van gepleegde misdaden toegang zullen geven tot recht en gerechtigheid en een einde zullen maken aan ernstige gewelddaden die ingaan tegen het Internationale Recht. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Donderdag 8 maart is de Internationale Vrouwendag. Dan vieren we alles wat vrouwen overal ter wereld hebben klaar gespeeld. En dat zij daarbij ook de noodzaak hebben ingezien om te blijven vechten voor gelijkheid van man en vrouw, wereldwijd.  Wij denken op deze dag speciaal aan Palestijnse vrouwen die vaak het brute geweld moeten incasseren tijdens de Israëlische bezetting. Het zijn de vrouwen die sterk moeten blijven als hun mannen en kinderen gearresteerd zijn. Het zijn de vrouwen die overblijven om hun huizen opnieuw op te bouwen nadat het militaire regime ze heeft afgebroken en het zijn de vrouwen die hun uiterste best doen om de gemeenschap bij elkaar te houden en dat alles tijdens voortdurende onderdrukking.
Eeuwige, wij danken U voor de vrouwen overal ter wereld en wij vragen om hun voortdurende doorzettingsvermogen en moed. Leg uw hand op hen en leidt hen tijdens hun voortdurende strijd voor gerechtigheid en vrede. Dit alles voor hen zelf, hun families en het land waar zij vandaan komen. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: het Verenigd Koninkrijk, Noord Ierland, Schotland en Wales.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.