Wave of Prayer 5 september 2019

De Wave of Prayer van donderdag 5 september 2019.

Er zijn tenminste 94 Palestijnen door Israëlische troepen gewond geraakt tijdens de Grote Mars tot Terugkeer op vrijdag 30 augustus. Dit gebeurde zoals altijd tijdens de protestmars langs de grens tussen Gaza en Israël. Nabil Musa Musa, 25 jaar oud, werd ernstig gewond door kogels en overleed de volgende dag aan zijn verwondingen. Tot nu toe hebben sinds maart 2018, toen het bijna altijd geweldloze protest begon, 330 mensen het niet overleefd terwijl zij bezig waren hun recht op terugkeer tot hun thuisland op te eisen.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Nabil nu zij rouwen om het verlies van hun kind. Wij bidden en smeken U dat er een rechtvaardig en vredig einde komt aan de wanhopige bezetting van deze enclave, maar ook dat er een einde komt aan het schieten en de dodelijke ongelukken die daar van het gevolg zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van Adalah, een onafhankelijke humanitaire organisatie die de rechten van Palestijnen en Palestijnse Bedoeïenen verdedigen. Sinds 1948 worden Palestijnse Bedoeïenen die in de Negev woestijn leven, geconfronteerd met het beleid van de staat Israël. Dat betekent verplichte deportatie, het neerhalen van hun huizen en onteigening van hun bezittingen.
Eeuwige, het goede nieuws was ooit de geboorte van uw zoon, Jezus uit Nazareth in het Heilige Land. Dit nieuws werd door een engel aan de herders gebracht die in de nacht de wacht hielden bij hun kudde. (Lucas 2,8) Wij danken U voor het werk van Adalah wanneer zij de Bedoeïenen herders in de Negev woestijn beschermen. Wij vragen U ook of de Israëlische regering een einde maakt aan hun politiek van verplichte deportatie van deze mensen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 26 augustus arriveerde een Israëlische militaire instantie in de al-Makhrour regio vlak bij Bethlehem om het huis en restaurant van de Palestijnse christelijke Qaissia familie met de grond gelijk te maken. Al twee keer eerder is dit gebeurd in achtereenvolgens 2012 en 2015. En steeds opnieuw heeft de familie het weer opgebouwd, hetgeen veel geld heeft gekost. Bij iedere vernietiging heeft een Israëlische organisatie geclaimd dat het hun eigendom was en dit werd steeds in de rechtszaal ontkend.
De vernietiging van huis en restaurant werd op film opgenomen en op facebook gezet en toegankelijk gemaakt door de Good Shepherd Collective.
Eeuwige, wij bidden voor de Qaissia familie die al drie keer deze traumatische ervaring heeft doorgemaakt. Wij bidden dat zij enige middelen van bestaan bezitten en wij vragen U dat zij geheeld worden en op den duur in vrede kunnen leven. Wij vragen ook om het einde van de bezetting en dat dat resulteert in een nieuwe weg te gaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week zijn 46000 Palestijnse vluchtelingen kinderen gestart met het nieuw schooljaar. Deze 96 scholen worden bestuurd en gerund door de Verenigde Naties met als Engelse naam: Relief and works agency for Palestinian refugees in the Westbank and East Jeruzalem. Leerlingen van de Silwan’s meisjes school waren verrukt te zien hoe de school was opgeknapt toen zij na de vakantie terugkwamen.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van de UNWRA die al 70 jaar gezorgd heeft dat het recht op onderwijs voor Palestijnse vluchtelingen gehandhaafd bleef, ondanks alle momenten dat er conflicten dreigden. Wij zijn dankbaar voor de moed en toewijding die er is onder de leerlingen zoals zij dat laten zien in hun vreugde en animo om te willen leren. Tegelijkertijd tonen ze hun vastberadenheid om onderwijs te blijven volgen ondanks alle moeilijkheden die zij in hun leven tegenkomen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor de eerste keer is op dinsdag 27 augustus, onder auspiciën van het Rode Kruis in Gaza een voetbal toernooi georganiseerd bestaande uit gehandicapten die benen of armen missen. Vele jonge mannen hebben nieuwe energie gevonden door bij de Palestijnse voetbal organisatie voor geamputeerden te spelen. Een organisatie opgericht in Gaza, maart 2018. Men hoopt dat dit aan jonge sportlui de gelegenheid geeft voor de komende twee jaar op reis te gaan en mee te doen met de internationale competitie.
Eeuwige, wij danken U voor de voetbal wedstrijden die gehouden worden voor jonge mensen met geamputeerde armen/benen. Dat zij hierdoor wat meer hoop krijgen en focus op hun leven in de toekomst.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De eerste komende Sabeel bijeenkomst vindt dit jaar in Palestina plaats van 2-7 december. Dit nieuwe initiatief zal Vrienden van Sabeel bijeen brengen samen met andere organisaties die werken aan recht en vrede in Palestina en Israël.
Eeuwige, wij danken U voor hen die anderen aanmoedigen om tijd uit te trekken om samen met anderen te leren en daardoor broeder en zusterschap bij Palestijnse mensen te ontdekken. Zegen hen bij het werk dat zij doen en hierbij het oecumenische karakter stimuleren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Benin, de Ivoor kust en Togo.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.