Wave of Prayer 5 oktober 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De afsluiting van Hebron, de grootste Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever is geïntensiveerd. Tegelijkertijd groeit wanhoop en frustratie aan de Palestijnse kant. Hetzelfde geldt voor het geweld, dat zich bijna iedere dag voordoet, tijdens de confrontaties bij de Israëlische checkpoints, en waar mensen ook bezwijken onder dat geweld. Ook de Joodse kolonisten veroorzaken veel geweld en hanteren treiter methoden, waarvoor zij bijna nooit verantwoording voor hoeven af te leggen. Om al deze redenen wordt de Palestijnse gemeenschap zeer kwetsbaar.

Eeuwige, wij vragen U uw liefdevolle en zachte armen om de stad Hebron heen te leggen. Troost en sterk de inwoners van die stad tijdens alle moeilijkheden die ontstaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zaterdag werd Noor, een meisje van 4 jaar oud, tijdens een buiten schooluitje in Ramallah, ernstig gewond en daarbij moest haar been geamputeerd worden. De familie, de school, vrienden, de kerkgemeenschap en ieder die haar kende zijn na dit ernstig ongeluk totaal verbijsterd en woedend.

Eeuwige, wij vragen U samen met haar familie, kinderen uit haar klas en de gehele gemeenschap om een spoedig en snel herstel. Ondanks al deze droevige incidenten dat ons herinnert aan het feit dat we niet immuun zijn voor gevaar of kwaad, weten wij ons verzekerd van Gods helende kracht en van zijn grote barmhartigheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

2 november is de dag dat de Balfour declaratie 98 jaar geleden tot stand is gekomen. De dag waarop de basis werd gelegd voor een nationaal tehuis voor het Joodse volk in het historische land Palestina. Het ondertekenen van de declaratie heeft geleid tot tientallen jaren van bezetting, kolonisatie en de uittocht van het Palestijnse volk.

Eeuwige, wij bidden U dat er spoedig een oplossing wordt gevonden dat Palestijnse rechten zal beschermen en bevorderen, zodat allen die in dit land wonen samen kunnen leven in rechtvaardige vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zaterdag stortte een Russisch vliegtuig om onbekende redenen neer in de Sinaï woestijn in Egypte. Alle 224 passagiers werden hierbij gedood, waaronder 15 kinderen.

Eeuwige, liefdevolle God, wij bidden U voor de familieleden van alle slachtoffers. Troost hen in het uur van hun verdriet. Schenk hen een vredige gezindheid en een hart vol vertrouwen, opdat zij ervaren dat U er altijd bent in elke crisis die zich in het leven voordoet. Wij vragen U dat ieder die door dit vliegtuig ongeluk geraakt is, vrede vindt te midden van deze zeer moeilijke en pijnlijke periode.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Burundi, de Democratische republiek van Congo en Rwanda.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.