Wave of Prayer 5 oktober 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Israëlische regering heeft een beroep gedaan op het Israëlische Hoger Gerechtshof om plannen goed te keuren die gaan over het met de grond gelijk maken van het dorp Khan Al Ahmar, waar Palestijnse Bedoeïenen wonen. De inwoners worden gedwongen naar elders te gaan. In het dorp wonen meer dan 40 Palestijnse families.

Eeuwige, wij richten ons tot U nu er in het Israëlische gerechtshof geen sprake is van recht. Wij bidden om moed voor de Palestijnse families, die in vrees en onzekerheid leven en zich afvragen hoe de beslissing van de regering te weerstaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Voor de zesde opeenvolgende dag, op zondag, wordt er op de bezette Westelijke Jordaanoever een algemene sluiting opgelegd aan een cluster bij elkaar liggende Palestijnse dorpen. Mensenrechten groepen hebben de sluiting veroordeeld als een daad van ‘collectieve straf’ voor tienduizenden onschuldige Palestijnen. Dit hermetisch afsluiten van deze dorpen komt na de aanval op en de dood van drie mannen van de Israëlische veiligheidstroepen, na een schietincident veroorzaakt door een Palestijn.

Eeuwige, wij bidden U voor de leerlingen die niet naar school kunnen. Wij denken ook aan de zieken die er zijn en waar de ambulances de ziekenhuizen niet kunnen bereiken. Wij bidden ook voor de mensen die noch een kerk, noch een moskee kunnen bezoeken. Wij bidden voor de vasthoudendheid van het Palestijnse volk wier rechten door de Israëliërs op zo’n wrede wijze worden afgenomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eerder dit jaar werd het Walled Off Hotel in Bethlehem door de kunstenaar Banksy geopend. Het hotel staat net tegenover de Muur in de Palestijnse stad Bethlehem. Tijdens een ceremonie in Londen werd het hotel een prijs toegekend vanuit een prominente cultuur organisatie vanwege het feit dat het het beste kunsthotel in de wereld is.

Eeuwige, wij zijn dankbaarheid verschuldigd aan al onze vrienden die kunst als uitdrukking gebruiken tot creatief verzet. Dat de mensen van goede wil doorgaan met zich te uiten over de afschuwelijke Israëlische bezetting en de Palestijnen helpen hun vrijheid terug te krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen maandag heeft de gemeente van het illegale verenigd Jeruzalem het neerhalen van huizen aangekondigd, huizen in bezet Oost-Jeruzalem nabij Issawiya. Deze verordeningen zijn afgekondigd omdat veel van deze huizen zonder vergunning zijn gebouwd. Het is namelijk voor Palestijnen vrijwel onmogelijk een vergunning te krijgen. Echter sinds 1967is de regering onmiddellijk aan de gang gegaan met de bouw van 55.000 wooneenheden ten behoeve van Israëliërs in bezet Oost-Jeruzalem. Dit in sterk contrast met de bouw van 600 wooneenheden voor de Palestijnen in Oost-Jeruzalem, waarvan de laatste 40 jaar geleden is gebouwd.

Eeuwige, de discriminatoire maatregelen die de Israëliërs nemen laten zien dat ze geen enkele clementie hebben met de Palestijnen. Wij bidden voor én zijn solidair met de verschillende families die misschien hun huizen zullen verliezen. Wij bidden dat er een einde komt aan de onderdrukking van de Palestijnen in Jeruzalem.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er is goede hoop dat de verdeeldheid tussen het Palestijnse volk dat een tiental jaren heeft geduurd tot een einde gaat komen. De eenheidsregering tussen Fatah en Hamas hebben elkaar op dinsdag 3 oktober 2017 in Gaza ontmoet.

Eeuwige, wij bidden dat de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de Hamas en de Fatah delegatie zullen leiden tot het eindigen van de verdeeldheid onder hen. Wij bidden dat deze vergadering een eerste belangrijke stap is tot nationale verzoening tussen de Palestijnen én de komende verkiezingen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Colombia, Ecuador en Venezuela.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.