Wave of Prayer 5 januari 2017

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem een viering. Hieronder vindt u een vertaling van de gebeden die deze week zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. Bid mee, leef mee en doe mee!

Eeuwige, vanuit dit heilige land waar uw Zoon is geboren en geleefd heeft, willen wij U danken voor dit nieuwe jaar en voor alle mogelijkheden die dit jaar in zich bergt. Kom, zo vragen wij U en ontsteek in ons uw heilig vuur nu wij opnieuw ja durven te zeggen om te werken aan uw koninkrijk.

Eeuwige, wij vragen U, help ons om in 2017 ons geloof eerder in te zetten als een bron van vernieuwing, dan als werktuig van onderdrukking en discriminatie. Dat ons geloof onze ogen mag openen om uw beeltenis te zien in de mensen die anders zijn dan wij. Geef ons de moed om onze privileges te laten varen en gelijkheid als beginsel te laten prevaleren onder alle mensen. Wij bidden U dat wij mensen meer zorg hebben voor uw schepping en de Aarde bewaren die wij Moeder Aarde durven noemen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Eeuwige, wij vragen U dat ons geloof ons in staat stelt om gerechtigheid te doen en dat wij hierdoor barmhartigheid betrachten in ons doen en laten. Dat wij de uitdaging aangaan om de economische systemen te bevragen, systemen die slechts een handjevol mensen rijk maken en velen arm doen zijn. Dat wij de politiek van ‘de heerschappij van het rijk’ durven uitdagen, een politiek waar goud wordt gekoesterd en waar de armen en gemarginaliseerden worden genegeerd. Dat wij werken aan de hernieuwde  opbouw van het recht om tot echte vrede te komen, nu wij op zoek zijn wegen te vinden om verzoening te bewerkstelligen onder al uw kinderen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Eeuwige, dat dit jaar een jaar mag zijn waar geweld verdwijnt uit onze harten, uit onze gemeenschappen, uit ons landen en uit de gehele wereld. Help ons, zo vragen wij U om hierin standvastig te blijven, zonder het zwaard ter hand te nemen. Help ons om angst om te zetten in liefde. Wij bidden U ook dat er een einde komt aan de gewelddadige Israëlische bezetting. Dat het een jaar mag zijn dat de kanonnen in Syrië, Irak, Jemen, Libië Egypte en alle gebieden waar conflicten zijn, tot zwijgen worden gebracht.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon en Palestina.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.