Wave of Prayer 4 maart 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De Kumi Now online vergadering die op 28 februari plaatsvindt, zal het hebben over hoe de Palestijnen aan alle kanten worden beknot in hun bewegingsvrijheid vanwege de Israëlische bezetting in hun land.
Eeuwige, wij bidden voor al die Palestijnen die iedere dag gemaand en gedwongen worden alsmaar te wachten! En dat gebeurt in wat voor een weer dan ook. Het gaat dan om al die mensen die soms toegelaten of geweigerd worden om gewoon naar school te gaan, naar het werk of om een medische ingreep te ondergaan. Wij bidden U dat er een einde komt aan dit systeem van controle en verbod. Eeuwige, in uw genade…… hoor ons gebed.
De auteur Roaja Shehadeh ontvangt de verhalen verteller award van dit jaar, een jaar dat uitgeroepen is tot het OPNIEUW WERKEN AAN HOOP. Onlangs heeft hij de 2020 Moore prijs gewonnen dat over mensenrechten gaat. Zijn boek heeft als titel ‘Naar huis: een tocht langs 50 jaar bezetting. (Profile Books 2019)
Eeuwige, wij danken U voor de literaire gaven van Raja en voor zijn engagement om mensenrechten in zijn werk en geschriften te verdedigen. Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed.
Tijdens de pandemie hebben vijf studenten in Gaza iedere week hun tijd gespendeerd aan vrijwilligers werk. Zij helpen jonge leerlingen van de Rosary Sister’s School met hun Engels, Frans en wiskunde. Deze studenten zijn opgenomen in een christelijke Student Scholarship programma. Deze wordt weer gesponsord doorde Catholic Near East Welfare Association.
Eeuwige, wij bidden voor de kinderen uit Gaza, in het bijzonder voor diegenen die achterop zijn geraakt met het lesprogramma vanwege Covid-19, of vanwege school sluitingen, of door het dagelijks afsluiten van de elektriciteit en de armoede die groeit. Wij bidden voor hen die hun best doen om deze kinderen te helpen. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.
Palestijnse christenen die in Akka, Noord Israël wonen, vormen een kleine minderheid tussen voornamelijk Moslims en Joden. Meer dan 500 leerlingen zitten op de Franciscus Terra Sancta School in Akka, met alleen 133 leerlingen van christelijke huize. Ghada Makhoud, de directeur van deze school sprak over haar passie om ‘kinderen te leren respect voor elkaar te hebben, als mensen. Voordat de school over moest gaan tot ‘op afstand leren’, thuis werken dus, vanwege de pandemie waren ze bezig met een project van een jaar, samen met een Joodse school.
‘Eeuwige, maak mij met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.’ (Psalm 25,4)
Wij zijn dankbaar voor de inspanningen van de leerkrachten in de stad Akko om respect en begrip voor elkaar, -als mensenkinderen-, te leren en te hebben. Wij vragen U dat de vruchten van dit werk zullen helpen recht en vrede te bewerkstelligen in het Heilige Land. Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed.
Rajie, ‘Roger’ Cook, een pionier op het gebied van grafisch ontwerpen en Midden-Oosten activist is op zaterdag 6 februari, thuis, in Pennsylvania op vredige wijze gestorven.
Hij was een zoon van Palestijnse immigranten en heeft zijn gehele leven zich bezig gehouden met het Israëlische – Palestijnse conflict. Hij was gedurende tien jaar actief van de Task Force in het Midden-Oosten, die gesponsord werd door de Presbyteriaanse kerk.
Eeuwige, wij danken U voor het leven en het getuigenis geven van Rajie en voor zijn diep geraakt zijn door het lijden dat Palestijnen ervaren door de bezetting. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.
De Palestijnse minister van gezondheid, Maial-Kaila maakte bekend dat in de Palestijnse gebieden er een explosie van nieuwe Covid-19 gevallen plaatsvond. Op donderdag 25 februari waren 1.391 nieuwe gevallen in 24 uur tijd. Er wordt weer nagedacht over Lockdown maatregelen.
Eeuwige, wij bidden U dat er vaccins beschikbaar zijn voor allen die wonen in de Palestijnse gebieden. Wij vragen U dat de politici met wijsheid reageren en acteren om met deze enorme hoeveelheid nieuwe gevallen van Covid om te gaan. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.
Op woensdag 24 februari sprak de zeer bekende activist en filosoof Cornel West zich uit over het feit  dat de universiteit van Harvard hem een permanente academische aanstelling had geweigerd. Hij denkt dat dit komt door zijn kritische houding ten aanzien van de Israëlische bezetting. Hij zei: ‘Het is moeilijk om een stevig, respectvol gesprek te hebben over de Israëlische bezetting omdat je dan gelijk gezien wordt als anti joodse haatdrager.’
Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth was het licht in de wereld. Wij behoeven niet in het duister te wandelen want als we uw Zoon volgen dan ontvangen het licht voor het leven. Wij danken U voor alle mensen die in deze wereld hun licht in het duister laten schijnen. Wij bidden voor hen die zich uitspreken over onrecht en niet van plan zijn om de waarheid te verzwijgen. Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen België, Luxemburg en Nederland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.