Wave of Prayer 5 juli 2018

Sadly Yaser Abu al-Naja was het 16e kind dat gedood werd door het Israëlische leger in Gaza. Sinds het begin van de Grote Mars tot Terugkeer zijn er 134 Palestijnen gedood en 17. 000 mensen hadden medische zorg nodig. De wereldbond van Methodisten hebben de week van 1- 7 juli uitgeroepen tot een week van gebed voor Gaza en het Heilige Land.

Eeuwige, wij blijven bidden voor allen die demonstreren omwille van recht en vrede. Wij danken U voor de broeders en zusters van de Methodistenkerk die ons ondersteunen met gebed. Wij bidden in de naam van Jezus die sprak: ‘’Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ (Matteus 5,6)
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Een mentale gezondheidscrisis neemt bezit van de Gazastrook. Dit alles komt door de vele oorlogen en de stress vanwege de nood van dagelijkse behoeften in dit bezette en deze tot armoede gedoemde Palestijnse enclave. Nog onlangs is een toename geconstateerd van mensen die lijden aan symptonen van psychologische stress.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het isoleren van mensen die in Gaza wonen. Dit ondermijnt de fysieke en mentale gezondheid van allen die daar wonen. Wij bidden om verlichting van hen die lijden. Dat gevangenschap ooit eindigt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnse kinderen van het al-Alwada komp in Oost Gaza lieten zowel ballonnen op met daaraan foto’s van slachtoffers en gevangenen als berichten bestemd voor de Israëliers. Er waren demonstraties langs de grens van Gaza maar ook traditionele dansuitvoeringen en muziek.
Eeuwige wij danken U voor al diegenen die hun creativiteit gebruiken om ongerechtigheid te lijf te gaan. Wij danken U ook voor de kinderen van het al-Awda kamp.
Dat hun berichtjes en foto’s iets bewerkstelligen in de harten van de onderdrukkers.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Verenigde Staten hebben hulp fondsen bevroren die onder de naam ‘Taylor Force Law’ staan.
Deze wet is ingevoerd om te voorkomen dat de Palestijnse Autoriteit  maandelijks geld overmaakt aan families waarvan iemand is gestorven, gewond geraakt of gevangen genomen door het Israëlische leger. Tot nu toe heeft de UNRWA de Palestijnse vluchtelingen voorzien van de meest urgente diensten en zij doet dit al 70 jaar. Deze organisatie voorziet een groot financieël probleem voor de jaren die komen gaan.
Eeuwige, wij bidden dat de Palestijnse vluchtelingen de kans krijgen terug te keren naar hun bezittingen en hun thuisland. Wij vragen U steeds opnieuw dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting. Wij bidden voor de Palestijnen die afhankelijk zijn van het mededogen en de betrokkenheid van anderen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische soldaten hebben zeventien Palestijnen  aangehouden in verschillende wijken van de bezette Westelijke Jordaanoever en hielden ook een jonge vrouw aan om haar te ondervragen. Israëlische soldaten hebben invallen gedaan in vele Palestijnse huizen en vele Palestijnen zijn ondervraagd. Men is ook zeer verontrust over de gezondheidstoestand van de 24 jarige Omar al-Kiswani nadat hij is gemarteld tijdens een ondervraging in de gevangenis. Hij heeft enorme rugpijn na deze mishandeling.
Eeuwige, de meedogenloze onderdrukking haalt alle kracht bij ons vandaan. Wij roepen tot U en vragen om bevrijding. Dat het Palestijnse volk weer terug mag keren naar hun land, opdat zij ooit in vrede kunnen leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Israëlische leger heeft onlangs afgekondigd dat bulldozers de Bedoeïenen gemeenschap van Kahn al-Ahmar met de grond gelijk zullen maken om ruimte te maken voor de uitbreiding van Israëlische nederzettingen.
Eeuwige, onze harten huilen van verdriet nu wij getuige zijn van zoveel onmenselijkheid.
Wij bidden voor deze gemeenschap. Dat hun huizen, school, gemeenschaps ruimte en land niet van hen wordt weggenomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De uitslagen van de Tawjihi (het nationale examen voor Palestijnse leerlingen die hun 12e klas hebben doorlopen) zullen deze week bekend worden gemaakt worden. Leerlingen moeten goed presteren om toegelaten te worden tot de universiteit.
Eeuwige, wij bidden voor duizenden jonge mensen die vieren dat ze geslaagd zijn en wij denken ook aan de leerlingen die misschien nog net hun targets hebben gehaald.
Dat de Palestijnse studenten hun kansen tot het volgen van onderwijs mogen gebruiken om hun gemeenschappen van dienst te zijn en ze te versterken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Sabeel-Kairos conferentie 2018 was dit jaar op zaterdag 30 juni in Oxford UK. Rev. Naim Ateek gaf een lezing over zijn nieuw uitgekomen boek: ‘Een Palestijnse theologie van Bevrijding’, gericht op de spiritualiteit die op zoek is naar gerechtigheid voor de Palestijnen.
Andere sprekers gaven praktisch advies om een standpunt in te nemen ten aanzien van recht en gerechtigheid en op zoek te gaan hoe kerken in de UK ethische standpunten hebben als het gaat om hun politiek te aanzien van investeren. En daarnaast zullen ook ondernemingen onderzoeken die profiteren van de Israëlische bezetting en te vragen deze te boycotten.
Eeuwige, geef ons ogen om het onrecht in Palestina te zien en handen om te werken de onderdrukking uit te dagen en een halt toe te roepen. Dat wij naast onze broeders en zusters staan in hun lijden van elke dag.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Soedan, Zuid Soedan, en Oeganda.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.