Wave of Prayer 5 december 2019

Het KUMI NOW initiatief werd gestart in 2018 door Sabeel Jeruzalem. Sabeel nodigde plaatselijke en internationale organisaties uit om dit initiatief te steunen met als doel een blijvende vrede in Palestina. 42 organisaties werden door Sabeel uitgenodigd om mee te doen, zowel van Palestijnse als Israëlische zijde. Alleen die groepen mogen participeren als zij een commitment hebben gemaakt ten aanzien van geweldloosheid, gelijke rechten en respect voor het Internationaal Recht. Dit initiatief brengt nu iedere week een organisatie voor het voetlicht en probeert één aspect van het onrecht dat plaatsvindt aan de kaak te stellen.

Het geeft informatie die verstrekt wordt via verhalen en promoot een creatieve geweldloze actie! Er wordt steeds, zo mogelijk, een actie gekoppeld aan de getuigenis van die bepaalde groep/organisatie, die wekelijks aan de beurt is. Op de eerste internationale bijeenkomst die in Bethlehem gehouden wordt van 2-7 december—nú dus—worden er discussies gehouden in verschillende workshops over de voortgang van wat er in het eerste jaar van Kumi Now is gebeurd en hoe verder. Er worden zelfs plannen gesmeed voor een nieuwe Kumi Now.

Kumi Now is de zin die Jezus uit Nazareth uitspreekt als hij het dode meisje weer tot leven roept.‘Meisje, ik zeg u sta op’! Daar moet je aan denken en meevoelen en meemaken hoe deze zin in deze zeer moeilijke tijd in Palestina klinkt. Sta op, doe wat!

Eeuwige, Uw zoon Jezus uit Nazareth, bemoedigt ons als wij helemaal wanhopig zijn met de woorden: ‘Wees niet bang, geloof maar’ (Marcus 5, 36) Wij danken U voor de geweldloze acties van Kumi Now die ons helpen tot actie te komen en om onze wanhoop over de bezetting in Palestina wat te temperen. Wij bidden voor wereldwijde ondersteuning voor het Kumi Now initiatief. Wij vragen dat het internationale beslismakers helpt om te werken aan een rechtvaardige ondersteuning en vrede op gelijke basis in het Heilige Land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Kumi Now initiatief van deze week besteedt aandacht aan het Christian Peacemaker Team in Palestina. (CTP) Deze organisatie is gehuisvest  in Hebron, gelegen op de Westelijke Jordaanoever. Palestijnse burgers die leven in het H 2 gebied in de oude stad van Hebron maken dagelijks geweldsaanvallen mee, gepleegd door Israëlische kolonisten en soldaten. Burgers worden op weg naar hun werk of school steeds weer tegengehouden bij de checkpoints door het vragen naar de identiteits kaart, het controleren van de tassen en noem verder maar op. Sommigen worden gearresteerd. De CPT staat als getuige bij deze checkpoints en noteert overschrijdingen van mensenrechten. Zij, deze organisatie, ondersteunt de families als hun kinderen gevangen worden gehouden of gearresteerd. Soms worden zij als hulpverleners persoonlijk uitgenodigd door families die de olijvenoogst willen binnenhalen en zeker als er gevaar is voor aanvallen van kolonisten en militairen. Ieder incident wordt gerapporteerd en om de drie maanden gebundeld. Vervolgens worden zij weer gedeeld met de gemeenschap ter plaatse. Maar deze schriftelijke getuigenissen worden ook internationaal gedeeld.

Eeuwige, wij bidden voor het Palestijnse CPT team dat bestaat uit vrijwilligers over de gehele wereld. Wij vragen U hen te beschermen als zij in Hebron wonen en het geweld en het schenden van mensenrechten tegen de Palestijnen die in Hebron onder bezetting wonen, monitoren. wij bidden dat diegenen die hoge posities bekleden en invloed hebben in het wereldgebeuren aandacht schenken aan de gedetailleerde rapporten van misbruik en daarop actie voeren om een einde te maken aan de Israëlische militaire bezettingsmacht. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.