Wave of Prayer 4 september 2014

Lees hieronder de gebeden voor deze week die tijdens de viering van Schrift en Tafel aanstaande donderdag op 12.00 uur op het kantoor van Sabeel Jeruzalem worden uitgesproken.
Ze gaan de hele wereld rond als een voortdurende gebedsstroom.

Eeuwige, God van vrede,

Wij danken U dat de Israëlische luchtaanvallen op Gaza en de raketten afgeschoten door Hamas op Israel, eindelijk zijn gestopt. In Gaza maakt men nu de balans op van wat er allemaal verwoest is op dit kleine stukje grondgebied waar niemand ontkomen is aan de tragedie van dood en verwondingen, door dit oorlogsgeweld. Sommigen denken dat het wel 20 jaar zal duren om Gaza weer op te bouwen. Wij bidden U God, dat nu de voedselvoorziening en de medische hulpgoederen allemaal door kleine doorgangen in de grens moeten worden aangevoerd, dit toch de laatste keer zal zijn dat zoiets verschrikkelijks gebeurt, waar zoveel wat vernietigd is moet worden herbouwd. Laat uw mensen zien dat er een toekomst is waarin vrijheid en mensenrechten worden gerespecteerd. Genadige God, wij bidden U dat uw vrede en gerechtigheid zullen zegevieren. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van vrede,

De Palestijnse kinderen in de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem zijn deze week weer naar school gegaan. Wij vragen U, geef hen een veilige doorgang als zij door de checkpoints heen moeten of moeten reizen in de buurt van de nederzettingen of langs drukke wegen moeten lopen. De kinderen uit Gaza zullen dit jaar veel later beginnen. Wij vragen U geef Gaza, wat we noemen veilige schoolstructuren en voldoende capaciteit aan mensen, dat als het zover is zij naar school kunnen en daar kunnen leren en kind zijn, zoals U ze bedoeld heeft. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van vrede,

Deze week heeft Israël het grootste plan ooit bekend gemaakt om Palestijns land te onteigenen (bijna 1000 acres/3799 dunams bij Bethlehem) en het als onderdeel van de Staat Israël te benoemen. Israel is van plan daar een grote Joodse nederzetting te bouwen dat de mogelijkheid tot het stichten van een Palestijnse staat in gevaar zal brengen. God van wijsheid, wij bidden U dat de internationale gemeenschap reageert in in woord en daad op deze manier van onrechtmatig land veroveren, zodat er toch eindelijk een politieke oplossing gevonden kan worden in deze weinig levensvatbare regio. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van vrede,

Wij danken U voor mensen van verschillende organisaties die bezig zijn getraumatiseerde kinderen in Gaza te helpen en te ondersteunen, door te luisteren naar hun verhalen, hen door creatief spel zich te leren uiten over wat hen is overkomen en de families bij te staan en hulp te bieden om zich veilig te voelen. Deze sociale werkers en pedagogen zijn een licht in het duister door met name zorg te dragen voor de allerkleinsten. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: de Tsjechische Republiek, Polen en Slovakije. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

arabic Afbeelding: het Onzevader in het Arabisch

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.