Wave of Prayer 5 april 2018

Ook deze donderdag was er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Met uiteraard veel aandacht voor de situatie in Gaza. Sabeel leeft mee met de familie van de slachtoffers en hoopt dat de schreeuw om recht die de ‘Mars van de Terugkeer’ was gehoord wordt.

Afgelopen vrijdag werden 17 Palestijnen gedood en meer dan 1000 mensen raakten gewond door Israëlisch wapengekletter toen duizenden mensen protesteerden tijdens een mars die naar de grens van Gaza met Israël loopt. Dit protest afgelopen vrijdag, ofwel de ‘de grote mars van terugkeer’ genoemd, was gepland door verschillende maatschappelijke organisaties gesteund door alle politieke partijen om de 42 jaar te markeren sinds de eerste herdenking van de Dag van het Land in Palestina.

Eeuwige, afgelopen vrijdag werden we gedwongen om ons te realiseren dat het wapengekletter van de Israëlische bezetting luider is dan de resoluties van de Verenigde Naties. Wij bidden voor het volk van Gaza, met name voor de 1.3 miljoen vluchtelingen.

Wij rouwen mee met de families van de slachtoffers en bidden voor het herstel van de gewonden. Dat de tienduizenden die meeliepen in de mars als een krachtig appel mag klinken voor diegenen die de macht in handen hebben en een teken van onze schreeuw voor gerechtigheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het is nu officieel bekend dat de Verenigde Staten van America opgehouden is de Palestijnse Autoriteit geldelijk te steunen. Dit besluit telt niet voor het budget dat de Verenigde Staten uittrekt voor veiligheidsredenen en voor de geheime dienst, hetgeen onderscheidend is van het geld dat bestemd is voor alles wat de burgers aangaat binnen de PA.

Eeuwige, wij blijven lijden onder vernedering ons aangedaan door de machtigen nu zij ons dwingen te kiezen tussen liefdadigheid en recht. Geef onze mensen de moed om de dwang te weerstaan en het kruis te dragen op de weg naar bevrijding van de Israëlische bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op de 26 ste maart heeft de Eerwaarde Naim Ateek samen met Rabbi Brant Rosen van het Joodse geluid voor Vrede, gesproken in Chicago, Illionois en de dag erna in South Bend in Indiana op de universiteit van de Notre Dame aldaar.

Eeuwige, wij bidden voor de studenten, de professoren en anderen in South Bend en Chicago die geluisterd hebben naar de boodschap van Naim Ateek. God, wij vragen U open hun oren opdat zij de harde werkelijkheid van de bezetting horen.

Aan uw zoon Jezus uit Nazareth vragen wij dat hij de ogen opent om hen allen te laten zien dat de Verenigde Staten medeplichtig zijn aan het in stand houden van de militaire bezetting, hetgeen enorm veel leed veroorzaakt bij de Palestijnse bevolking.

Kom Heilige Geest beweeg hun harten om de boodschap van het evangelie te omarmen en inspireer hen met een diepe wens tot het werken aan gerechtigheid en vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op de 9 de april wordt het Orthodox Paasfeest gevierd met alle christenen in Palestina en Israël en over de gehele wereld.

Eeuwige, wij komen tot U vol vreugde in ons hart nu wij uw opstanding mogen vieren. Wij horen de woorden: ‘’al-Mesih qam; hakkan qam!’’ (De Heer is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan). En toch terwijl wij met vreugde dit feest vieren zijn wij bedroefd doordat sommigen geen toestemming krijgen om de heilige plaatsen te bezoeken en het feest van Pasen mee te mogen vieren. Dit alles vanwege opgelegde reis beperkingen en om ‘veiligheids’! redenen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische grenspolitie nam een drie jarig jongetje in Hebron gevangen die stenen had gegooid. Een video laat de vader zien die vraagt het kind aan hem terug te geven.

Eeuwige, de bezetting laat jonge Israëlische soldaten de meest onrechtvaardige handelingen uitvoeren. Wij bidden U voor het eindigen van de militaire bezetting daar het de menselijkheid van zowel de bezetter als de onderdrukte tot een dieptepunt verlaagt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Spanningen tussen Fatah en Hamas lopen op dit moment geheel uit de hand na de mislukte aanslag poging op de Palestijnse Minister President aan het begin van deze maand, terwijl hij op bezoek was in Gaza. Zoals een afrikaans gezegde zegt: ‘Als olifanten vechten is het gras dat er onder lijdt.’

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de verdeeldheid tussen de Palestijnse politieke partijen. Wij denken aan de Palestijnse bevolking die de tol betaalt voor het zwak leiderschap en als gvolg daarvan de onderlinge partij gevechten. Lieve God, wij bidden dat de Palestijnen op zoek gaan naar hervorming door het uitoefenen van hun recht op vrije en eerlijke verkiezingen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het begin van april van dit jaar is een belangrijk tijdstip voor alle drie de monotheïstische godsdiensten. Dan vieren de Joden Pesach, de christenen de Verrijzenis van Christus en de Moslims Isra en Mi’raj, de twee delen van de nachtelijke reis van de Moslim profeet  naar Jeruzalem.

Eeuwige, wij bidden voor hen die een van de drie geloven belijden en op de manier waarop zij deze hoogtijdagen vieren. Dat zij in geloof mogen groeien en de weg leren te gaan die leidt naar gerechtigheid, barmhartigheid en vrede.

Lieve God, help ons ons in herinnering te brengen dat Jeruzalem die samen gedeeld moet worden en als er een groep de andere onderdrukt, het alleen maar zal leiden tot leed voor velen en dit kan niet het doel zijn als het gaat om uw eer en glorie.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de Balkon landen, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en Slovenië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.