Wave of Prayer 5 mei 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:
**De Palestijnse autoriteit heeft deze week, de christelijke paasvakantie, uitgeroepen tot een nationale erkende vakantie in Palestina. Deze bekendmaking was het resultaat van een lobby gedaan door ‘grassroot’ voorgangers in Ramallah. Palestijnse christenen maken slechts 1.5% uit van de totale Palestijnse bevolking. In voorbijgaande jaren werden alleen Kerstmis en de vakantie van Moslims gezien als een Palestijnse nationale vakantie.

Gebed
Eeuwige, wij danken U voor de tolerantie en het begrip onder onze Palestijnse gemeenschap. Zulke acties als deze brengen hoop en benadrukken het bijzondere van de eenheid onder ons. Nu velen op deze wereld geneigd zijn muren op te richten voor de veiligheid, zijn wij U juist dankbaar dat uw mensen bezig zijn met het bouwen van bruggen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Sabeel is bezig een Internationale bijeenkomst te organiseren van de 10 tot de 18 mei 2016 met als thema: Samen Leven- een Interkerkelijk Mozaiek – als een raam die een inkijk geeft in de religieuze gemeenschappen, die in het land van de ENE leven.

Gebed
Eeuwige, wij bidden tot U om een vruchtbaar en verrijkend bezoek dat de deelnemers in staat stelt om uit de eerste hand te zien en te leren als het gaat om wat er werkelijk ter plaatse gebeurt. Wij vragen U dat zij geïnspireerd en bemoedigd naar huis terugkeren om door te gaan met hun werk van gerechtigheid en vrede voor dit zo chaotische land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Een Palestijnse vrouw, Maram Ismavil, 23 jaar oud en haar broer Salah Taha, 16 jaar oud werden vorige week woensdag doodgeschoten door de Israëlische veiligheidsdienst bij de Qalandia checkpoint op de Westelijke Jordaanoever, waarop relletjes volgden. Maram was een moeder van een kindje van 2 en bovendien zwanger. Zij was voor het eerst op weg naar Jeruzalem voor een bezoek aan het ziekenhuis. De politie weigert de video vrij te geven die het zinloos doden registreert en ze beschuldigt hen van het zwaaien met messen.

Gebed
Eeuwige, wij lopen met angst en beven zonder enige bescherming door onze straten. De Palestijnen die onder bezetting leven hebben lange tijd voor internationale bescherming gevraagd die gericht is tegen de Israëlische veiligheidsdienst én de kolonisten op straat die in het wilde weg hen voortdurend aanvallen. Wij vragen U, God, dat onze schreeuw om bescherming gehoord mag worden en dat de bezetting die als 49 jaren duurt tot een einde mag komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Frankrijk heeft onlangs nog aangekondigd dat het een extra vóórvergadering wil houden op 30 mei aanstaande als voorbereiding op de internationale vredesconferentie om alle kanten van een vredesoplossing tussen de Palestijnen en de Israëliërs met elkaar te bespreken. Israël heeft zich tegen dit idee uitgesproken. Zij dringt aan op directe bilaterale besprekingen tussen beide gegadigden, hetgeen tot nu toe al 23 jaren niets heeft opgeleverd. Slechts het verder bouwen van illegale nederzettingen op gestolen Palestijns land is het resultaat geweest tot nu toe.

Gebed
Eeuwige, ‘Vrede, Vrede’ roepen ze als er geen vrede is. (Jeremia 6, 14) In vastberadenheid, God, bidden wij U dat wij vastbesloten doorgaan en op uw oordeel wachten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed
Samen met wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Eritrea en Ethiopië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.