Wave of prayer 16 december 2021

 

 

 

Kumi Now hield zich dinsdag bezig met ‘’het recht om terug te keren’’ vanwege het feit dat zij gedwongen werden in 1948 hun huizen te verlaten.Op dinsdag 21 december zal het gaan over de Syrische Golan hoogte. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan het onrecht dat al meer dan 70 jaar duurt. Wij vragen dat de Palestijnse vluchtelingen en de Palestijnen die naar elders zijn verdreven, -wie ze ook zijn-, het recht van terugkeer mogen ervaren om hun huizen opnieuw op te bouwen en alles wat hen toebehoort weer in bezit te nemen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op vrijdag 17 december houdt Sabeel haar jaarlijkse Oecumenische Kerstmaaltijd. 

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor dit vreugdevolle gebeuren en wij verheugen ons op het feit dat onze Palestijnse en internationale broeders en zusters samen komen in deze viering alsof zij samen ‘’een lichaam zijn in Christus’’. 

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Op zaterdag 11 december hield Sabeel, samen met het Katholieke Missie Centrum en het centrum in Jeruzalem voor Palestijnse studies een conferentie in Ramallah.Het onderwerp was de christelijke geschiedenis van Palestina.

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor allen die betrokken zijn bij de conferentie en voor diegenen die doorgaan met dit belangrijke werk. Dat zij mogen weten en ervaren dat zij geleid worden door de heilige Geest.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

Sabeel hield een Zoom sessie om het kerstverhaal neer te zetten in het perspectief van de Palestijnse bevrijdingstheologie.www.bilda.nu/Christmas-Theological-Uprising

Gebed

Eeuwige, nu we vandaag proberen vooruit te zien op de toekomst en om het kerst verhaal vanuit een ander perspectief te bekijken en dan met name door de ogen van Palestijnse bevrijdings theologie, vragen wij U om het werk van Sabeel te zegenen en allen die betrokken zijn in de strijd voor recht en vrede.

Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed

 

Tijdens deze Advent en Kersttijd denken wij aan hen die het op deze tijd van het jaar moeilijk hebben.Met name denken we aan hen die betrokken zijn met het toerisme en dat door Covid-19 meer dan gehalveerd is. Dit alleen al door reis restricties waarvan het einde nog niet in zicht is.

Gebed 

Eeuwige, wij lezen in psalm 140,12-14‘’Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is,dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.’’Dit weet ik: de Eeuwige doet recht aan zwakken en armen.De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen, de oprechten wonen in uw nabijheid”. Wij bidden voor hen die in deze tijd in nood verkeren; voor families die deze tijd van het jaar zwaar vinden, voor hen die dit jaar geliefden hebben verloren en voor hen die volledig afhankelijk zijn van het toerisme in Palestina.

Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed 

 

Het plan om een nieuwe nederzetting te bouwen op het erfgoed Qalandia vliegveld ( Atarot) is voorlopig uitgesteld. Er is meer studie van de omgeving nodig, zo wordt gezegd. Tegelijkertijd zegt Linda Thomas-Greenfield, de Amerikaanse afgevaardigde van de UN dat het bouwen van nederzettingen haar kritische hoogtepunt heeft bereikt! 

Gebed 

Eeuwige, wij zijn dankbaar dat het bouwen van een nieuwe nederzetting op het Qalandia vliegveld is uitgesteld, maar het is niet geheel van de baan. Wij zijn ook dankbaar dat de Amerikaanse afgevaardigde duidelijk heeft gesproken tegen het bouwen van de nederzetting. Dit moet wel tot gevolg hebben dat er acties plaatsvinden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

 

In de afgelopen maanden zijn er nogal wat aanvallen geweest, zowel op Palestijnen als op Israëliërs. In deze periode van vrede en hoop, moet dit geweld een halt toegeroepen worden. 

Gebed

Eeuwige, wij bidden voor de stad van vrede, onze stad Jeruzalem. Dat diegenen die beslissingen nemen afzien van tirannie en exclusief denken en slechts zich wijden aan uw wil van recht en inclusief denken.Wij bidden om waarachtige vrede in de stad Jeruzalem.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam.

Eeuwige, in uw genade …..hoor ons gebed

 

 

 

Dit delen: