Wave of Prayer 4 mei 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vandaag, 3 mei zullen Donald Trump en Mahmoud Abbas elkaar ontmoeten in het Witte Huis. De twee leiders zullen praten over wegen om het vredesproces nieuw leven in te blazen.

Eeuwige, wij bidden om moed voor Mahmoud Abbas als hij de werkelijkheid
schetst die zich op dit moment voordoet in Palestina.
Wij bidden U dat de ‘Oval’, het centrale hoofdkantoor met medewerkers van het Witte Huis, handelt en beslist op grond van gerechtigheid en vrede en ophoudt een obstakel te zijn op onze weg naar bevrijding.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse gevangenen zijn hun derde week van hongerstaking ingegaan.
Dit protest is gericht tegen marteling, slechte behandeling, onvoldoende medische verzorging voor de Palestijnse politieke gevangenen die in handen zijn van de Israëlische autoriteiten. Tegelijkertijd bestaat er bij de Israëlische regering het ‘recht’! tot het gebruik maken van administratieve detentie, dat betekent het gevangen nemen van mensen zonder enig vorm van proces. Iets dat alleen is toegestaan, onder zeer bijzondere omstandigheden en dan onder de vlag van het Internationale Recht.

Eeuwige, wij blijven bidden voor de Palestijnse gevangenen.
Moge uw woorden uitgesproken door uw Zoon Jezus uit Nazareth op de berg van de Zaligsprekingen: ‘Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’ troost brengen aan deze politieke gevangenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week hebben Israëlische soldaten, ten noorden van de Negev regio in Zuid Israël voor de 112ste keer een Bedoeïen dorp al-Araqib verwoest. Dit gebeurt al sinds 2010 en dit jaar is het de vierde keer dat het gebeurt.

Eeuwige, zegen de bewoners van dit dorp en geef hen moed en geduld om hun tenten weer op te bouwen en standvastig te blijven kiezen om eigen hun land te bewonen. Heer, wij bidden U dat diegenen die in Israël beleid maken en beslissingen nemen, ophouden met hun kwaadaardig gedrag.
Wij verlangen naar een land waar een einde komt aan wreedheid en dwaasheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Palestijnse autoriteit heeft besloten niet meer te betalen voor de elektriciteit die Israël levert aan Gaza. Deze beslissing om betalingen niet meer te laten gebeuren, zou wel kunnen leiden tot een complete stopzetting van het leveren van elektriciteit aan Gaza. Deze beslissing komt op het moment dat de Wereldbank waarschuwt tegen dit soort van maatregelen omdat het de humanitaire crisis zal verergeren. De Wereldbank zegt dat het stoppen van de energie voorziening, de vitale benodigdheden om de ziekenhuizen, klinieken, watervoorzieningen en huishoudens van stroom te voorzien, veel schade zal toebrengen.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de politieke verdeeldheid onder de Palestijnen. Heer, help de mensen van goede wil die verzoening willen tussen de politieke leiders die zowel op de Westelijke Jordaanoever wonen als diegenen die in Gaza hun woonplek hebben.
Dat dit jaar een jaar mag zijn dat de Palestijnen verenigd zijn, nu zij hun rechten en hun vrijheid opeisen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op donderdag 4 mei houdt Sabeel een oecumenische gebedsbijeenkomst voor de Palestijnse gevangenen in het klooster van de kleine Zusters van Jezus. Daarnaast worden er in vele kerken op de westelijke Jordaanoever oecumenische diensten gehouden ter ondersteuning van rechtmatige verzoeken van de Palestijnse gevangenen die in staking zijn.

Eeuwige, troost de gemeenschap als zij bij elkaar komen om te bidden. En ook wij gaan door met het bidden voor de rechten van de Palestijnse gevangenen om met hun familie te mogen communiceren en door te gaan met onderwijs nu zij achter de tralies zitten. Maar ook om toegang te hebben tot behoorlijke medische verzorging.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Afghanistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Mongolië, Tajikistan, Turkmenistan en Oezbekistan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.