Wave of Prayer 5 maart 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vorige week donderdag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ruim 200 Assyrische christenen werden vorige week in het noordoosten van Syrië door IS uit hun huizen verdreven  en gekidnapt.

God van erbarmen wij bidden U om de bescherming van deze mannen, vrouwen en kinderen en voor de gemeenschappen waaruit zij komen. Dat uw vrede er mag zijn in deze regio die geteisterd wordt door verschrikkelijk geweld en extremisme. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De afgelopen week heeft Israel duizenden reservisten opgeroepen die op de Westelijk Jordaanoever moeten zorgen voor een militair klaarstaan in geval dat…. Een maatregel als die kwam als een totale verrassing. Dit alles in het licht van regionale instabiliteit en de economische situatie van de Palestijnen die niet betaald worden vanwege het achterhouden van miljoenen dollars door Israël aan de PA. Deze ineens opgestarte militaire activiteiten zaaien verwarring onder de Palestijnen.

God van erbarmen, wij bidden U dat Israel zich aan zijn verantwoordelijkheden, die onder het Internationaal Recht vallen, houdt om Palestijnen die onder militaire bezetting lijden, te beschermen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vrijdag zullen christen vrouwen wereldwijd samen komen voor een dag van gebed, met als thema: Gebed waarin ieder geïnformeerd wordt en actie in de vorm van gebed.

God van erbarmen wij bidden U dat deze dag van wereldwijd gebed het werk voor gerechtigheid in al zijn variëteiten zal inspireren. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Van de week zijn twee boeken uitgekomen in de Notre Dame in Jeruzalem door onze partner, het Al-Liqa Centrum. Daarnaast komen er twee groepen op bezoek die de Contemporay Way of the Cross gaan doen. In Nazareth vindt er een Oecumenische dienst plaats met dominee Suhail Khoury als voorganger.

God van erbarmen, wij vragen uw zegen voor al deze evenementen die plaatsvinden. Laat uw geest vaardig zijn onder hen die er aan deelnemen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Andorra, Oostenrijk, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Door omstandigheden is deze vertaling nu pas beschikbaar.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.