Wave of Prayer 5 maart 2020

Elke week stuur Sabeel Jeruzalem gebeden de wereld rond, de Wave of Prayer.

Deze week richt de Kumi Now beweging zich in het bijzonder op het werk van de Israel Coalition of Women for Peace (CWP) oftewel de Israëlische vrouwen coalitie voor vrede. De CWP, die in 200 werd opgericht,  heeft nu de belangrijkste  stem in de Israëlische vredes beweging. De beweging  roept op de blokkade van Gaza te beëindigen en een eind te maken aan de bezetting van Palestina. In 2007 stichtte de CWP een onderzoeksproject om er achter te komen welke corporaties van de bezetting profiteerden (https//kuminow.com/cwp).

Wij bidden voor het vredeswerk van de CWP opdat hun informatie druk uitoefent op corporaties die van de bezetting profiteren. Wij bidden  voor het stoppen van de mensenrechten schendingen die Palestijnen ondervinden wegens de Israëlische bezetting.   Eeuwige in Uw goedheid  . . ., help ons te handelen.

De voorganger Dr Hosan Naoun, Decaan van de St George’s kathedraal is op donderdag 30 januari gekozen voor het ambt van Coadjutor Bishop in Jerusalem. Dean Hosam zal later in dit jaar worden gewijd  tot Bisschop Coadjutor. Na dat  aardsbisschop Suheil in 2021 met pensioen gaat  zal Dean Hosam worden gewijd  tot de Anglicaans Aardsbisschop van Jerusalem, zijn bisdom strekt zich uit over vijf landen.

Eeuwige, wij bidden voor Dean Hosam, zijn vrouw Rafa en hun drie kinderen Wadie, Laurice en Christa. Wij bidden voor hem als hij zijn nieuwe  rol in de St. George Kathedraal aanvaardt, dat hij Uw  leiding  en Uw vrede mag ervaren. Eeuwige, . . . .verhoor onze gebeden.

Op dit moment van het jaar houden  Christenen hier in Palestina en in de hele wereld zich aan de veertig- dagen- tijd van vasten en bidden die overgaan in de  Stille Week en Pasen.

Vader, U geeft  ons deze jaarlijkse, gewijde vasten-tijd opdat wij tot inkeer komen en opdat onze liefde toeneemt. Leer ons om werkelijk berouw te hebben door middel van onze woorden en ons handelen en zegen onze vastentijd (Sabeel-Kairos Lenten Reflections).  Eeuwige. . . hoor , in Uw genade, ons gebed .

De Wereld Vrouwen Gebedsdag is een wereldwijde beweging van Christelijke Vrouwen uit 170 verschillende landen .Op elke eerste vrijdag in maart houden  zij zich hier aan. Laten wij ons in dit gebed voegen bij de vrouwen in Nottingham (GB).

Eeuwige, onze Schepper, U vormde Uw kerk door de liefde en aanbidding van vrouwen, die door Uw glorie werden geïnspireerd  Uw grote voorbeeld te volgen opdat wij, samen met hen, delen in de glorie door Jezus Christus, Uw zoon. Eeuwige  . . . verhoor onze gebeden.

Op vrijdag 21 februari heeft Sabeel  een vergadering van voorgangers in Ramallah georganiseerd. De vergadering werd bijgewoond door 40 voorgangers en vertegenwoordigers van parochies. Zij onderzochten de problemen waarmee ze werden geconfronteerd in hun plaatselijke parochies.

Eeuwige, wij bidden voor de bijeenkomst van de  voorgangers in Palestina, de mensen van Sabeel, de gezondsheids-experts  en verzekeraars in de gezondsheidszorg als zij de problemen  onderzoeken waarmee de gezondheidszorg wordt geconfronteerd. Wij bidden dat deze bijeenkomst de eerste zal zijn van meer bijeenkomsten. Eeuwige, . . . . verhoor ons gebed door Uw genade.

In Israël werden op maandag 2 maart verkiezingen gehouden.  Toen deze gebeden werden geschreven  was de uitkomst nog niet bekend.

Wij bidden dat de verkiezingen plaats vinden zonder inmenging van politieke partijen of invloeden van buitenaf. Wij bidden dat er een regering zal worden gekozen die het hele volk van Israël zal dienen en dat zij recht en vrede  voor de Palestijnen zullen zoeken. Eeuwige, verhoor onze gebeden door Uw genade.

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden  uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk (waaronder  Engeland, Noord Ierland, Schotland en Wales).

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.